trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marszałek

  Marek wOŹNIAKMAREK WOŹNIAK

  Urodził się 5 marca 1960 roku, w Kaliszu.

  Wykształcenie
  Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kantego w Poznaniu. Ukończył archeologię na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Przebieg kariery zawodowej
  W latach 1990-1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie, w latach 1994 – 1998, był radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do października 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego.

  W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. W wyborach samorządowych, w październiku 2018 roku, został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (58 004).

  Od lutego 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w styczniu 2019 roku został wybrany na członka Zarządu Związku.

  Działalność w Europejskim Komitecie Regionów
  Od lutego 2006 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W latach 2010-2012 był wiceprzewodniczącym Komisji COTER, a we wrześniu 2012 r. został wybrany - przez aklamację - przewodniczącym tej komisji. Funkcję tę pełnił do grudnia 2014 roku. 

  W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.

  W latach 2010-2020 był Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów, a obecnie jest członkiem Prezydium Grupy.

  Za działalność publiczną wyróżniony między innymi:

  • „Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski” przez Prezydenta RP -  za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce,
  • „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” przez Prezydenta RP - za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej,
  • „Złotym Krzyżem Zasługi" przez Prezydenta RP,
  • Medalem "Ad Perpetuam Rei Memoriam" przez Wojewodę Wielkopolskiego,
  • „Nagrodą im. Grzegorza Palki" w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, za dokonania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • "Różą Franciszki Cegielskiej" dla najwybitniejszych osobowości środowiska samorządowego,
  • Tytułem "Najbardziej podziwiany marszałek województwa 2009" przez Fundację im. Adama Smitha,
  • Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
  • Odznaką Honorowa „Wierni Tradycji” oraz Nagrodą Honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
  • Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
  • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" przez Ministra Obrony Narodowej,
  • Srebrnym Medalem „ Za zasługi dla Policji" przez Ministra Spraw Wewnętrznych.