trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ocena ex-ante

    Głównym celem Oceny ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku było sformułowanie uwag i rekomendacji, mających na celu podniesienie jakości merytorycznej i formalnej ocenianego projektu dokumentu. Wnioski z przeprowadzonej analizy i sformułowane przez ewaluatorów propozycje zmian i udoskonaleń niektórych zapisów zostały wykorzystane przy opracowaniu końcowej wersji Strategii, uchwalonej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.