trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Numery rachunków bankowych

  1. OPŁATA RECYKLINGOWA – opłaty uiszczane przez prowadzących jednostki handlowe za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego na podstawie art. 40cb ust. 1 ustawy z dnia13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 90 1020 4027 0000 1702 1517 4602
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON i okres opłaty.

  1. PRODUKTY (opony, oleje) – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa ponoszona przed podmioty w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, określone przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – PRODUKTY – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

  1. OPAKOWANIA: – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa ponoszona przez podmioty w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań, określone przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 96 1020 4027 0000 1602 1271 0549
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – OPAK– w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

  1. ŚRODKI NA PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE PRZEKAZYWANE PRZEZ WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY W OPAKOWANIACH, określone przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
   i odpadami opakowaniowymi.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 86 1020 4027 0000 1402 1441 6863
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – OPAK– PKE -  środki na publiczne kampanie edukacyjne,- w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

  1. BATERIE I AKUMULATORY – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory, opłata depozytowa określone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – BiA – opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki na publiczne kampanie edukacyjne, opłata depozytowa; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

  1. OPŁATA ZA RECYKLING POJAZDÓWopłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, określona przepisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 84 1020 4027 0000 1902 1329 5722
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty – recykling pojazdów; w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia

  1. OPŁATA DOTYCZĄCA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
  • opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa oraz środki na publiczne kampanie edukacyjne, przekazywane przez podmioty z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego określone przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 89 1020 4027 0000 1702 1329 5730
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty - zużyty sprzęt (OP lub PKE) w przypadku, kiedy Płatnik reguluje upomnienie w przelewie należy zaznaczyć zapłatę kosztów upomnienia.

  • Zabezpieczenie finansowe (depozyt) SEiE:

  BGK Region Wielkopolski O/ Poznań 52 1130 1088 0001 3152 3520 0006
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON i okres opłaty.

  1. OPŁATA – REJESTROWA I ROCZNA

  PKO BP S.A. O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771
  W opisie przelewu proszę wskazać REGON, rodzaj i okres opłaty.
  Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

  1. OPŁATA SKARBOWA - PEŁNOMOCNICTWO

  Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  PKO BP S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

   

  Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty:

  OP – opłata produktowa

  OD – opłata depozytowa

  DOP – dodatkowa opłata produktowa

  BiA – opłata produktowa za wprowadzenie do obrotu baterii i akumulatorów

  BiA PKE – opłata na publiczne kampanie edukacyjne

  RP – recykling pojazdów

  ZS OP – zużyty sprzęt opłata produktowa

  ZS PKE – zużyty sprzęt publiczne kampanie edukacyjne

  OPAK  – opłata produktowa-opakowania

  OPAK PKE – środki na publiczne kampanie edukacyjne

  OREC - opłata recyklingowa