trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Uchwały WRDS

  2024

  • Uchwała Nr 39/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie poparcia stanowiska nr 34/1/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 29 marca 2024 r. - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 38/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2016 z dnia 5 października 2016 roku w sprawie  powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 37/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w sprawie: zajęcia wspólnego stanowiska dotyczącego obecnej sytuacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 36/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w sprawie: Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2024 rok - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 35/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w sprawie: składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu IX kadencji - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 34/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w sprawie: zmiany Uchwały nr 28/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. zmian w prawie pracy i wypracowania rozwiązań na czas kryzysu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 33/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 32/2024 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu w sprawie: zmiany Uchwały nr 16/19 w sprawie ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument

   


  2023

  • Uchwała Nr 31/2023 w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji zmian w prawie pracy i rozwiązań na czas kryzysu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 30/2023 w sprawie: Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2023 rok - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 29/2023 w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie taryfikacji stawek opłat za wodę i ścieki pobieranych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne - pobierz dokument

   


  2022

  • Uchwała Nr 28/2022 w sprawie: powołania Zespołu ds. zmian w prawie pracy i wypracowania rozwiązań na czas kryzysu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 27/2022 w sprawie: składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 26/2022 w sprawie: Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2022 rok  - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 25/2022 w sprawie: ustalenia składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu  - pobierz dokument

   


  2021

  • Uchwała Nr 24/2021 w sprawie: wskazania kandydata do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 23/2021 w sprawie: zajęcia stanowiska dotyczącego koniecznych dla funkcjonowania Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego działań osłonowych w okresie pandemii COVID -19 - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 22/2021 w sprawie: Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2021 rok - pobierz dokument

   


  2020

  • Uchwała Nr 21/2020 w sprawie: zmiany składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 20/2020 w sprawie: Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2020 rok - pobierz dokument

   


  2019

  • Uchwała Nr 19/2019 w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 18/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 17/2019 w sprawie: Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2019 rok - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 16/2019 w sprawie: ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 15/2019 w sprawie: Przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 14/2019 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie tzw. „Trzeciego Sygnału” - pobierz dokument

   


   2018

  • Uchwała Nr 13/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 12/2018 w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument

   


  2017

  • Uchwała Nr 11/2017 w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 10/2017 w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 9/2017 w sprawie: wskazania kandydata do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - pobierz dokument

   


  2016

  • Uchwała Nr 8/2016 w sprawie: zmiany Przewodniczącego oraz składu prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 7/2016 w sprawie: kolejności przewodniczenia Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 6/2016 w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 5/16 w sprawie: zmiany w Regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 4/16 w sprawie: powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 3/16 w sprawie: konieczności wyznaczenia osoby z misją dobrej woli - pobierz dokument
  • Uchwała Nr 2/16 w sprawie: ustalenia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument

   


  2015

  • Uchwała Nr 1/15 w sprawie: ukonstytuowania się prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu - pobierz dokument