trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

    Uprzejmie informujemy, że 25 stycznia 2021 r. odbył się etap szkolny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

    Zgodnie z Regulaminem XXXVI OWE  eliminacje okręgowe planowane są na 17 kwietnia br., natomiast etap centralny na 5 czerwca br., a ich forma przebiegu zależna jest od sytuacji epidemicznej w kraju. Zasady organizacji olimpiady zostały określone w Regulaminie XXXVI OWE, który zawiera również klauzule dotyczące warunków przeprowadzenia poszczególnych etapów eliminacji w warunkach pandemii.

    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej cieszy się co roku dużą popularnością. Bierze w niej udział blisko 25 tys. uczniów ze szkół ponadpodstawowych w skali Polski. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Sprawdza wiedzę uczestników z takich dziedzin jak: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona,  gospodarka rolna i leśna, gleby i ich ochrona, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, zabezpieczenie przed hałasem, promieniowaniem, wibracjami oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.