trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekty Edukacyjne prowadzone w ramach WRPO 2014+

  Flaga Unii Europejskiej

   

  Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

  Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do czerwca 2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”
  w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

  W związku z uruchomieniem projektu przewidujemy następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

  • płatne staże dla 8 479 uczniów,
  • zajęcia specjalistyczne dla 11 200 uczniów realizowane w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
  • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
  • kursy/szkolenia zawodowe dla 371 nauczycieli,
  • doposażenie 7 placówek kształcenia zawodowego i 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego,
  • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
  • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

  Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

  Całkowita wartość projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” wynosi 84 700 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 76 230 000,00 zł, środki budżetu państwa (5%) – 4 235 000,00 zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie.

   

  Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

  Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu WRPO 2014+ pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” to uzupełnienie działań realizowanych w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” polegające na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla 3 900 uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

  Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską.

  Całkowita wartość projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” wynosi 4 285 187,10 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 3 642 409,03 zł, środki budżetu państwa (5%) – 214 259,36 zł. Pozostała kwota, stanowiąca 10% wartości projektu to wkład własny.

  Więcej informacji o projektach można uzyskać na: zawodowcy.org

  Stopka z grafikami Funduszy Europejskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Politechniki Poznańskiej oraz Unii Europejskiej