trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Polityka Zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w Zakresie Zdrowia Publicznego Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej na lata 2021 – 2030

    Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. wskazuje samorząd województwa, jako wykonujący zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w zakresie promocji i ochrony zdrowia, natomiast ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. wskazuje jednostki samorządu terytorialnego jako realizujące zadania z zakresu zdrowia publicznego.

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął opracowany przez Departament Zdrowia dokument pn. „Polityka Zdrowotna Województwa Wielkopolskiego w Zakresie Zdrowia Publicznego, Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej na lata 2021 – 2030” (do pobrania poniżej).

    Jest to już kolejny dokument kierunkowy w tym obszarze. Zawiera aktualną analizę sytuacji zdrowotnej i potrzeb zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski oraz będzie stanowić podstawę do planowania, finansowania i realizacji działań z zakresu zdrowia publicznego w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i profilaktyki zdrowotnej. Wieloletni okres obowiązywania i wskazane w nim priorytety i cele operacyjne będą służyć osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu.

    Mamy nadzieję, że dokument ten stanie się również inspiracją i przewodnikiem dla wszystkich zajmujących się tą problematyką, a w szczególności powiatów i gmin województwa wielkopolskiego. Dzięki temu łatwiej będzie nam zadbać o zdrowie Wielkopolan.