trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja dla osób g/Głuchych

  Osoba g/Głucha lub głuchoniewidoma (osoba uprawniona) może nieodpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika załatwiając sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). 

  Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna wypełnić wniosek o udostępnienie usługi tłumacza i złożyć go

  • pocztą: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Informacyjny, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  • pisemnie - za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@umww.pl
  • pisemnie - przez platformę ePUAP, adres: /umarszwlkp/SkrytkaESP
  • pisemnie - za pomocą faxu: nr 61 626 67 44
  • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 626 66 66

  Zapotrzebowanie na usługę tłumacza języka migowego trzeba zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest aparatem pomocniczym w zakresie realizacji zadań Zarządu Województwa.

  Działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa, a także na podstawie statutu województwa.

  Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Do podstawowych zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego należy obsługa organów samorządu województwa, Sejmiku Województwa oraz Zarządu Województwa, w stopniu umożliwiającym wykonywanie wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd województwa.

  Szczegółowy zakres zadań realizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

  Sprawy interesantów załatwiane są w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi”:

  • faksem pod nr 61 626 69 69,
  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej tel. 61 626 66 66,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@umww.pl,
  • poprzez platformę ePUAP, adres skrytki urzędu /umarszwlkp/SkrytkaESP,
  • za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej
  w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy
  w załatwieniu sprawy w Urzędzie.

  Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat.

  Z pomocy osoby przybranej osoba uprawiona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego co najmniej na trzy dni robocze wcześniej, za pomocą umieszczonego na stronie bip i www formularza zgłoszenia sprawy.

  Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

  W głównym budynku przy al. Niepodległości 34 znajdują się pętle indukcyjne:
  w Punkcie Informacyjnym, Sali Konferencyjnej, i w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.