trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020

    Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego jest jednym z etapów opracowania głównego dokumentu strategicznego jakim jest Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (Strategia Wielkopolska 2030). Aktualna Strategia rozwoju województwa została przygotowana w 2012 roku i swoim zakresem czasowym sięga 2020 roku. Zatem niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych Zarząd Województwa, nie mogąc dopuścić do sytuacji, w której Samorząd Województwa nie ma aktualnej Strategii, rozpoczął prace nad opracowaniem nowego dokumentu.

    Celem przeprowadzenia badania była ocena Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku jako podstawy planowania operacyjnego dla perspektywy finansowej UE po 2020 roku. Ocenie poddano aktualność paradygmatu rozwoju Strategii, zaprojektowane w Strategii pole interwencji, zakres realizacji Strategii czy system zarządzania realizacją Strategii.

    Ocena realizacji Strategii została przygotowana poprzez rozwiązanie 16 problemów badawczych. Ewaluacja opierała się w głównej mierze na informacjach pozyskanych w drodze bezpośrednich rozmów z osobami zaangażowanymi w realizację Strategii i ekspertami oraz pozwoliła sformułować liczne wnioski i zalecenia.