trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdania z realizacji strategii

    W związku z trwającymi obecnie przygotowaniami do podjęcia prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji niniejszego dokumentu za lata 2013-2014 oraz 2015-2016. Monitoring o charakterze sprawozdawczym pozwala z jednej strony na wewnętrzny przegląd realizacji zadań, z drugiej na efektywne zarządzanie zarówno jakością, jak i zmianą przyjętej polityki rozwojowej regionu.

    Zgodnie z ustawą z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa za monitorowanie Strategii rozwoju województwa odpowiada Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który wykonuje to zadanie przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej i funkcjonujących w jego strukturach Oddziału Planowania Strategicznego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT). Oddział Planowania Strategicznego odpowiada za koordynację prac nad Strategią, monitorowanie realizacji jej celów oraz przygotowywanie aktualizacji dokumentu. Z kolei WROT – w ramach monitorowania realizacji celów Strategii – za diagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej i koordynację współpracy analitycznej z innymi jednostkami Urzędu oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Poza Departamentem Polityki Regionalnej UMWW, będącym główną jednostką w monitorowaniu Strategii, system ten uzupełniają ukierunkowane zadaniowo inne jednostki analityczne. Zagadnienie to szerzej omówione jest w sprawozdaniach.

    Struktura sprawozdań zdeterminowana jest w głównej mierze analizą w trzech wymiarach: prac programowych, pola interwencji Strategii oraz sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, uwzględniającej wskaźniki określone w opisach poszczególnych celów Strategii. Należy nadmienić, że dla każdego wskaźnika ze Strategii opracowano tzw. „metryczkę wskaźnika” (kartę wskaźnika) z informacjami, takimi jak: nazwa wskaźnika wg Strategii i wg źródła, jednostka miary, opis wskaźnika, dostępność danych i ich aktualność, metoda pomiaru, interpretacja.