trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolskie Forum Terytorialne

  Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania Strategii, który w przypadku dokumentów uchwalanych w 2000, 2005 oraz 2012 roku wynosił około 24 miesiące, aktualnie prace należy podjąć niezwłocznie. Tym bardziej, że nowy dokument jest niezbędny dla przygotowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla pespektywy finansowej po 2020 roku.

  Ważną cechą dotychczasowych prac nad poprzednimi „edycjami” strategii regionalnej było partnerstwo społeczne. Zespoły przygotowujące projekty kolejnych dokumentów uwzględniały zbierane w różny sposób opinie i propozycje. Tradycyjnie, w różnych miejscach Wielkopolski, przed przyjęciem ich przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, odbywały się konferencje, zarówno regionalna, jak i dotyczące mniejszych obszarów.

  W ramach podjętych prac nad przygotowaniem Strategii po 2020 roku Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne zapoczatkowało serię spotkań, które odbyły się w różnych częściach regionu. Pierwsze inaugurujące debatę na temat rozwoju Wielkopolski to spotkanie regionalne w Poznaniu, następne spotkania subregionie zostały poświęcone poszczególnym częściom naszego województwa, zorganizowano je w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i ponownie w Poznaniu. Obszarem zainteresowania spotkania regionalnego było całe województwo, zaś w przypadku spotkań subregionalnych poszczególne jego części. W ramach spotkań, przedstawiono dotychczasową wiedzę o Wielkopolsce, informacje o kluczowych założeniach strategii, a także treści lokalnych dokumentów strategicznych na poszczególnych obszarach województwa.

  Doceniając znaczenie dialogu, w ramach prac nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego po 2020 roku poszerzono dyskusję i rozpoczęto ją już na etapie diagnostycznym, nie czekając na formalne procedowanie nad projektem tego dokumentu. Obraz Wielkopolski, jej potencjałów i ograniczeń, sytuacja w różnych częściach regionu, to nie tylko wynik badań, lecz także, co jest bardzo ważne, obraz oczekiwań i ocen, które nie zawsze można opisać parametrami statystycznymi. Rozpoczęta dyskusja oraz opinie zainteresowanych podmiotów zgłaszane podczas spotkań lub za pośrednictwem ankiety stanowić będą bardzo istotny element dla kolejnych spotkań zaplanowanych na kolejny rok, związanych z dyskusją nad treścią gotowego projektu strategii.

  Zgodnie z przyjętymi założeniami podział na poszczególne części województwa był umowny, a dla potrzeb organizacyjnych oparty został o granice powiatów (zgodnie z poniższą mapą).

   

  mapa subregionów wielkopolskiMateriały ze spotkań:

   

  23 maja 2018 roku – spotkanie regionalne w Poznaniu

  24 maja 2018 roku – spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia)

  4 czerwca 2018 roku – spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna)

  11 czerwca 2018 roku – spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Południowa)

  21 czerwca 2018 roku – spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna)

  22 czerwca 2018 roku – spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia)

  Pliki do pobrania: