trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

  Kompetencje departamentu

  Departament jest organem wykonawczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Programem Fundusze Eurpejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Do zadań Departamentu należą w szczególności: prowadzenie naborów i ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie wybranych projektów, monitorowanie realizacji dofinansowanych operacji, m. in. poprzez akceptowanie zmian w projektach i ich kontrolę, rozliczanie wydatków ponoszonych przez beneficjentów, jak również opracowywanie dokumentów dla beneficjentów i udzielanie informacji w zakresie zasad wyboru i wdrażania projektów. Do głównych dziedzin objętych wsparciem udzielanym przez Departament należą zagadnienia związane z rynkiem pracy, aktywizacją zawodową, edukacją, ekonomią społeczną i usługami społecznymi.  

  Europejski Fundusz Społeczny jest narzędziem służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki.

   

  Siedziba departamentu
  al. Niepodległości 18
  61-713 Poznań
  sekretariat - piętro I, część C, pokój 142
  tel.: 61 626 73 00
  fax: 61 626 73 01
  e-mail: defs.sekretariat@umww.pl

  Wszelką korespondencję adresowaną do departamentu proszę kierować na poniższy adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań

  Dyrektor Departamentu
  Sylwia Wójcik

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Kamila Orzechowska

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Alicja Konatowska

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Milena Matysek

  Struktura organizacyjna