trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rolnictwo

  Rolnictwo Wielkopolski to jeden z ważniejszych działów gospodarki naszego Regionu.

  Wysoka kultura rolna i nowoczesność, dorównujące wiodącym standardom europejskim, to znaki rozpoznawcze wielkopolskiego rolnictwa. Pomimo, iż region nie posiada znaczących areałów gleb wysokich klas oraz znajduje się w strefie niezbyt sprzyjających warunków wodnych, aż dwie trzecie powierzchni województwa, tj. ponad 1,8 mln hektarów stanowią użytki rolne. Aktywnie funkcjonuje tutaj ponad 123 tys. gospodarstw rolnych (GUS - 2020), prowadzących statystycznie największą w skali całej Polski globalną i towarową produkcję rolniczą. Region jest największym w Polsce producentem ziemniaków, dostawcą ziarna zbóż (14 % ogólnej powierzchni w kraju) oraz buraków cukrowych i rzepaku. Charakterystyczną cechą wielkopolskich gospodarzy jest szukanie nowych możliwości wykorzystywania dostępnego potencjału, umożliwiające znaczącą na tle innych województw produkcję szparagów i pieczarek.
  Zdjęcie pola słonecznikówTrudno wyobrazić sobie polski rynek żywności bez produkcji zwierzęcej pochodzącej z Wielkopolski. Jesteśmy liderem w produkcji mięsa wieprzowego (27% udział w produkcji krajowej), mięsa wołowego (22 % udziałem w rynku krajowym) oraz mleka krowiego (14% udział w rynku). Przodujemy także w produkcji miodu, stawiając duży nacisk na zachowanie zrównoważonego i bioróżnorodnego środowiska oraz zachowanie równowagi ekosystemowej. Zarząd Województwa dostrzegając znaczenie tej działalności dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka oraz fakt, że dla wielu pszczelarzy stanowi ona główne źródło utrzymania, prowadzi szereg działań wspomagających, jak na przykład dofinansowanie zakupu węzy pszczelej czy pokarmów pszczelich.
  Samorząd Województwa współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych przy wprowadzaniu nowych odmian materiału siewnego, uwzględniających charakterystyczne dla regionu warunki glebowe i klimatyczne.
  Rolnictwo wielkopolskie ulega dynamicznej modernizacji, także dzięki funduszom unijnym, czego konsekwencją jest restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarstw rolnych, inwestycje umożliwiające wzrost wydajności i efektywności produkcji rolno-spożywczej, jak również aktywne działania rolno-środowiskowe na obszarach cennych przyrodniczo.
  Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego przyjęta przez Samorząd Województwa obejmuje między innymi działania ułatwiające i usprawniające funkcjonowanie gospodarstw rolnych, jak na przykład: budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, scalanie gruntów rolnych, budowa i renowacja zbiorników wodnych i zbiorników retencyjnych realizowanych przez gminy oraz osoby fizyczne, jak również finansowanie dotacji dla spółek wodnych. Zdjęcie koni
  Samorząd Województwa docenia olbrzymi wkład wielkopolskiego rolnictwa w budowanie siły ekonomicznej regionu, nagradzając wyróżniające się gospodarstwa w konkursie „Wielkopolski Rolnik Roku”. Jego celem jest promowanie rolnictwa, rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w gospodarstwach rolnych, przy poszanowaniu idei związanych z ekologią i działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Wsparcie finansowe programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” wspomaga rozwój obszarów wiejskich i poprawy warunków życia w środowisku wiejskim. Inicjuje powstawanie nowych boisk, placów zabaw dla dzieci oraz innych projektów z zakresu infrastruktury społecznej, jak na przykład remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich i domów ludowych, a także zagospodarowania przestrzeni publicznej, czego wynikiem są nowe miejsca rekreacji integrujące lokalną społeczność, zielone skwery czy ścieżki spacerowe lub dydaktyczno-przyrodnicze. 
  Kultywując tradycję i dziedzictwo kulturowe regionu, Samorząd Województwa aktywnie wspiera także działania na rzecz rodzin wiejskich, mające na celu rozwój kultury obszarów związanych ze wsią, kultywowanie wiejskiego dziedzictwa kulinarnego, kreowanie marki wielkopolskich produktów i rozwój wiedzy o tym obszarze, organizując między innymi konkursy na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich. Naturalną konsekwencją tych działań jest podnoszenie kompetencji mieszkańców wsi poprzez rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w takich zakresach jak działalność agroturystyczna czy produkcja ekologiczna.

  Zdjęcie krów w oborze
  Fot. 1 Gospodarstwo rolne laureatów konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” (mat. Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW).