trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

    Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie stanowi jednostkę budżetową Samorządu Województwa Wielkopolskiego, której misją jest wspomaganie wychowawczej funkcji szkoły i rodziny. Centrum uwzględnia zróżnicowanie programowe dla dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych, zapewniając im w czasie pobytu zarówno zajęcia profilaktyczne, trening interpersonalny, zajęcia alternatywne oraz realizację obowiązku szkolnego poprzez realizację zajęć edukacyjnych.
    Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz szeroko pojętej interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku. Ma to miejsce poprzez dostarczanie dzieciom i młodzieży doświadczeń społecznych, mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych i zachowań prozdrowotnych – szczególnie
    w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wspomaganiu wychowania, opieki szkolnej i rodzinnej oraz wzmacnianiu ogólnej kondycji psychofizycznej. Cel ten realizowany jest we współpracy z nauczycielami, będącymi opiekunami uczestników turnusu oraz dyrekcją szkoły, do której uczęszcza uczestnik turnusu.

    Logo Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie