trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja dla osób głuchych

  Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba głucha załatwiając sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego może nieodpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt do Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mailem: kancelaria@umww.pl
  • telefonicznie: 61 626 66 66
  • faxem: 61 626 67 44
  • pocztą: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Informacyjny, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań