trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)

    Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej Projekt „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)" realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i służył wypracowaniu i wdrożeniu mechanizmów, które pozwolą uczestnikom WSWZ realizować projekty międzynarodowe.

    Głównymi adresatami działań byli wielkopolscy pracownicy samorządowi odpowiadający za prowadzenie współpracy zagranicznej, którzy uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych odbywających się w pięciu subregionach Wielkopolski (w Poznaniu – 8 maja, w Kaliszu – 18 czerwca, w Koninie – 24 czerwca, w Lesznie – 9 września oraz w Pile – 7 października). Podczas spotkań omówione zostały zagadnienia najważniejsze dla prowadzenia spójnej w skali regionu współpracy zagranicznej: „Priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012 – 2016", „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego", a także możliwości zewnętrznego finansowania współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego. Poruszone zostały również kwestie związane z zasadami komunikacji „Marki Polska" oraz „Marki Wielkopolski", w szczególności w kontekście promocji gospodarczej.

    Projekt został podsumowany podczas debaty pn. „Współpraca zagraniczna samorządów: wielkopolska specjalność?" transmitowanej online, na którą zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele wielkopolskich władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, studenci oraz media. Podczas tego wydarzenia, które odbyło się 19 listopada 2015 roku w Poznaniu, zaprezentowany został raport PISM pt. Dyplomacja samorządowa. Przykład Wielkopolski” autorstwa Adriany Skorupskiej, przygotowany na bazie wyników elektronicznego badania wielkopolskich jst pod kątem prowadzonej współpracy międzynarodowej.

    W ramach projektu stworzone zostały narzędzia ułatwiające wielkopolskim jst prowadzenie aktywnej i spójnej współpracy zagranicznej: podstrona internetowa WSWZ oraz fanpage na Facebooku umożliwiający członkom WSWZ skuteczną komunikację i zawiązywanie partnerstw projektowych.

    logotyp Ministerstwa Spraw ZagranicznychProjekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015"