Marszałek


Woźniak MarekMAREK WOŹNIAK

Urodził się 5 marca 1960 roku, w Kaliszu.

Wykształcenie

Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Przebieg kariery zawodowej
W latach 1990-1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie.
Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie, w latach 1994 – 1998, był radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do października 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego.

W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od czterech kadencji. W wyborach samorządowych, w listopadzie 2014 roku, został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (25 046).
Od lipca 2006 do marca 2007 roku oraz od października 2014 do czerwca 2015 roku przewodniczył Konwentowi Marszałków Województw RP.
Od lutego 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Działalność w Europejskim Komitecie Regionów
Od lutego 2006 roku Marszałek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. W kadencji 2006-2010 uczestniczył w pracach dwóch komisji: Kultury, Edukacji i Badań Naukowych (EDUC) oraz Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej (RELEX). W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.

W 2010 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Spójności Terytorialnej (COTER). Od września 2012 roku do początku 2015 roku pełnił funkcję Przewodniczącego tej komisji. Ponadto, Marszałek Woźniak uczestniczył w pracach Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), której zakres działań obejmuje również Partnerstwo Wschodnie. Od grudnia 2010 roku jest Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów.
Marszałek Woźniak dalej pracuje w komisjach COTER i CIVEX.

Za działalność publiczną wyróżniony między innymi:
• „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski" przez Prezydenta RP,
• „Złotym Krzyżem Zasługi" przez Prezydenta RP,
• Medalem "Ad Perpetuam Rei Memoriam" przez Wojewodę Wielkopolskiego,
• „Nagrodą im. Grzegorza Palki" w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej, za dokonania na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
• "Różą Franciszki Cegielskiej" dla najwybitniejszych osobowości środowiska samorządowego,
• Tytułem "Najbardziej podziwiany marszałek województwa 2009" przez Fundację im. Adama Smitha,
• Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
• Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina",
• Odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza",
• „Honorową Odznaką Sybiraka",
• Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
• Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju" przez Ministra Obrony Narodowej,
• Srebrnym Medalem „ Za zasługi dla Policji" przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
• Medalem „ Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu".

 

pdf    drukuj    drukuj