trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt EcoWaste4Food

  Logotypy Województwo Wielkopolskie, ECOWASTE 4 FOOD, Interreg Europe, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   

  Główne rezultaty projektu

  Bananowy konsumpcjonizm

  Nie wyrzucaj jedzenia

  EkoEgzystencja

   

   

   


  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU pt.: „PLANUJ NIE MARNUJ”

   

  W ramach Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym na wykonanie ulotki pt. „PLANUJ, NIE MARNUJ”. Konkurs miał na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie żywności jak i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla środowiska wynikające ze złych zachowań w obchodzeniu się z nią, jak również rozwijanie zainteresowań związanych z żywnością regionalną wysokiej jakości oraz wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów.

  Kapituła konkursu dokonała wyboru najlepszych prac i wyróżnień. Na podstawie jej propozycji Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 lipca 2020 r. przyznał następujące nagrody:

  • dla każdego zespołu po 3 nagrody rzeczowe za zajęcie odpowiednio: I, II i III miejsca,
  • 3 nagrody pieniężne dla każdej szkoły z której pochodzi zespół Laureatów (wysokość nagrody pieniężnej: 3500 zł za I miejsce, 2500 zł za II miejsce, 1500 zł za III miejsce),
  • dwa wyróżnienia dla zespołów 3-osobowych (6 nagród rzeczowych na dwa wyróżnione zespoły).

  Szczegółowe informacje dotyczące Listy Laureatów i wyróżnionych uczniów znajdują się w plikach do pobrania.

  Obsługę konkursu prowadzi:

  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  Weronika Sierżant-Bekasiak, tel. 61 626 65 35, e-mail: weronika.sierzant@umww.pl
  Magdalena Salewicz/Katarzyna Zimna, tel. 61 626 65 12, e-mail: katarzyna.zimna@umww.pl

   


  Informacja o zmianie terminu zgłaszania przez placówki oświatowe prac uczestników Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym na zrobienie ulotki pt. „Planuj, nie marnuj”

   

  W związku z zamknięciem jednostek oświatowych, w tym szkół ponadpodstawowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniu 26 marca 2020 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjęto Uchwałę zmieniającą Regulamin

  Konkursu dla młodzieży promującego działania ograniczające marnowanie żywności pt. „Planuj, nie marnuj”.

  W Regulaminie Konkursu został zmieniony termin zgłaszania prac uczestników z 3 kwietnia 2020 r na dzień 30 czerwca 2020 r., oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu z 31 maja 2020 r. na dzień 31 lipca 2020 r.

  Aktualny Regulamin Konkursu znajduje się poniżej.

   


  Informacja o zmianie terminu zgłaszania przez placówki oświatowe prac uczestników Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym na zrobienie ulotki pt. „Planuj, nie marnuj”

   

  W związku z zamknięciem jednostek oświatowych do dnia 25 marca 2020 roku, w tym szkół ponadpodstawowych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2020 r. Poz. 410) termin zgłaszania prac uczestników ww. Konkursie do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie zmieniony.

  O szczegółach będziemy informować.

   


  Supporting Eco-Innovation To Reduce Food Waste And Promote A Better Resource Efficiency Economy

  Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo

   

  ECOWASTE 4 FOOD Interreg Europe

  Marnowanie żywności to problem, którego jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale nadal nie wiemy jak skutecznie z nim walczyć. Opublikowane raporty pokazują, że gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej wyrzucają rocznie 88 mln ton żywności, co odpowiada 173 kg marnotrawionej żywności na osobę. Natomiast biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Polski oszacowano, że ilość marnowanej żywności może wynosić nawet 7-9 mln ton rocznie (ok. 238 kg/osobę), co plasuje nas na niechlubnym 5 miejscu w UE. Jak widać, skala zjawiska jest ogromna.

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc aktywnie włączyć się w walkę ze zjawiskiem marnowania żywności, na początku 2017 roku przystąpił do projektu EcoWaste4Food dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Interreg Europa.

   

  Czteroletni projekt EcoWaste4Food rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku. Współpracujące regiony i miasta to: francuski region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, włoskie miasto Ferrara, grecki region Zachodnia Macedonia, fiński region Południowa Ostrobotnia, angielskie Hrabstwo Devon oraz hiszpański region Katalonia reprezentowany przez Katalońską Agencję ds. Odpadów. Partnerem Wiodącym projektu jest CIHEAM-IAMM (Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów Agronomicznych – Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Montpellier we Francji).

  Ambicją projektu jest poszukanie rozwiązania podstawowego problemu marnotrawienia żywności, aby nie tylko przystopować niedopuszczalną sytuację, która powoduje utratę nawet do 50% produkcji rolnej (która pozostaje nieskonsumowana lub jest zużywana w niewłaściwy sposób mając na względzie problemy zdrowotne), ale także w celu wykazania, że odpady żywnościowe mogłyby być źródłem wydajnej zasobowo i przyjaznej dla środowiska gospodarki na terytoriach uczestniczących w projekcie.

  Władze lokalne i regionalne będące partnerami projektu są przekonane, że współpracując, wymieniając doświadczenia, pogłębiając wiedzę w zakresie innowacji ekologicznych ograniczą w sposób znaczący marnotrawstwo żywności.

