trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Standardy obsługi inwestora w samorządzie


  Poznań, 07.06.2023 r.

  Spotkanie sieciujące, 20 czerwca 2023 r.

  W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ostatnim podsumowującym  spotkaniu sieciującym organizowanym w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”, które odbędzie się 20 czerwca 2023r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w godzinach 10.00-15.00 (sala sesyjna).

  Spotkanie to stanowi podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań projektowych na rzecz rozwoju oraz wdrożenia polityki proinwestycyjnej wśród uczestniczących JST.

  Jednocześnie planowane jest uroczyste wręczenie certyfikatów wdrożenia standardów obsługi inwestora 65 gminom biorącym udział w dwóch etapach projektu.

  Mając na uwadze rozwój gospodarczy Wielkopolski powiązany ściśle z transformacją energetyczną regionu, spotkanie urozmaicone zostanie o ciekawy wykład dotyczący najnowszych trendów w obszarze neutralności klimatycznej.

  Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 15 czerwca 2023 na adres: natalia.bobrowska@umww.pl


  Poznań, 16.01.2023 r.

  Spotkanie sieciujące, 14 grudnia 2022 r.

  14 grudnia 2022 roku odbyło się  kolejne spotkanie sieciujące w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.

  Wydarzenie zorganizowane było w siedzibie Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Tematyka spotkania dotyczyła kształcenia zawodowego, zmian lokalnego i globalnego rynku pracy, budowaniu relacji pomiędzy edukacją a biznesem oraz dobrych praktyk w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych.                                          

  W programie zorganizowano również wizytę studyjną w lokalnych instytucjach/przedsiębiorstwach – Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w firmie JMP Medical.


  Poznań, 17.10.2022 r.

  Spotkanie sieciujące, 3 listopada 2022 r.

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu sieciującym w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.

  Wydarzenie odbędzie się 3 listopada 2022 r. w godz. 9:00–15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu (ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń). Tematyka spotkania będzie dotyczyła zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, a także przygotowania strategii jako narzędzia rozwoju JST. W programie przewidziano wizytę studyjną w lokalnych przedsiębiorstwach – firmie LUMAG Sp. z o.o. oraz farmie wiatrowej (co ciekawe będzie możliwość zwiedzenia wnętrza turbiny). Udział w spotkaniu sieciującym jest bezpłatny.

  Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu oraz zarezerwowania terminu w swoich kalendarzach.


   

  Poznań, 20.09.2022 r.

  Warsztaty specjalistyczne  dla kadry zarządzającej oraz pracowników merytorycznych wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego”

  Od października 2022 r. do marca 2023 r. będą trwały warsztaty specjalistyczne dla kadry kierowniczej oraz pracowników merytorycznych w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego” realizowanego w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

  Warsztaty poprowadzą trenerzy z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Zielonej Góry, która na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jest realizatorem usługi. Uczestnicy zgłębiają m.in. temat pomocy publicznej, PPP, konsultacji społecznych, marketingu w mediach społecznościowych, budowania relacji biznesowych.

  Aktualny harmonogram znajduje się poniżej w "plikach do pobrania".


   

  Poznań, 28.09.2022 r.

  Spotkanie sieciujące

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu sieciującym w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.

  Wydarzenie odbędzie się 28 września 2022 r. w godz. 10:30–16:00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (plac Jana Metziga 25, 64-100 Leszno). W programie przewidziano wizytę studyjną w lokalnych przedsiębiorstwach. Udział w spotkaniu sieciującym jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.


   

  Poznań, 26.07.2022 r. 

  Szkolenia podstawowe dla kadry zarządzającej oraz pracowników merytorycznych wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego”

  Od stycznia do lipca 2022 trwają szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników merytorycznych w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego” realizowanego w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

  Szkolenia prowadzą trenerzy z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Zielonej Góry, która na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jest realizatorem usługi. Uczestnicy zgłębiają m.in. temat komunikacji, przygotowania do rozmowy z inwestorem, kompetencji managerskich, marketingu terytorialnego.

  Aktualny harmonogram znajduje się poniżej w "plikach do pobrania".


   

  Poznań, 24.05.2021 r.

  Zakończył się nabór wielkopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że zakończył się nabór  wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” i osiągnięto maksymalną liczbę 130 zgłoszeń do I etapu oraz 65 do II etapu.

  Aktualna lista zakwalifikowanych JST znajduje się poniżej w "plikach do pobrania"


   

  Poznań, 15 marca 2021 r.

  Wyniki naboru Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w naborze wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń i zgodnie §3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego”, w dniu 15 marca 2021 r. do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały następujące jednostki samorządu terytorialnego (dokument dostępny jest u dołu strony w dziale "pliki do pobrania").


