trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Edukacja i nauka

  Edukacja źródłem sukcesu
  Wielkopolska to jeden z najprężniej działających ośrodków edukacyjnych i akademickich w Polsce. Potencjał naukowy regionu jest nie do przecenienia. Działa tu ponad cztery i pół edukacja prezentacja naukowatysiąca placówek edukacyjnych różnego stopnia, a w samym Poznaniu liczba studentów uczelni wyższych, w zależności od roku, waha się w granicach 150-200 tysięcy. Daje to nam trzecią pozycję w kraju. Ponadto, poza poznańskim ośrodkiem, samodzielne szkoły wyższe działają także w Lesznie, Pile, Jarocinie, Koninie, Gnieźnie oraz Kaliszu.

   

  Tylko prestiżowe uczelnie
  Poznańskie uczelnie stosują elastyczny model nauczania, wprowadzają nowe kierunki i specjalizacje, które przyciągają studentów również z zagranicy. Współpracują ze znanymi uczelniami Europy oraz świata wymieniając się doświadczeniem naukowym oraz kadrą. Najbardziej znaną w Wielkopolsce wyższą uczelnią państwową jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Jej poziom naukowy potwierdzają wysokie oceny Komitetu Badań Naukowych i prestiżowe nagrody przyznawane przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Głośno jest również o zawodowych sukcesach jej absolwentów. Również Uniwerytet Ekonomiczny od lat przyciąga studentów prestiżem i bogatą ofertą kierunkową. Jej prace badawcze dofinansowuje Komitet Integracji Europejskiej, dzięki czemu uczelnia może realizować szereg zaawansowanych projektów edukacyjnych. Przy Akademii działają także znane w kraju wyodrębnione struktury naukowe: CentrumColegium Iuridicum Novum Badania Gospodarki Regionalnej, Centrum Statystyki Regionalnej, Centrum Badań nad Rodziną, Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych oraz Centrum Ekspertyz Gospodarczych. Natomiast Politechnika Poznańska jako jedyna uczelnia techniczna w Polsce, a trzecia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jest członkiem Konferencji Uczelni Europejskich o Zaawansowanym Systemie Edukacji Technicznej i Badań (CESAER). Dzięki Politechnice Wielkopolska jest kojarzona w kraju i na świecie ze świetnie wykwalifikowanymi inżynierami, a sama uczelnia od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością oraz szacunkiem młodych osób z całej Polski, którzy właśnie z nią wiążą swoją przyszłość. Niezwykle przydatna dla gospodarki regionu jest także działalność naukowa Uniwersytetu Przyrodniczego. Jest on źródłem wielu inicjatyw na rzecz unowocześnienia i podnoszenia efektywności wielkopolskiego rolnictwa. Dzięki staraniom uczelni wprowadzane są również nowe technologie do przetwórstwa spożywczego. W tym zakresie prowadzi ona współpracę z ośrodkami zagranicznymi oraz krajowym Komitetem Badań Naukowych.

   

  Współpraca z zagranicą
  Badania naukowe poznańskich uczonych w wielu dziedzinach reprezentują najwyższy, światowy poziom, a z ich wynikami liczą się najznamienitsi badacze z zagranicy. Możemy pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętą współpracą z ośrodkami na świecie. Świadczy o tym fakt, że poznańscy profesorowie często prowadzą wykłady i prace badawcze na amerykańskich, azjatyckich oraz europejskich uczelniach. Wielu z nich posiada doktoraty honorowe zachodnich uczelni oraz jest członkami Akademii Nauk innych państw. Poważnym wsparciem dla poznańskiego świata naukowo-badawczego jest siedziba Oddziału Polskiej Akademii Nauk z jej placówkami oraz liczne instytuty resortowe i ośrodki naukowo-badawcze zlokalizowane w Wielkopolsce. By zacieśnić i wzbogacić naukową współpracę z zagranicznymi uczelniami, Samorząd Województwa realizuje szeroko pojętą współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji z pięcioma regionami partnerskimi: Brandenburgią, Bretanią, Dolną Saksonią, Hesją oraz regionem Emilia-Romagna. Również dzięki temu w Wielkopolsce stale wzrasta poziom kształcenia i doskonalenia zawodowego, a uczniowie mogą rozwijać swoje pasje biorąc udział w wymianie młodzieży w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.