trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dokumenty programowe

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął 13 lipca 2020 r. program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", który stanowi kontynuację programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Celem odnowy wsi w Wielkopolsce jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do zaangażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno niewielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi, jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji czy promocja wsi. Nowością w stosunku do poprzedniej edycji programu jest stworzenie plenerowych miejsc spotkań, urządzonych i/lub zaprojektowanych według jednolitego zamysłu koncepcyjnego, z wiatą jako elementem wyróżniającym i charakterystycznym dla Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Ponadto planuje się uruchomić Wielkopolską Akademię Liderów Wiejskich.

   

  Program jest realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

  tel.: 61 626 65 00 (sekretariat),
  61 626 65 08,
  61 626 65 10,
  61 626 65 14,
  61 626 65 17,
  61 626 65 21,
  61 626 65 28,
  61 626 65 29 lub
  61 626 65 37

  Więcej informacji  można znaleźć na stronie programu www.wow.umww.pl