trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Organizacyjny i Kadr

  Kompetencje departamentu

  Departament Organizacyjny i Kadr prowadzi sprawy związane z organizacją zadań i funkcjonowaniem Urzędu, zapewnia organizacyjną obsługę posiedzeń Zarządu Województwa, prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, opracowuje i wdraża procedury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, koordynuje pod względem formalno – prawnym współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, koordynuje system kontroli zarządczej w Urzędzie, nadzoruje ochronę informacji i danych osobowych, zapewnia obsługę Zarządu Województwa, nadzoruje pod względem formalnym i organizacyjnym służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, koordynuje sprawy związane z nadawaniem Odznaki Honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

   

  Siedziba departamentu
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VIII, część B, pokój 862
  tel.: 61 626 67 00
  tel./fax: 61 626 67 01
  e-mail: do.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor
  Adam Habryło

  Struktura organizacyjna