trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad i materiały na sesję

  Porządek obrad

  II Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VII kadencji

  27 maja 2024 r.

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Uhonorowanie osób zasłużonych dla samorządu lokalnego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok. /PLIK/
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne. /PLIK/
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy z Kaliskim Centrum Rehabilitacji Krystalska Spółka Jawna z siedzibą w Kaliszu. /PLIK/
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Poznań na realizowane w 2024 roku zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). /PLIK/
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Kalisz na realizowane w 2024 roku zadanie remontowe z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). /PLIK/
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2024 roku w ramach 7 edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 "Kultura Fizyczna). /PLIK/
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2024 roku w ramach 7 edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 "Kultura Fizyczna). /PLIK/
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej w 2024 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego (Dział 926 "Kultura Fizyczna). /PLIK/
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka"). /PLIK/
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane w roku 2024 w ramach programu "Kulisy kultury". /PLIK/
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć w ramach V edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. /PLIK/
  16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. /PLIK/
  17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Krobia. /PLIK/
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Lądek, Gminie Lądek. /PLIK/
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Szamocin, Gminie Szamocin. /PLIK/
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska związanego z apelami dotyczącymi wydłużenia terminów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. /PLIK/
  21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019 – 2025 wraz z planem inwestycyjnym. /PLIK/
  22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. /PLIK/
  23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. /PLIK/
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie. /PLIK/
  25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela   podmiotu   tworzącego   do   składu   komisji   konkursowej   powołanej   do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. /PLIK/
  26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. /PLIK/
  27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. /PLIK/
  28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. /PLIK/
  29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Kaliskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Gminie Śmigiel. /PLIK/
  30. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. /PLIK/
  31. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. /PLIK/
  32. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. /PLIK/
  33. Interpelacje i zapytania radnych.
  34. Zamknięcie posiedzenia.