trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Aktualności

  W ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu podjęte zostały działania promocyjne w obszarze budowy Marki Wielkopolska. Jest ona systemem identyfikacji wizualnej regionu, która obejmuje kampanię wizerunkową na rzecz rozpoznawalności regionu na arenie międzynarodowej w tym m.in. najważniejsze na świecie wydarzenia targowe zgodne z obszarami Inteligentnej Specjalizacji naszego regionu, w których udział wziąć mogą firmy oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego czy Instytucje Otoczenia Biznesu posiadające siedzibę główną na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz sekcję PKD zgodną z obszarem inteligentnej specjalizacji wybranej wystawy, jak również certyfikacja.

  Serdecznie zapraszamy wszystkie wielkopolskie przedsiębiorstwa prowadzące z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych do udziału w procesie certyfikacji firmy. 

  Certyfikat Marki Wielkopolska jest wyróżnieniem dla firm prowadzących z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych. Certyfikowane przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić działania pod Marką Wielkopolska oraz będą promowane podczas wydarzeń wystawienniczo-targowych organizowanych przez Województwo Wielkopolskie.

  Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o złożenie Wniosku.

  Szczegóły dotyczące Certyfikacji dostępne są na stronie: https://markaw.pl/pl_PL/certyfikacja

  Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków!