trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Działalność międzynarodowa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz Ustawą z dnia 15 września 2000 r., o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. do wyłącznej kompetencji Sejmiku Województwa należy m.in.:

  • uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,
  • podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej.

  Powyższe prerogatywy determinują pozycję Sejmiku Województwa jako organu, posiadającego kluczową rolę w kształtowaniu relacji z zagranicznymi partnerami samorządu województwa.

  Istotną rolę w tym procesie odgrywa ponadto Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, której członkowie zajmują się m.in.:

  • określaniem priorytetów współpracy zagranicznej,
  • inspirowaniem i wspieraniem działań w zakresie promocji regionu za granicą,
  • współpracą z organizacjami międzynarodowymi,
  • opiniowaniem dokumentów kształtujących relacje z partnerami zagranicznymi,
  • współdziałaniem z instytucjami odpowiedzialnymi za wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej.

  Co roku Sejmik Województwa oraz Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej zapoznają się z opracowywanymi przez Biuro Współpracy Międzynarodowej informacją na temat współpracy zagranicznej w roku minionym oraz z planem współpracy na rok bieżący.