kontakt


Siedziba
Biuro Współpracy Międzynarodowej
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - pokój 557
tel.: 61 626 66 50
fax: 61 626 66 51
e-mail: inter@umww.pl

Dyrektor
Anna Markiewicz
e-mail: anna.markiewicz@umww.pl

 

Pracownicy Biura 

 

geograficzne obszary współpracy

języki

Dominika Klawe-Ochod
tel. 61 626 66 53
e-mail: dominika.klawe-ochod@umww.pl

- Holandia

- Włochy

- regiony krajów nordyckich

- kraje anglojęzyczne

 

- organizacja i koordynacja prezentacji wystawy "Enigma. Decipher Victory"

- angielski
- niemiecki           

Michał Kolasiński
tel. 61 626 66 54
e-mail: michal.kolasinski@umww.pl

- Azja

- Ameryka Łacińska

- Afryka

- angielski
- ukraiński
- rosyjski

Igor Ksenicz
tel. 61 626 66 55
e-mail: igor.ksenicz@umww.pl

- regiony krajów Partnerstwa Wschodniego

- kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia)

- kraje Europy Południowo-Wschodniej (z wyłączeniem Chorwacji) 

- Federacja Rosyjska

- ukraiński
- rosyjski
- angielski

Zuzanna Kusik
tel. 61 626 66 59
e-mail: zuzanna.kusik@umww.pl

- regiony krajów francuskojęzycznych

- Chorwacja

- Kraje Beneluxu (z wyj. Holandii)

- regiony krajów hiszpańskojęzycznych

- regiony krajów portugalskojęzycznych

- angielski
- francuski

 

Maciej Przybyszewski
tel. 61 626 66 56
e-mail: maciej.przybyszewski@umww.pl

- regiony krajów Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckojęzycznych

- niemiecki
- angielski

Anna Andrzejewska
Sekretariat Biura oraz stanowisko ds. promocji międzynarodowej
tel. 61 626 66 50
e-mail: anna.andrzejewska@umww.pl

pdf    drukuj    drukuj