trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Oferty Inwestycyjne

    Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, w 2020 roku potwierdziła krajowy rating długoterminowy dla województwa wielkopolskiego na poziomie „AAA(pol)”. Atrakcyjność inwestycyjną województwa potwierdzają kolejne duże inwestycje lokowane w regionie. Na ten efekt wpływ mają takie czynniki jak wysoki poziom specjalistycznego kształcenia na wielkopolskich uczelniach, a także liczba potencjalnych kooperantów i dostawców.
     
    Przedsiębiorcy zainteresowani ulokowaniem swojej działalności w Wielkopolsce mają do dyspozycji wiele dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych. Informacje na temat ofert inwestycyjnych znajdują się na stronach www.eboi.umww.pl, www.investinwielkopolska.pl
     
    Województwo Wielkopolskie buduje swój system wspierania inwestorów w oparciu o Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, działające w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Obsługi Inwestora w strukturach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Oferują one pomoc na każdym etapie realizacji inwestycji, rokrocznie aktualizowaną bazę ofert inwestycyjnych oraz współpracę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. Podstawą sprawnie funkcjonującego systemu są dobre relacje z wielkopolskimi samorządami lokalnymi, które przygotowują oferty inwestycyjne, gromadzą informacje na temat rynku lokalnego oraz tworzą pakiety zachęt inwestycyjnych, przyciągających zagranicznych i krajowych inwestorów, jak również ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, działającymi na terenie województwa wielkopolskiego.