trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Sportu i Turystyki

  Kompetencje departamentu

  Departament Sportu i Turystyki realizuje zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, związane z kształtowaniem polityki w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki, zgodnie z obowiązującymi ustawami, w ramach posiadanych kompetencji dla rozwoju tych dziedzin.

  Departament współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń realizujących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sporcie wyczynowym, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Podejmuje szereg działań związanych bezpośrednio z obrazem wielkopolskiego sportu i rekreacji. Jest to m.in. nadzór na szczeblu wojewódzkim nad państwowym systemem rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, współpraca przy projektach szkoleniowych dla młodzieży oraz kadr reprezentacyjnych, podejmowanie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wśród osób niepełnosprawnych, w tym współdziałanie w szkoleniu kadr specjalistycznych. Odpowiada za realizowanie procedur związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych i nagród za wybitne osiągniecia sportowe oraz monitoruje osiągnięcia sportowe wielkopolskich zawodników.

  Departament współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Wspiera wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy sportowe i rekreacyjne.

  Rozwija i poprawia bazę sportową i turystyczną w województwie wielkopolskim poprzez wsparcie finansowe zadań jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych. Jednocześnie prowadzi wykaz obiektów i urządzeń sportowych i turystycznych dofinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

  Departament prowadzi także promocję kultury fizycznej, turystyki oraz walorów turystycznych województwa, wspiera stowarzyszenia działające w zakresie jego kompetencji oraz niekomercyjne wydawnictwa i opracowania badawcze nt. sportu lub gospodarki turystycznej regionu.

  Ponadto wspiera utrzymanie i rozwój szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim i infrastruktury okołoszlakowej, prowadząc ich monitoring. Realizuje zadania wynikające z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w tym ewidencjonowanie, kontrolowanie organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiednich kategorii i ich ewidencjonowanie.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro IX, część A, pokój 932
  tel.: 61 626 68 40
  fax: 61 626 68 41
  e-mail: ds.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Tomasz Wiktor

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Adam Wysocki

  Struktura organizacyjna