trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

  Kompetencje departamentu

  Do podstawowych zadań Departamentu należy:

  1. udzielanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii oraz koncesji na wydobywanie kopalin;
  2. wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami;
  3. tworzenie dokumentów strategicznych dotyczących ochrony środowiska, ochrony powietrza, ochrony środowiska przed hałasem, gospodarki odpadami oraz usuwania azbestu;
  4. działania związane z analizami porealizacyjnymi, przeglądami ekologicznymi oraz obszarami ograniczonego użytkowania;
  5. działania dotyczące klimatu i jego ochrony, w tym przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodleglości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro X, część A, pokój 1048
  tel.: 61 626 75 25
  fax: 61 626 64 01
  e-mail: dsk.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Marzena Andrzejewska-Wierzbicka

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Agnieszka Lewicka

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Małgorzata Krucka-Adamkiewicz

  Geolog Wojewódzki
  Wioletta Bichler

  Struktura organizacyjna