Informacja o przyjęciu pomocy finansowej


Rok 2016


Swarzędz
Na podstawie Uchwały nr XVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz podpisanej Umowy z dnia 1 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z Gminy Swarzędz w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie położonej na terenie  Miasta nieruchomości użytkowanej przez  Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.


Kalisz
Na podstawie Uchwały nr XIX/232/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. oraz podpisanej Umowy nr UA/98/WKST/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 200.000 zł dla Teatru im. W. Bogusławskiego   w Kaliszu  z przeznaczeniem na organizację 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych.

 


Rok 2015

Swarzędz
Na podstawie Uchwały nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 lutego 2015 r. oraz podpisanej Umowy z dnia 28 kwietnia 2015 roku została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z Gminy Swarzędz w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Umowa zawarta została na okres od dnia podpisania umowy, tj. 28 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Piła
Na podstawie Uchwały Nr II/24/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz podpisanej Umowy nr 3/2015 z dnia 1 kwietnia 2014 r. została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z Gminy Piła w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły, na rzecz Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile. Umowa zawarta została na okres od dnia podpisania umowy, tj. 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Kalisz

Na podstawie Uchwały nr VII/42/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. oraz podpisanej Umowy nr UA/94/WKS/2015 z dnia 31 marca 2015 roku została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury realizowane przez:


      a. Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - kwota 200.000 zł

 • organizacja 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych (150.000 zł)
 • przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt. „Klęski w dziejach miasta" ( 50.000 zł)

      b. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - kwota 60.000 zł

 • organizacja 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (30.000 zł)
 • organizacja 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA" (30.000 zł)

      c. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 20.000 zł

 • organizacja premiery plenerowej „Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł)
 • organizacja premiery plenerowej „Biesiada Piastowska" (5.000 zł)
 • organizacja premiery plenerowej „Weekend Celtycko - Irlandzki" (5.000 zł)
 • organizacja wystawy czasowej „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych" (5.000 zł)

 

 


 

 

Rok 2014

Swarzędz
Na podstawie Uchwały nr LII/459/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2013r. oraz podpisanej Umowy z dnia 30 kwietnia 2014 roku została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z Gminy Swarzędz w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Umowa zawarta została na okres od dnia podpisania umowy, tj. 30 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kalisz
Na podstawie Uchwały nr XLIV/605/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014r. oraz podpisanej Umowy nr UA/95/WKS/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 281.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury realizowane przez:

 1. Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - kwota 200.000 zł
 • organizacja 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych (120.000 zł)
 • przygotowanie spektaklu teatralnego „Kupiec Wenecki" ( 80.000 zł)
 1. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - kwota 61.000 zł
 • organizacja 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł)
 • organizacja 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA" (36.000 zł)
 1. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 20.000 zł
 • organizacja premiery plenerowej „Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł)
 • organizacja premiery plenerowej „Biesiada Piastowska" (5.000 zł)
 • organizacja premiery plenerowej „Weekend Celtycko - Irlandzki" (5.000 zł)
 • organizacja premiery plenerowej „Niedziela u Niechciców Kalisz 1914" (5.000 zł)

 

Piła
Na podstawie Uchwały Nr XL/532/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz podpisanej Umowy nr 3/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z Gminy Piła w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły, na rzecz Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile. Umowa zawarta została na okres od dnia podpisania umowy, tj. 31 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

 


 

 

Rok 2013

Piła
Na podstawie Uchwały Nr XXX/391/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2013 r. oraz podpisanej Umowy nr 2/2013 z dnia 26 marca 2013 r. została przyjęta przez Województwo Wielkopolskie pomoc finansowa z Gminy Piła w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły, na rzecz Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile. Umowa zawarta została na okres od dnia podpisania umowy, tj. 26 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

pdf    drukuj    drukuj