trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku zostało przyznane 104 osobom (30 uczniom i 74 studentom) w następującej wysokości:

  1. kategoria „Uczeń”
   • stypendium naukowe pierwszego stopnia – 3 280 zł (9 os.),
   • stypendium naukowe drugiego stopnia – 2 735 zł (8 os.),
   • stypendium naukowe trzeciego stopnia – 2 200 zł (13 os.)
  2. kategoria „Student”
   • stypendium naukowe pierwszego stopnia – 5 350 zł (11 os.),
   • stypendium naukowe drugiego stopnia – 4 050 zł (17 os.),
   • stypendium naukowe trzeciego stopnia – 2 950 zł (46 os.).

  Stypendium naukowe ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką. Stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego.


   

  Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2022.

  Stypendium w kategorii „Uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia, gratyfikującego uczniów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. Jest przyznawane uczniom uczącym się w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopolskiego oraz absolwentom tych szkół kończącym naukę w roku składania wniosku. Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są dyrektorzy szkół lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

  Stypendium w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

  1. nauk humanistycznych
  2. nauk inżynieryjno-technicznych
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  4. nauk rolniczych
  5. nauk społecznych
  6. nauk ścisłych i przyrodniczych
  7. nauk teologicznych
  8. sztuki.

  Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

  Wnioski o stypendia naukowe w kategorii „Uczeń” oraz w kategorii „Student” można składać w terminie od  01.09.2022r. do 20.10.2022 r.

  Serdecznie Zapraszamy!