Marszałek


Wozniak MarekMAREK WOŹNIAK

Urodził się 5 marca 1960 roku, w Kaliszu.

Wykształcenie

Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Przebieg kariery zawodowej
W latach 1990-1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie, w latach 1994 – 1998, był radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do października 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego.

W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od pięciu kadencji. W wyborach samorządowych, w październiku 2018 roku, został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (58 004).

Od lutego 2011 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, w styczniu 2019 roku został wybrany na członka Zarządu Związku.

Działalność w Europejskim Komitecie Regionów
Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch komisji: Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX).

W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.

W latach 2010-2020 był Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów, a obecnie jest członkiem Prezydium Grupy.

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi:

 • „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" przez Prezydenta RP,
 • „Złotym Krzyżem Zasługi" przez Prezydenta RP,
 • Medalem "Ad Perpetuam Rei Memoriam" przez Wojewodę Wielkopolskiego,
 • „Nagrodą im. Grzegorza Palki" w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, za dokonania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • "Różą Franciszki Cegielskiej" dla najwybitniejszych osobowości środowiska samorządowego,
 • Tytułem "Najbardziej podziwiany marszałek województwa 2009" przez Fundację im. Adama Smitha,
 • Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 • Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina",
 • Odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza",
 • „Honorową Odznaką Sybiraka",
 • Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
 • Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" przez Ministra Obrony Narodowej,
 • Srebrnym Medalem „ Za zasługi dla Policji" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
 • Medalem „ Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu".

 

 

pdf    drukuj    drukuj