trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

   

  Finał centralny XXXVIII odbędzie się w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 2 czerwca (test pisemny) i 3 czerwca (część ustna).

  Wszelkie informacje dotyczące etapu centralnego zostały zamieszczone na stronie http://ekoolimpiada.pl/.

   


  W dniu 15 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Małgorzata Knapczyk Dyrektor Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza, wśród tego typu wydarzeń zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jako olimpiada interdyscyplinarna łączy treści przedmiotów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

  Aktualnie 64 senaty wyższych uczelni państwowych przyznały finalistom i laureatom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje od wielu lat etapy okręgowe, podczas których wyłaniani są reprezentanci województwa wielkopolskiego na finał centralny.

  Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  w Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Finaliści oraz laureaci etapu okręgowego otrzymali nagrody rzeczowe: rowery, słuchawki bluetooth, smartwatche, których fundatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Poznaniu.

  Lista szkół, której uczniowie zdobyli tytuł laureata etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i zostali reprezentantami województwa wielkopolskiego na finał centralny:

  • I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im K.K. Baczyńskiego w Koninie
  • II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
  • III miejsce – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie
  • V miejsce – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • VI miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku
  • VII miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

  Lista szkół, której uczniowie zdobyli tytuł finalisty etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

  • VIII miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
  • IX miejsce – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • X miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu