trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dotacje dla spółek wodnych

  Od 2009 roku, corocznie jeden raz w roku, spółki wodne działające na terenie województwa wielkopolskiego mogą otrzymać z budżetu województwa wielkopolskiego dotację na realizację robót ze składek członkowskich na realizację robót ze składek członkowskich bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

  Przez wartość wykonanych robót rozumie się koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych robót nie może przekraczać wartości robót obliczonych jak dla kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z pominięciem kosztów pośrednich i zysku.

  Do bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych zalicza się ich eksploatację, konserwację oraz remont, mające na celu zachowanie funkcji wód i urządzeń, polegające na wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna, karczowaniu lub wycinaniu drzew i krzewów ze skarp i dna, odmulaniu dna przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, a także usuwanie tzw. „awarii drenarskich” polegające na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych.

  Do inwestycji zaliczana jest odbudowa i przebudowa przepustów i innych urządzeń związanych z urządzeniami wodnymi lub wodami objętymi działalnością spółki wodnej, a także odmulanie dna przy maksymalnym zamuleniu powyżej 40 cm.

  Szczegółowe kryteria konieczne do otrzymania ww. pomocy określane są przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i publikowane w postaci uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poniżej na bieżącej stronie internetowej.

   

  Miejsce załatwiania sprawy:
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
  al. Niepodległosci 34, 61-714 Poznań

  Osoby udzielające informacji:
  Donata Wawrzyniak, tel.: 61 626 65 13, donata.wawrzyniak@umww.pl 
  Stefan Pawlak, tel. 61 626 65 39, stefan.pawlak@umww.pl