trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa

  Celem opracowanej w 2011 roku Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego było przedstawienie aktualnego społeczno-gospodarczego wizerunku województwa, jego zmian i dynamiki tych zmian w latach 2006-2009 oraz sformułowanie wniosków wynikających z dotychczasowej realizacji celów obowiązującej Strategii.

  Diagnoza została opracowana w ramach I etapu prac nad aktualizacją Strategii i stanowiła materiał wyjściowy do kolejnych etapów prac: analizy strategicznej oraz formułowania celów i priorytetów.

  Opracowanie składa się z trzech części:

  • Pierwsza część prezentuje diagnozę społeczno-gospodarczą województwa nawiązującą bezpośrednio do diagnozy z 2009r. opracowanej w związku z Raportem o realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, a także do diagnozy przygotowanej w 2005 roku w ówczesnym Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako materiału wyjściowego dla sformułowania strategii rozwoju regionu.
  • W drugiej części przedstawiono w wybranym zakresie sytuację społeczno- gospodarczą Wielkopolski na tle innych regionów, polskich i wspólnotowych. Uwzględniono także zmiany tej sytuacji w latach 2005-2010 oraz przedstawiono lokaty Wielkopolski wśród województw w zakresie osiągniętych wartości podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych.
  • W trzeciej części dokonano przeglądu dotychczasowej realizacji „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”. Zaprezentowano zmiany wartości wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, jakie miały miejsce w okresie 2006-2009, jako swego rodzaju mierników „kontekstowych” osiągania poszczególnych celów operacyjnych strategii. Wskazano także główne działania Samorządu Województwa prowadzone od 2006 roku, związane z realizacją Strategii oraz przedstawiono znaczenie i wpływ funduszy europejskich na jej realizację.