trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

  Kompetencje departamentu

  Departament jest organem wykonawczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach Priorytetów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

  Do zadań Departamentu należą w szczególności: prowadzenie naborów i ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów wybranych projektów, monitorowanie realizacji operacji, między innymi poprzez akceptowanie zmian w projektach, rozliczanie wydatków oraz ich kontrolę w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Departament uczestniczy również w opracowywaniu instrukcji w zakresie zasad wyboru, wdrażania i rozliczania projektów dla Beneficjentów.

  Do działań objętych wsparciem należą przede wszystkim inwestycje przyczyniające się do podniesienia efektywności energetycznej oraz rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, wsparcie infrastruktury edukacyjnej, społecznej i ochrony zdrowia, a także wsparcie potencjału i działalności badawczo-rozwojowej oraz rozwoju e-usług. 

  Działania wdrażane przez Departament realizowane jest również w formie instrumentów finansowych ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (JEREMIE 2 oraz JESSICA 2) oraz Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027.

  Departament sprawuje nadzór nad zarządzaniem i wykorzystaniem przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. powierzonych środków tj. środków zwróconych z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach WRPO.
  Szczegółowe informacje na temat zadań Departamentu zawarte są w jego Regulaminie Organizacyjnym.

   

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro II, część A, pokój 248
  tel.: 61 626 61 00
  fax: 61 626 61 03
  e-mail: dwp.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Paweł Napierała

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Joanna Niewiadomska-Wielgus

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Agnieszka Juskowiak

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Paula Nowaczyńska

  Struktura departamentu