trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Programy ochrony powietrza - uchylone

  1. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy miasto Kalisz - UCHYLONY
  2. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska - UCHYLONY
  3. Plan działań krótkoterminowych w zakresie B(a)P dla strefy wielkopolskiej - UCHYLONY
  4. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P - UCHYLONY
  5. Plan Działań Krótkoterminowych w zakresie ozonu dla strefy Miasto Kalisz - UCHYLONY
  6. Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz - UCHYLONY
  7. Aktualizacja programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 - UCHYLONA
  8. Aktualizacja programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów - UCHYLONA
  9. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10 - UCHYLONY
  10. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów - UCHYLONY
  11. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon - UCHYLONY
  12. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONA
  13. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: Aglomeracja Poznań (strefa Miasto Poznań) w woj. wielkopolskim - UCHYLONA
  14. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Kalisz w woj. wielkopolskim - UCHYLONA
  15. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w woj. wielkopolskim- UCHYLONA
  16. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy: pilsko-złotowskiej (strefa powiat pilski) w woj. wielkopolskim- UCHYLONA
  17. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - UCHYLONA
  18. Program ochrony powietrza dla strefy – miasto Leszno w województwie wielkopolskim - UCHYLONA
  19. Program ochrony powietrza dla strefy - powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UCHYLONA