trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt SUBNODES

  Połączenie terenów peryferyjnych w regionach z siecią bazową TEN-T za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych.

   

  Interreg Central Europe SubNodesUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu pod nazwą „SUBNODES – połączenie terenów peryferyjnych w regionach z siecią bazową TEN-T za pośrednictwem drugorzędnych węzłów transportowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Za bieżącą realizację projektu odpowiedzialny jest Departament Transportu.

  Głównym celem projektu SUBNODES jest znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności obszarów położonych na peryferiach regionów do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Istotną rolę odgrywają w takim przypadku drugorzędne węzły komunikacyjne, tj. miasta oddalone od głównych węzłów TEN-T w odległości ok. 25-50 km. Ważnym celem projektu jest również promocja transportu publicznego wśród mieszkańców zamieszkujących obszary peryferyjne.

  W ramach projektu przewiduje się wdrożenie innowacyjnych i pilotażowych instrumentów, umożliwiających polepszenie dostępności regionów do sieci bazowej TEN-T oraz zwiększenie zainteresowania korzystaniem z transportu publicznego przez mieszkańców, m.in.

  • wprowadzenie przez organizatorów transportu publicznego systemu nowoczesnego i efektywnego zarządzanią,
  • wdrażanie innowacyjnych systemów informacji pasażerskiej,
  • harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych,
  • wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego,
  • przygotowanie rekomendacji zmian w regionalnych planach transportowych.

  Oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w projekcie SUBNODES biorą udział następujący partnerzy:

  • Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa Wolnego Kraju Związkowego Turyngii (Partner Wiodący),
  • Wyższa Szkoła Techniczna w Erfurcie (Wolny Kraj Związkowy Turyngia),
  • Kreis Sömmerda (Wolny Kraj Związkowy Turyngia),
  • Związek Transportowy KORDIS (Kraj Południowomorawski, Czechy),
  • Bratysławski Związek Transportowy (Region Bratysławski, Słowacja),
  • Instytut Ruchu Drogowego i Transportu w Lublanie (Słowenia),
  • Centrum Naukowo-Badawcze Bistra (Ptuj, Słowenia),
  • Region Lombardia (Włochy).

  Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a jego całkowity budżet 1, 85 mln EURO, z czego na Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przypada 210 tyś. EURO. UMWW otrzyma 85% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  O szczegółach dotyczących realizacji projektu SUBNODES można się dowiedzieć na stronie internetowej projektu : http://interreg-central.eu/Content.Node/subnodes.html