trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6

  Przedsięwzięcie pn.: „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6" dofinansowane ze środków WRPO w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje Strategiczne

  1. jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
  2. zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej inwestycji przebudowy budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6, w tym projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, i projekt wykonawczy oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń.
  3. rok realizacji: 2014 -2015

  Więcej informacji o środkach z WRPO można uzyskać na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

  Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Województwo Wielkopolskie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego