trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne ma nową stronę internetową

    Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne logoZachęcamy do korzystania ze strony internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) – www.wrot.umww.pl, na której znajdą Państwo informacje o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, a także bazę wiedzy zawierającą ekspertyzy, analizy i inne opracowania oraz informacje dotyczące różnych sfer rozwoju regionu.

    WROT został utworzony pod koniec 2013 roku w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podstawowym celem jego funkcjonowania jest poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce m.in. poprzez wzmocnienie zdolności analityczno-badawczych oraz rozwój współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zajmujących się monitorowaniem polityk w regionie. Najważniejsze zadania WROT to przede wszystkim gromadzenie i dostarczanie wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w ujęciu terytorialnym, niezbędnej dla podejmowania decyzji dotyczących kształtu i kierunków prowadzonej polityki rozwoju.

    Istotnym czynnikiem umożliwiającym rzeczywiste funkcjonowanie WROT było pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania, tj. środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku działalność WROT finansowana była ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskanych na realizację projektu Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Aktualnie, tj. od 1 października 2015 roku, finansowanie działalności WROT odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

     Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczypospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska