trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

  Przedsięwzięcie pn.: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" dofinansowane ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

  1. beneficjent: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
  2. partner projektu: Województwo Wielkopolskie
  3. jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
  1. zakres rzeczowy zadania: prace budowlane, instalacyjne oraz adaptacyjne w zakresie kina społecznościowego, zakup niezbędnej infrastruktury i wyposażenia do funkcjonowania sali kinowej, nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu.
  2. cel projektu: uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
  3. wartość projektu 319.862 zł, z tego środki własne województwa 169.862 zł, środki UE: 150.000 zł
  4. rok realizacji: 2018-2020

  fundusze europejskie


  Galeria zdjęć: