trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolskie Dni Energii (WDE)

  Odnawialne Źródła Energii i Efektywność Energetyczna w gospodarstwie domowym

  Broszura Odnawialne Źródła EnergiiSzanowni Państwo
  Mam zaszczyt przekazać Państwu broszurę informacyjną poświęconą możliwościom zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie domowym i podstawowym wymaganiom związanym z budową przydomowych instalacji fotowoltaicznych, jak również innym informacjom dotyczącym np. efektywności energetycznej i organizacji rynku energii w Polsce (Broszura Odnawialne Źródła Energii jest dostępny poniżej w części "pliki do pobrania").

  Krzysztof Grabowski
  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

   


  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW WDE 2020

  Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca. W latach 2012-2019 odbyło się już siedem edycji tej inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym pięć z nich uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej, co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu. Każda edycja dedykowana jest jednemu z tych zagadnień w szczególności.

  Wielkopolskie Dni Energii w poprzednich latach towarzyszyły zwykle imprezom gminnym i targom rolniczym, mającym miejsce na terenie naszego województwa. Odbywały się one w formie festynu rodzinnego, gdzie dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, a dorośli uzyskać porady energetyczne.

  Tegoroczne przedsięwzięcie „Wielkopolskie Dni Energii 2020 – warsztaty i konkursy” uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Edukacji ekologicznej.

  W tym roku w związku z sytuacją jaka wynikła z powodu COVID-19, Samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom i planuje zorganizować warsztaty zamiast festynów. Odbywać się będą w trybie stacjonarnym lub on-line i będą skierowane do dzieci uczęszczających do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz słuchaczy Uniwersytetów III Wieku. Tematyka warsztatów będzie dotyczyła odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego wykorzystania energii oraz ochrony środowiska naturalnego i będzie dostosowana do wieku i możliwości merytorycznych uczestników przedsięwzięcia.

  W ramach tegorocznych Wielkopolskich Dni Energii odbyły się już dwa konkursy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województw wielkopolskiego:

  1. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych,
  2. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych.

  Konkursy pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” miały na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.

  Kapituła konkursów 14 lipca 2020 r. dokonała wyboru najlepszych prac i wyróżnień. Na podstawie propozycji Kapituły, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 lipca 2020r. przyznał pięć: I, II i III miejsc oraz wyróżnień w Konkursie dla klas IV-VI szkół podstawowych z każdego subregionu Wielkopolski i pięć I, II i III miejsc oraz wyróżnień w Konkursie dla klas VII-VIII szkół podstawowych z pięciu subregionów Wielkopolski.

  Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  Jednocześnie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę pieniężną
  o wartości:

  1. I miejsce – 1500 zł brutto,
  2. II miejsce – 1000 zł brutto,
  3. III miejsce – 500 zł brutto

  dla każdej szkoły z której pochodzą Laureaci Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujących OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI i klas VII-VIII szkół podstawowych.

  Szczegółowe informacje dotyczące Listy laureatów i wyróżnionych uczniów znajdują się w plikach
  do pobrania.

  Obsługę konkursu prowadzi:
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  Weronika Sierżant-Bekasiak, tel. 61 626 65 35, e-mail: weronika.sierzant@umww.pl
  Katarzyna Zimna, tel. 61 626 65 12, e-mail: katarzyna.zimna@umww.pl

  W dniu 23 września br. odbyło się przekazanie nagród rzeczowych laureatom dwóch konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujących OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI oraz klas VII-VIII szkół podstawowych.
  Laureaci i wyróżnieni uczniowie obu konkursów otrzymali następujące nagrody:

  • I miejsce – rower młodzieżowy,
  • II miejsce – deskorolka elektryczna,
  • III miejsce – smartwatch,
  • wyróżnienie – plecak turystyczny.

  Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną COVID-19 wystawa prac laureatów wyróżnionych w konkursach została przygotowana w formie wirtualnej na stronie UMWW.

  Wirtualna wystawa nagrodzonych prac - pobierz

   


  Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii logo

  Informacja o zmianie terminu zgłaszania przez placówki oświatowe prac uczestników Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujące OZE pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI i KLAS VII-VIII szkół podstawowych

  W związku z zamknięciem jednostek oświatowych, w tym szkół ponadpodstawowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniu 26 marca 2020 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjęto Uchwałę zmieniającą Regulaminy Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujące OZE pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI i KLAS VII-VIII szkół podstawowych

  W Regulaminach Konkursów został zmieniony termin zgłaszania prac uczestników Konkursu z 3 kwietnia 2020 r na dzień 30 czerwca 2020 r., oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu z 31 maja 2020 r. na dzień 31 lipca 2020 r.

  Aktualne Regulaminy Konkursów znajdują się poniżej.

   


  Informacja o zmianie terminu zgłaszania przez placówki oświatowe prac uczestników Konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży promujące OZE pt. ”CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI i KLAS VII-VIII szkół podstawowych

  W związku z zamknięciem jednostek oświatowych do dnia 25 marca 2020 roku, w tym szkół ponadpodstawowych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2020 r. Poz. 410), termin zgłaszania prac uczestników ww. Konkursach do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie zmieniony.

  O szczegółach będziemy informować.