trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolskie Dni Energii 2021 (WDE 2021)

  Wielkopolskie Dni Energii 2022 (WDE 2022)

  Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursów „Cztery pory roku z OZE” są dostępne na stronie https://www.umww.pl/wojewdzkie-konkursy-ekologiczne-cztery-pory-roku-z-oze-2022 

   

   

   


  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW WDE 2021

  W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbyły się już dwa konkursy dla dzieci  i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województw wielkopolskiego:

  • Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  • Wojewódzki Konkurs ekologiczny dla młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.

  Kapituła konkursów w dniach 27-30 kwietnia 2021 r. dokonała wyboru najlepszych prac  i wyróżnień. Na podstawie propozycji Kapituły, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 maja 2021 r. przyznał po pięć: I, II i III miejsc oraz wyróżnień ww. konkursach z każdego subregionu Wielkopolski. 

  Laureaci i wyróżnieni uczniowie obydwóch konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Laureaci Wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży promującego OZE pt.: „Cztery pory roku z OZE” dla klas VII – VIII szkół podstawowych otrzymają także dodatkowe 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.
  Jednocześnie informujemy, że dla każdej szkoły z której pochodzą Laureaci Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujących OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI i klas VII-VIII szkół podstawowych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę pieniężną o wartości:

  • za I miejsce – 1500 zł brutto,
  • za II miejsce – 1000 zł brutto,
  • za III miejsce – 500 zł brutto

  Szczegółowe informacje dotyczące Listy laureatów i wyróżnionych uczniów znajdują się w plikach do pobrania.


  logo projektu Wielkopolskie Dni Energii

  Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca.

  Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu.

  Wielkopolskie Dni Energii towarzyszą zwykle imprezom gminnym i targom rolniczym mającym miejsce na terenie naszego województwa. Odbywają się one w formie konkursów ekologicznych i festynu rodzinnego, gdzie dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, a dorośli uzyskać porady energetyczne.

  W 2020 roku w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom i zorganizował warsztaty zamiast festynów. Odbywały się one w trybie on-line i były skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku. Tematyka warsztatów dotyczyła odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego wykorzystania energii oraz ochrony środowiska naturalnego i była dostosowana do wieku oraz możliwości merytorycznych uczestników przedsięwzięcia.

  W ramach tegorocznej edycji Wielkopolskich Dni Energii 2021 (WDE 2021) przeprowadzone zostaną dwa Konkursy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego:

  1. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych
  2. Wojewódzki konkurs ekologiczny dla młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych

  Konkursy pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.

  Konkurs skierowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „CZTERY PORY ROKU Z OZE” oraz do swojego regionu.
  A uczniowie klasy VII-VIII szkół podstawowych w ramach konkursu mają za zadanie w pierwszym etapie rozwiązać test z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii i wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza na rok 2022 na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do ww. nazwy konkursu i swojego regionu. Trzy najlepsze prace w danej szkole przechodzą do etapu wojewódzkiego, w którym w ramach podziału na subregiony zostaną wyłonieni laureaci miejsc 1-3. Mogą także zostać przyznane wyróżnienia.

  Kapituła konkursów przedstawi listę rankingową najlepszych prac, na podstawie której Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego). Wszyscy laureaci (miejsca I-III) otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe, a szkoły z których pochodzą nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody finansowe w wysokości 1500 zł brutto - I miejsce, 1000 zł brutto -II miejsce, 500 zł brutto - III miejsce.

  Laureaci Wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży promującego OZE pt.: „Cztery pory roku z OZE” dla klas VII – VIII szkół podstawowych otrzymają także dodatkowe 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

  Zgodnie z regulaminami konkursów nabór zgłoszeń szkół trwa do 12 lutego 2021 r., natomiast termin nadsyłania zwycięskich prac konkursowych wyłonionych na etapie szkolnym mija 15 kwietnia 2021 r.

  Prosimy o przesyłanie zgłoszeń szkół (załącznik nr 1 do Regulaminów konkursów) w formie elektronicznej na adres e-mail: wde@umww.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w plikach do pobrania.

   

  Sprawę prowadzi:
  Weronika Sierżant-Bekasiak, tel. 61/626 65 35, e-mail: weronika.sierzant@umww.pl
  Katarzyna Zimna, tel. 61/626 65 12, e-mail: katarzyna.zimna@umww.pl