Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Szanowni Państwo,

w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych składanych w ramach prowadzonych przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Złożone przez Państwa oferty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego. Natomiast dane osobowe w ramach dokumentacji konkursowej będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania konkursowego, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W ramach postępowania konkursowego dane osobowe uczestników konkursu spełniających kryteria formalne (tj. imię i nazwisko) będą ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW przez okres 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego.
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - ogłoszenie z dnia 26 lutego 2018 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie - ogłoszenie z dnia 19 lutego 2018 r.

pdf    drukuj    drukuj