trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Komisje Sejmiku

  • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2018 r., poz. 8635).
  • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
  • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
  • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

   

   

  Aktualnie działające komisje Sejmiku:

  Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

  W dniu 24 października 2022 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji - szczegóły.

  Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

   

  Komisja Budżetowa:

  1. Przemysław Ajchler
  2. Adam Cukier
  3. Zbigniew Czerwiński
  4. Witosław Gibasiewicz
  5. Marek Gola
  6. Krzysztof Grabowski
  7. Jan Grzesiek – przewodniczący
  8. Wojciech Jankowiak
  9. Jerzy Lechnerowski
  10. Mirosława Rutkowska-Krupka – wiceprzewodniczący
  11. Paulina Stochniałek
  12. Marek Woźniak

   

  Komisja Edukacji i Nauki:

  1. Krzysztof Błaszczyk – wiceprzewodniczący
  2. Marek Gola
  3. Agnieszka Grzechowiak
  4. Filip Kaczmarek – przewodniczący
  5. Jarosław Maciejewski
  6. Andrzej Plichta
  7. Patrycja Przybylska
  8. Paulina Stochniałek
  9. Łucja Zielińska

   

  Komisja Gospodarki:

  1. Przemysław Ajchler
  2. Marta Dzikowska – przewodniczący
  3. Marek Gola
  4. Jan Grzesiek
  5. Wojciech Jankowiak
  6. Ewa Panowicz
  7. Robert Popkowski – wiceprzewodniczący
  8. Patrycja Przybylska
  9. Mirosława Rutkowska-Krupka
  10. Krzysztof Sobczak
  11. Tatiana Sokołowska
  12. Paulina Stochniałek
  13. Małgorzata Waszak-Klepka

   

  Komisja Kultury:

  1. Leszek Bierła
  2. Krzysztof Błaszczyk
  3. Adam Bogrycewicz
  4. Witosław Gibasiewicz
  5. Zofia Itman
  6. Filip Kaczmarek - wiceprzewodniczący
  7. Krystyna Kubicka-Sztul
  8. Ewa Panowicz
  9. Andrzej Pichet
  10. Robert Popkowski
  11. Patrycja Przybylska
  12. Mirosława Rutkowska-Krupka
  13. Tatiana Sokołowska
  14. Marek Sowa
  15. Małgorzata Stryjska
  16. Zofia Szalczyk
  17. Henryk Szopiński – przewodniczący
  18. Łucja Zielińska

   

  Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

  1. Przemysław Ajchler – wiceprzewodniczący
  2. Agnieszka Grzechowiak
  3. Krystyna Kubicka-Sztul - przewodnicząca
  4. Jerzy Lechnerowski
  5. Jarosław Maciejewski
  6. Tatiana Sokołowska
  7. Marek Sowa
  8. Marzena Wodzińska

   

  Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  1. Witosław Gibasiewicz
  2. Marek Gola
  3. Zofia Itman
  4. Jerzy Lechnerowski
  5. Andrzej Pichet
  6. Robert Popkowski
  7. Patrycja Przybylska
  8. Krzysztof Sobczak
  9. Zofia Szalczyk – wiceprzewodniczący
  10. Henryk Szopiński
  11. Henryk Szymański – przewodniczący
  12. Marzena Wodzińska

   

  Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

  1. Adam Bogrycewicz
  2. Łukasz Grabowski
  3. Zofia Itman
  4. Wojciech Jankowiak
  5. Krystyna Kubicka-Sztul
  6. Jerzy Lechnerowski
  7. Jarosław Maciejewski
  8. Andrzej Plichta
  9. Mirosława Rutkowska-Krupka – przewodniczący
  10. Marek Sowa
  11. Zofia Szalczyk
  12. Henryk Szopiński
  13. Henryk Szymański
  14. Łucja Zielińska – wiceprzewodniczący

   

  Komisja Rewizyjna:

  1. Zbigniew Czerwiński – przewodniczący
  2. Marta Dzikowska
  3. Łukasz Grabowski
  4. Jan Grzesiek
  5. Tatiana Sokołowska - wiceprzewodniczący
  6. Henryk Szopiński

   

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej:

  1. Leszek Bierła
  2. Zbigniew Czerwiński
  3. Agnieszka Grzechowiak
  4. Wojciech Jankowiak
  5. Andrzej Plichta – przewodniczący
  6. Patrycja Przybylska - wiceprzewodniczący
  7. Paulina Stochniałek
  8. Małgorzata Stryjska
  9. Henryk Szymański
  10. Marzena Wodzińska

   

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  1. Przemysław Ajchler
  2. Leszek Bierła
  3. Czesław Cieślak – przewodniczący
  4. Adam Cukier - wiceprzewodniczący
  5. Krzysztof Grabowski
  6. Łukasz Grabowski
  7. Jarosław Maciejewski
  8. Tatiana Sokołowska
  9. Zofia Szalczyk
  10. Henryk Szymański

   

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Czesław Cieślak
  2. Adam Cukier
  3. Marta Dzikowska
  4. Zofia Itman - wiceprzewodniczący
  5. Ewa Panowicz – przewodniczący
  6. Tatiana Sokołowska

   

  Komisja Statutowa:

  1. Marta Dzikowska
  2. Krzysztof Grabowski
  3. Agnieszka Grzechowiak
  4. Ewa Panowicz
  5. Andrzej Pichet – wiceprzewodniczący
  6. Krzysztof Sobczak – przewodniczący

   

  Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

  1. Adam Bogrycewicz
  2. Marta Dzikowska
  3. Marek Gola
  4. Krzysztof Grabowski
  5. Filip Kaczmarek
  6. Krystyna Kubicka-Sztul
  7. Jerzy Lechnerowski
  8. Jarosław Maciejewski
  9. Andrzej Pichet
  10. Patrycja Przybylska
  11. Mirosława Rutkowska-Krupka
  12. Tatiana Sokołowska
  13. Zofia Szalczyk
  14. Henryk Szymański – wiceprzewodniczący
  15. Łucja Zielińska

   

  Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:

  1. Czesław Cieślak
  2. Zbigniew Czerwiński
  3. Zofia Itman
  4. Wojciech Jankowiak
  5. Jarosław Maciejewski
  6. Ewa Panowicz
  7. Andrzej Plichta
  8. Patrycja Przybylska
  9. Tatiana Sokołowska – przewodniczący
  10. Paulina Stochniałek
  11. Małgorzata Stryjska – wiceprzewodniczący
  12. Zofia Szalczyk
  13. Henryk Szymański
  14. Małgorzata Waszak-Klepka
  15. Marzena Wodzińska