trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu powołana jest na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz reprezentatywnych organizacji pracowników zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2232). Jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego w Poznaniu.

   

  Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

  Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu VIII kadencji jest Jarosław Lange – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność”. 

  Wiceprzewodniczącymi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu są:

   

  1. Tomasz Działyński – Prezes Zarządu Pracodawcy RP Wielkopolska;
  2. Krzysztof Małecki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego;
  3. Zbyszko Pawlak  Zastępca Prezesa Zarządu Business Center Club;
  4. Antoni Odzimek – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego;
  5. Jacek Silski – Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”;
  6. Piotr Lusina – Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
  7. Hanna Czerniak – Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego;
  8. Swietłana Walczak – Przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich; 
  9. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
  10. Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski.

   

   


  Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

  Związki pracowników:

  Forum Związków Zawodowych
  Krzysztof Małecki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
  Teresa Ratajczak – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
  Anna Klitkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
  Mieczysław Szalbierz – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
  Andrzej Szary – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Hanna Czerniak – Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
  Robert Gebel Wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Organizacji Zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy w H&M
  Krzysztof Kubasik – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
  Zdzisław Leśniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego
  Maciej Ratajczak – Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Związku Zawodowego „Metalowcy” Mahle Polska

  NSZZ „Solidarność
  Jarosław Lange – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność”
  Grzegorz Matuszak – OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
  Bernard Niemiec – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność”
  Przemysław Rzepecki – Członek Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność”
  Artur Skieresz – Przewodniczący Zarządu Regionu Konińskiego NSZZ "Solidarność”

  Związki pracodawców:

  Konfederacja „LEWIATAN”
  Jacek Silski – Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”
  Jan Polcyn – Prezes Zarządu Dory Metal Sp. z o.o.
  Zbigniew Bachta – Prezes Zarządu Instytutu Technologii Sp. z o.o.

  Business Centre Club
  Zbyszko Pawlak – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club
  Dariusz Gałązka – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
  Tomasz Linke – Prezes Zarządu Impel Security Solutions Sp. z o.o., Dyrektor Regionu Grupa Kapitałowa Impel

  Związek Rzemiosła Polskiego
  Stanisław Marczak – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
  Antoni Odzimek – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
  Maciej Całka Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

  Pracodawcy RP
  Tomasz Działyński – Prezes Zarządu Pracodawcy RP Wielkopolska
  Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu
  Edyta Stefanowicz – Przedstawicielka Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Piotr Lusina – Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
  Bartosz Stasch – Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

  Federacja Przedsiębiorców Polskich 
  Swietłana Walczak – Przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich 
  Lena Borowik - Przysiężna – Przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich 

  Strona samorządowa
  Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  Grzegorz Ganowicz – Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Dionizy Jaśniewicz – Starosta Powiatu Wrzesińskiego

  Strona rządowa
  Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
  Dariusz Szymczak – Doradca Wojewody Wielkopolskiego
  Maciej Musiał – Doradca Wojewody Wielkoplskiego

  Obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  Katarzyna Jędrys
  tel. 61 626 6740
  wrds@umww.pl

  Przemysław Belka
  tel. 61 626 6718
  wrds@umww.pl