  Każdy partner projektu zaprosił do współpracy zainteresowane osoby i instytucje, które w ramach regionalnych grup interesariuszy aktywnie uczestniczyły w wyborze dobrych praktyk do zaadoptowania w danym regionie oraz w zatwierdzaniu planów działań, które będą realizowane podczas dwóch ostatnich lat trwania projektu. Projekt ma również oddziaływać na wykorzystanie środków z WRPO właśnie w temacie innowacji ekologicznych ograniczających marnotrawstwo żywności. Oczekuje się, że projekt ECOWASTE4FOOD dostarczy cennego wkładu do debaty na temat przyszłych priorytetów rozwoju Województwa Wielkopolskiego w obszarze ograniczania marnowania żywności.

  Pierwszy etap projektu zakończyło podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 28 listopada 2018 r. uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczącego Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

  Dokument ten, będąc rezultatem wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami projektu oraz regionalnymi interesariuszami, obejmuje trzy wstępne działania:

  DZIAŁANIE I - Wielkopolski Tydzień Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności
  DZIAŁANIE II - Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości w tematyce ograniczania marnotrawienia żywności
  DZIAŁANIE III - Podnoszenie świadomości Wielkopolan w zakresie problemu marnowania żywności w Wielkopolsce – instrumenty polityki regionalnej.

   

  Realizacja Planu Działań rozpoczęta w 2019 roku, opierać się będzie między innymi na organizacji warsztatów kulinarnych i szkoleń dotyczących ponownego wykorzystania resztek jedzenia oraz zorganizowaniu Dni Otwartych w Banku Żywności dla szkół, gdzie młodzi ludzie będą mogli poznać potrzeby społeczne i skalę problemu, jakim jest marnotrawienie żywności. Poza tym planowane są również kampanie edukacyjne, dzięki którym konsumenci, producenci czy sprzedawcy żywności będą mogli dowiedzieć się, jakie działania mogą podjąć, żeby ograniczyć marnowanie jedzenia.

   

  Kolejne z działań pilotażowych skierowane zostanie do wielkopolskich przedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe w postaci voucherów na innowacje. Środki te przeznaczyć będą mogli przede wszystkim na wdrożenie ulepszeń lub nowych produktów czy technologii i rozwiązań ograniczających marnowanie żywności w procesie jej przetwórstwa, dystrybucji czy magazynowania.

   

  (więcej informacji o projekcie na stronie www.interregeurope.eu/ecowaste4food ).

   


  Reklama Zrób spot/film i wygrajKonkurs dla studentów na spot/film wraz z hasłem promującym działania przeciw marnotrawieniu żywności.

  Mając na względzie propagowanie idei ograniczania marnotrawienia żywności i podejmowanie konkretnych działań zmniejszających to zjawisko oraz w związku z realizacją Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszał wszystkich studentów uczelni wyższych mających swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie na spot/film wraz z hasłem promującym.

  Konkurs ten był organizowany w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, a jego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej studentów, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie żywności, jej marnowania, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla środowiska wynikające ze złych zachowań, a także rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości oraz wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów.

  Konkurs polegał na wykonaniu krótkiego spotu/filmu wraz z hasłem promującym działania ograniczające marnotrawienie żywności.

  Na podstawie propozycji Kapituły Konkursu Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 sierpnia przyznał I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe.

  Szczegółowe informacje dotyczące Listy Laureatów znajdują się w plikach do pobrania.


  Konkurs zrób ulotkę - planuj nie marnuj

  Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym na zrobienie ulotki pt. „Planuj, nie marnuj”

  Mając na względzie propagowanie idei ograniczania marnotrawienia żywności i podejmowanie konkretnych działań zmniejszających to zjawisko oraz w związku z realizacją Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Foodz programu Interreg Europa, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym mających swoją siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie dla młodzieży promującym działania ograniczające marnowanie żywności pt. „ Planuj, nie marnuj”.

  Konkurs jest organizowany w ramach Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności, a jego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie żywności, jej marnowania, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla środowiska wynikające ze złych zachowań, a także rozwijanie zainteresowań związanych z regionalną żywnością wysokiej jakości oraz wzrost świadomości odnośnie czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów.

  Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, według własnego pomysłu, pracy w formie ulotki ściśle związanej z tematem i celem Konkursu. Ulotka powinna zawierać 3 kartki A5 (6 stron) i składać się na trzy części. Praca powinna być wykonana w grupie 3 osobowej.

  Kapituła Konkursów dokona wyboru najlepszych prac na podstawie którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe, a szkoły z których pochodzą nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody finansowe w wysokości za: I miejsce – 3500 zł brutto, II miejsce – 2500 zł brutto, III miejsce – 500 zł brutto.

  Zgodnie z regulaminami Konkursu, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym
  z terenu Wielkopolski, mogą zgłaszać maksymalnie 3 prace.

  Nabór zgłoszeń trwa do dnia 3 kwietnia 2020 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu (regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdują się w plikach do pobrania.

  Pliki do pobrania: