trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Przewodnicy turystyczni

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego w zakresie uprawnień przewodnika turystycznego jest upoważniony do:

  • nadawania uprawnień przewodnika turystycznego górskiego osobom z terenu woj. wielkopolskiego,
  • prowadzenia ewidencji uprawnień przewodnika turystycznego górskiego,
  • prowadzenia rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich (ze względu na miejsce zamieszkani osoby fizycznej albo siedzibę jednostki organizacyjnej),
  • kontroli organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,
  • kontroli osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego,
  • wydawania duplikatów legitymacji przewodnika turystycznego.

  Wszelkie niezbędne dokumenty w tym temacie można znaleźć na poniższej stronie BIP
  Nadawanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego
  Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

   

  KONTAKT

  Marta Pacek, tel.: 61 626 6856, piętro IX – pokój 940,

  e-mail: marta.pacek@umww.pl