trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad

  PORZĄDEK OBRAD

  XXXII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  21 czerwca 2021 r. /godz.1100/

   

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji
   o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Śmigiel na zadanie z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne  realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu (dział 630 "Turystyka").
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Szamocin.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Miastu Luboń.
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. 
  14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. 
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/258/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. 
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy   finansowej   jednostkom   samorządu   terytorialnego   oraz zawarcia   w   tej   sprawie   umów   pomiędzy   Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Łobżenica zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku. 
  20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2020 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. 
  23. Informacja o stanie realizacji WRPO 2014+. 
  24. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  25. Interpelacje i zapytania radnych
  26. Zamknięcie posiedzenia.

   

  Poznań, 14 czerwca 2021 r.