kontakt


Siedziba
Biuro Współpracy Międzynarodowej
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - pokój 557
tel.: 61 626 66 50
fax: 61 626 66 51
e-mail: inter@umww.pl

Dyrektor
Anna Markiewicz
e-mail: anna.markiewicz@umww.pl

 

Pracownicy Biura 

 

geograficzne obszary współpracy

języki

Ewa Chomicz
tel. 61 626 66 57
e-mail: ewa.chomicz@umww.pl

- kraje nordyckie

- pozaeuropejskie kraje francuskojęzyczne (włącznie z Kanadą)

- organizacja i koordynacja programu „małych grantów” z zakresu współpracy zagranicznej

- koordynacja Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej

- angielski
- francuski
Mieszek Jagiełło
tel. 61 626 66 56
e-mail: mieszek.jagiello@umww.pl
- kraje Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów niemieckojęzycznych

- niemiecki
- angielski
- włoski
- hiszpański

Dominika Klawe-Ochod
tel. 61 626 66 53
e-mail: dominika.klawe-ochod@umww.pl

- Holandia

- Włochy

- kraje anglojęzyczne

- organizacja i koordynacja prezentacji wystawy "Enigma. Decipher Victory"

- angielski
- niemiecki           

Michał Kolasiński
tel. 61 626 66 54
e-mail: michal.kolasinski@umww.pl

- Europa Wschodnia

- Federacja Rosyjska

- Azja Wschodnia i Centralna

- angielski
- ukraiński
- rosyjski

Paulina Stocka
tel. 61 626 66 55
e-mail: paulina.stocka@umww.pl

- Ameryka Południowa

- Afryka

- Bliski Wschód

- Azja Południowa i Południowo-Wschodnia

- angielski
- hiszpański
- portugalski

Zuzanna Kusik
tel. 61 626 66 59
e-mail: zuzanna.kusik@umww.pl

- europejskie kraje francuskojęzyczne

- Chorwacja

- kraje Beneluxu (z wyj. Holandii)

- kraje hiszpańskojęzyczne

- kraje portugalskojęzyczne

- angielski
- francuski

Anna Andrzejewska
Sekretariat Biura oraz stanowisko ds. promocji międzynarodowej
tel. 61 626 66 50
e-mail: anna.andrzejewska@umww.pl

pdf    drukuj    drukuj