trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Finansów

  Kompetencje departamentu
  Departament Finansów zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z finansami Województwa. Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu województwa, zapewnia obsługę finansowo księgową budżetu województwa, prowadzi księgi rachunkowe budżetu województwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych przez dysponentów środków budżetowych, sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe, prowadzi ewidencję dochodów i wydatków województwa. Do zadań departamentu należy także przekazywanie dotacji na zadania powierzone i własne jednostkom samorządu terytorialnego.

  Istotnym zadaniem realizowanym przez Departament Finansów jest opiniowanie projektów aktów prawnych oraz umów, z których wynikają zobowiązania pieniężne dla województwa oraz opracowywanie projektów uchwał dotyczących spraw finansowych.

   

  Skarbnik Województwa Wielkopolskiego
  Elżbieta Kuzdro-Lubińska
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat – piętro IX, część B, pokój 954
  tel.: 61 626 68 65
  fax: 61 626 68 66
  e-mail: skarbnik@umww.pl

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro IX, część B, pokój 961
  tel.: 61 626 68 00, 626 68 02
  fax: 61 626 68 01
  e-mail: df.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Renata Sujak

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Katarzyna Gawrych

  Struktura organizacyna