   

  Poznań, 13.01.2021

  Projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”, realizowany w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

  Departament Gospodarki realizuje projekt, którego celem jest podnoszenie standardów obsługi inwestora na terenie gmin i powiatów Wielkopolskich. Projekt dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego, szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z terenu Województwa Wielkopolskiego. Ma on służyć budowaniu relacji z inwestorami, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki uczestnictwu w  szkoleniach poświęconych profesjonalnej obsłudze inwestora, jak również indywidualnemu doradztwu ekspertów, w końcowym efekcie urzędy będą zapewniać wysoki poziom obsługi przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, zainteresowanych realizacją inwestycji na ich terenie. Sprawna i bardziej profesjonalna obsługa inwestora w samorządzie wpłynie pozytywnie na wizerunek JST i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji, a co za tym idzie przyczyni się do pomyślnego rozwoju gospodarczego regionu.

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne pod  numerami telefonów:
  61 626 62 62
  61 626 62 65
  61 626 62 67
  61 626 62 78


   

  Poznań, 21 stycznia 2021

  Aktualizacja wyników naboru Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w naborze wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń i zgodnie §3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego”, do 21 stycznia 2021 r. spośród 107 zgłoszeń JST, do Etapu I zakwalifikowano 107 podmiotów, a do ETAPU II zakwalifikowano 52 podmioty.

  Szczegółowa lista z wynikami naboru znajduje się poniżej w dziale pliki do pobrania.

  JST niezakwalifikowane do ETAPU II zostały umieszczone na liście rezerwowej. 
  Wsparcie JST z listy rezerwowej jest możliwe pod warunkiem dostępności środków finansowych.

  Jednocześnie zgodnie z §3 ust. 3 ww. Regulaminu przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww.  przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania dostępnej puli miejsc.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


   

  Poznań, 2 grudnia 2020

  Wyniki naboru Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w naborze wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń i zgodnie §3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego”, w dniu 2 grudnia 2020 r. spośród 105 zgłoszeń do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie zgłoszone samorządy, z tego do Etapu I -  105 podmiotów, a do ETAPU II - 52 podmioty.

  Szczegółowa lista z wynikami naboru znajduje się w poniższym pliku.

  JST niezakwalifikowane do ETAPU II zostały umieszczone na liście rezerwowej. 

  Wsparcie JST z listy rezerwowej jest możliwe pod warunkiem dostępności środków finansowych.

  W ramach kolejnych działań UMWW powiadomi JST drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i przystąpi do podpisywania umów w sprawie ich uczestnictwa w Projekcie. 

  Jednocześnie zgodnie z §3 ust. 3 ww. Regulaminu przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww.  przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania dostępnej puli miejsc.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

  fundusze europejskie


   

   Poznań, 20 marca 2020

  Projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie §3 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww. przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania wymaganej puli miejsc.

  JST zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (załączniki 2, 3a oraz 3b do regulaminu) na skrzynkę poczty elektronicznej Departamentu Gospodarki UMWW - drg.sekretariat@umww.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne pod  numerami telefonów:
  61 626 62 66
  61 626 62 67
  61 626 62 78


   

  Poznań, 6 marca 2020

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że nabór jednostek samorządu terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) odbędzie się w terminie 13-19 marca 2020 r.

  Celem projektu jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym. Projekt zakłada podniesienie jakości obsługi inwestora w wielkopolskich JST poprzez objęcie wsparciem co najmniej 130 JST z Wielkopolski, z których minimum połowa wdroży standard obsługi inwestora. W ramach zadań znajdują się m.in.: szkolenia podstawowe i warsztaty specjalistyczne z zakresu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz stworzenie lokalnej sieci współpracy pracowników JST mającej na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora.
  Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.
  Udział w projekcie nie wymaga od samorządu wkładu finansowego.

  Rekrutacja ma charakter jawny oraz otwarty i prowadzona jest wśród wszystkich JST z terenu Województwa Wielkopolskiego w sposób zapewniający wszystkim podmiotom równe szanse uczestnictwa w Projekcie.
  Informacja o rozpoczęciu rekrutacji została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich JST przy użyciu adresów poczty e-mail zawartych w bazie teleadresowej Jednostek Samorządu Terytorialnego1 .

  JST zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie w terminie od 13 do 19 marca 2020 r. skanów wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (załączniki 2, 3a oraz 3b do regulaminu) na skrzynkę poczty elektronicznej Departamentu Gospodarki UMWW - drg.sekretariat@umww.pl (zgłoszenia przesłane przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane).

  Kwalifikacja JST do udziału w Projekcie następuje na podstawie listy rankingowej tworzonej według kolejności wpływu prawidłowych zgłoszeń (data i godzina) na ww. skrzynkę odbiorczą, za wyjątkiem zgłoszeń miast średnich wymienionych w §1 pkt. 16 Regulaminu, którym przysługuje pierwszeństwo
  w naborze.

   

  1 http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html

   

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne pod  numerami telefonów:
  61 626 62 66
  61 626 62 67
  61 626 62 78

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj