trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dostępność Szlaku Piastowskiego

    W listopadzie 2019 roku zespół ekspertów z Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zakończył realizację, zleconego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, badania polegającego na przeprowadzeniu analizy dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i odwiedzających z dziećmi.

    Specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierownictwem prof. dr hab. Aliny Zajadacz, przeprowadzili wizytacje we wszystkich obiektach Szlaku Piastowskiego z terenu województwa wielkopolskiego, gromadząc informacje na temat istniejących w danym miejscu udogodnień dla poszczególnych grup docelowych. Celem prac nie była kategoryzacja obiektów, czy ich ocena, lecz zgromadzenie aktualnej i obiektywnej wiedzy na temat dostępności poszczególnych punktów Szlaku Piastowskiego.

    Efektem zrealizowanego badania są wyniki oceny dostępności obiektów, karty przedstawiające dostosowanie obiektów do obsługi osób z niepełnosprawnościami, odwiedzających z dziećmi oraz osób starszych, a także zweryfikowany, w oparciu o przeprowadzone badania, katalog kryteriów oceny dostępności obiektów. Dla każdej atrakcji turystycznej przygotowano propozycję karty informacyjnej zawierającej podstawowe dane na temat możliwości dojazdu do obiektu i jego zwiedzania, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (ruchową, wzrokową, słuchową), odwiedzających z dziećmi oraz osób starszych.

    Przygotowany przez ekspertów materiał stanowi rzetelne źródło informacji dla turystów i wszystkich osób odwiedzających obiekty Szlaku Piastowskiego.

    Oficjalna strona Szlaku Piastowskiego: www.szlakpiastowski.pl