Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu powołana jest na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz reprezentatywnych organizacji pracowników zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2232). Jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Poznaniu.

 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu V kadencji jest Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczącymi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu są:

  1. Tomasz Działyński – Prezes Zarządu Pracodawcy RP Wielkopolska;
  2. Krzysztof Małecki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego;
  3. Łukasz Mikołajczyk – Wojewoda Wielkopolski;
  4. Jarosław Lange – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność”;
  5. Antoni Odzimek – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego;
  6. Zbyszko Pawlak – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club;
  7. Jacek Silski – Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”;
  8. Piotr Lusina – Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
  9. Bolesław Stanikowski – Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego.

 


Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Związki pracowników:

Forum Związków Zawodowych
Krzysztof Małecki – Wiceprzewodniczący WRDS, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
Teresa Ratajczak – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
Anna Klitkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
Mieczysław Szalbierz – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
Andrzej Szary - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Bogdan Kaczmarek – Wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy”
Krzysztof Kubasik – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
Zdzisław Leśniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
Bolesław Stanikowski – Wiceprzewodniczący WRDS, Przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
Joanna Wąsala – Członek Prezydium Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego

NSZZ „Solidarność
Jarosław Lange – Wiceprzewodniczący WRDS, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność”
Grzegorz Matuszak – OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
Bernard Niemiec – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność”
Zdzisław Nowakowski – Przewodniczący Zarządu Regionu Konińskiego NSZZ "Solidarność”
Przemysław Rzepecki – Członek Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność”

Związki pracodawców:

Konfederacja „LEWIATAN”
Jacek Silski – Wiceprzewodniczący WRDS, Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”
Lech Wojcieszyński – Prezes Zarządu Metrolog Sp. z o.o.
Zbigniew Bachta – Prezes Zarządu Instytutu Technologii Sp. z o.o.

Business Centre Club
Zbyszko Pawlak – Wiceprzewodniczący WRDS, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club
Mariusz Wiśniewski – Członek Zarządu Autostrada Wielkopolska II S.A.
Ryszard Szulc –  Członek Zarządu Opal Sp. z o.o., Spółka Komandytowa

Związek Rzemiosła Polskiego
Stanisław Marczak – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Antoni Odzimek – Wiceprzewodniczący WRDS, Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
Sławomir Pisarski – Cech Rzemiosł Różnych Małej i  Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie

Pracodawcy RP
Tomasz Działyński – Wiceprzewodniczący WRDS, Prezes Zarządu Pracodawcy RP Wielkopolska
Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu
Rafał Fabisiak – Przedstawiciel Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Piotr Lusina – Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Strona samorządowa
Marek Woźniak – Przewodniczący WRDS, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Dionizy Jaśniewicz – Starosta Powiatu Wrzesińskiego

Strona rządowa
Łukasz Mikołajczyk – Wiceprzewodniczacy WRDS, Wojewoda Wielkopolski
Dariusz Szymczak – Doradca Wojewody Wielkopolskiego
Maciej Musiał – Doradca Wojewody Wielkoplskiego

Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Katarzyna Jędrys
tel. 61 626 6740
wrds@umww.pl

Przemysław Belka
tel. 61 626 6718
wrds@umww.pl

pdf    drukuj    drukuj