trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw podmiotów korzystających ze środowiska.

  Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

  1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
  2. Ekopłatnik
  3. Azbest
  4. Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska
  5. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
  6. Numery rachunków bankowych
  7. Kontakt