trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

  Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne logoWielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (WROT) zostało utworzone decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego pod koniec 2013 roku. Podstawową misją funkcjonowania jednostki jest gromadzenie i dostarczenie danych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, niezbędnych dla podejmowania decyzji dotyczących kształtu i kierunków prowadzonej polityki rozwoju.

  Obserwatoria regionalne umiejscowione są w systemie analityczno-monitoringowym polityki regionalnej określanym każdorazowo w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Tworzą system współpracy i przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi na poziomie regionalnym biorącymi udział w planowaniu i realizacji polityki rozwoju w celu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny.

  W latach 2014-2015 działalność WROT finansowana była w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Następnie finansowanie działalności WROT odbywało się w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

  Operacyjnego na lata 2014-2020. Aktualnie finansowanie zapewnione jest poprzez program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
  Publikacje Obserwatorium są dostępne za pośrednictwem strony internetowej https://wrot.umww.pl/.

   Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczypospolita Polska, Dofinansowanie przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego