trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kalendarium wydarzeń

  • 27 stycznia 2020 r. - Uchwalenie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała nr XVI/286/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r.)
  • 9 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r. Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko
  • maj 2019 r. - styczeń 2020 r. - Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii
  • wrzesień - grudzień 2019 r. - Ocena ex-ante projektu Strategii Wielkopolska 2030
  • 25 listopada 2019 r. - III Spotkanie konsultacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • 21 listopada 2019 r. - Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
  • 18 września - 22 października 2019 r. - Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku

  cykl otwartych spotkań konsultacyjnych

  • 18 września 2019 r. - spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Zachodnia)
  • 24 września 2019 r. - spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia)
  • 4 października 2019 r. - spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna)
  • 10 października 2019 r. - spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia)
  • 11 października 2019 r. - spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna)

   

  • 30 września 2019 r. - Warsztaty konsultacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • 12 września 2019 r. - Uchwała nr 1243/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
  • 12 września 2019 r. - Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019
  • 9 lipca 2019 r. - Spotkanie konsultacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • 25-26 czerwca 2019 r  - Prezentacja założeń Strategii Wielkopolska 2030 na Komitecie ds. ekonomii społecznej, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy
  • 11 czerwca 2019 r. - Warsztaty diagnostyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych z Wielkopolski
  • 11 czerwca 2019 r. - Prezentacja założeń Strategii Wielkopolska 2030 na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady 30
  • 10 czerwca 2019 r. - Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego Strategii województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 na Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
  • czerwiec - lipiec 2019 r. - Nabór na projekty o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski
  • 12 kwietnia 2019 r. - Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
  • 11 lutego 2019 r. - Na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW zaprezentowano Założenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
  • 28 stycznia 2019 r. - Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030
  • 5 października 2018 r. - Powołanie zespołu roboczego ds. koordynacji prac nad założeniami projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
  • od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów województwa wielkopolskiego

  Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne

  • 23 maja 2018 r. - spotkanie regionalne w Poznaniu Konferencja inaugurująca prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego oraz rozpoczynająca debatę na temat rozwoju Wielkopolski.

  cykl spotkań subregionalnych

  • 24 maja 2018 r. - spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia)
  • 4 czerwca 2018 r.  - spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna)
  • 11 czerwca 2018 r. - spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Południowa)
  • 21 czerwca 2018 r. - spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna)
  • 22 czerwca 2018 r. - spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia)

  Spotkania poświęcone zostały poszczególnym częściom województwa, ich celem była prezentacja dotychczasowej wiedzy o Wielkopolsce, przekazanie informacji o kluczowych założeniach strategii, prezentacja treści lokalnych dokumentów strategicznych na poszczególnych obszarach województwa, a przede wszystkim dyskusja diagnostyczna nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego.