trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

     

    Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana to najpopularniejsza, wśród tego typu wydarzeń zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jako olimpiada interdyscyplinarna łączy treści przedmiotów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Obejmuje ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.