Stypendia


Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Uchwałą nr 3337/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2017 roku przyznane zostały stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Otrzymają je następujące osoby:

Wiesława Szczygieł-Kusowska – wieloletnia animatorka kultury w Pile, autorka licznych opracowań i felietonów. Była realizatorką wielu przedsięwzięć teatralnych, między innymi: Międzynarodowych Targów Inicjatyw Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży, Święta Teatru i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych. Teatr – Pasja Rodzinna! W ramach programu stypendialnego, chce opracować i wydać w formie książki dziennik czasów pierwszej wojny światowej słynnej pisarki i tancerki Jo Mihaly, stanowiący nieocenione, a przy tym nieznane źródło wiedzy o dawnej Pile.

Janusz Justyna – zajmuje się propagowaniem dziedzictwa kulturowego Krajny, w szczególności zaś dokumentowaniem zmian zachodzących w Złotowie. Współpracuje z miejskimi instytucjami w Złotowie – Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Złotowskiej, Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej, gdzie organizuje i prowadzi szereg otwartych spotkań i pokazów dla mieszkańców miasta. W ramach programu stypendialnego zakupi sprzęt, który pozwoli mu zadbać o posiadane zbiory multimedialne (ok. 5 tysięcy zdjęć, rycin, map, tekstów z różnych okresów dotyczących głównie Złotowa, jego zabudowy, architektury, społeczności), a także pokryć koszty wyjazdu do Izby Pamięci Powiatu Złotowskiego w Gifhorn (Niemcy), gdzie chciałby zaprezentować swoje dotychczasowe zbiory oraz spróbować pozyskać nowe.

Sebastian Frąckiewicz – ukończył filologię polską, scenarzysta, krytyk komiksowy, dziennikarz, kurator wystaw, autor blogu „Outline” - wybranego przez miesięcznik „Press” w 2012 roku najlepszym blogiem o literaturze. Jest autorem dwóch książek, z których jedna „Żeby było ładnie. Rozmowy o boomie i kryzysie street artu w Polsce” znalazła się w zestawieniu portalu Culture.pl „Najważniejsza książka o sztuce 2015”. W ramach programu stypendialnego będzie przygotowywał scenariusz historycznego reportażu komiksowego pt. „MaHaRaL z Pragi. MaHaRaL z Poznania”. Reportaż ten będzie się tyczył Judy Loewa Bena Benzela znanego jako MaHaRaL, rzekomego twórcy Golema. Jest to postać doskonale znana w Pradze, ale nie jest kojarzona z Polską i Poznaniem. Tymczasem MaHaRaL pod koniec XVI w. został rabinem poznańskiej gminy żydowskiej i to w Poznaniu pisał swoje traktaty.

Weronika Strugała – studentka Universitat fur Musik Und Darstellende Kunst Wien, wiolonczelistka, uczestniczka licznych kursów mistrzowskich. Jest laureatką wielu konkursów, turniejów, zdobywczynią licznych nagród. Jej najważniejsze osiągnięcia to I miejsce na XV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. J. Zarębskiego w kategorii kameralistyka, III Nagroda na Konfrontacjach Wiolonczelowych (Bydgoszcz 2004), III Nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. B. Warchala „Talenti Europu” (Słowacja 2005). W ramach programu stypendialnego zakupi smyczek mistrzowski z pracowni lutniczej J. Wagnera, M. Siwca lub M. Krupy oraz futerał wiolonczelowy.

Piotr Kulka – Kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, Ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, choreograf, manager kultury, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu folkloru wielkopolskiego dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, instruktorów oraz zespołów folklorystycznych współpracując z wieloma ośrodkami kultury. Jest prelegentem audycji z zakresu folkloru kształcąc dzieci i młodzież naszego regionu. Członek jury podczas wielu Przeglądów Ludowych Zespołów Tanecznych. Autor publikacji książkowych: „Wybrane tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego”, dla najmłodszych „Kolorowanki – Polskie Stroje Ludowe”, „Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce”. W ramach programu stypendialnego opracuje, zilustruje oraz sfotografuje unikatowe, tradycyjne instrumenty ludowe regionu Wielkopolski. W wyniku tych prac powstanie publikacja książkowa - edukacyjna kolorowanka „Wielkopolskie instrumenty ludowe”.

Marek Lapis - wykładowca fotografii, zajmuje się fotografią dokumentalną i reportażem. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów fotograficznych m.in: IPA Los Angeles, PX3 Paris, Leica Street Photo, Tokyo IFA, Grand Press Photo, BZWBK PRESS FOTO. Prowadzi zajęcia dla osób upośledzonych intelektualnie na międzynarodowych warsztatach fotograficznych. Jest pomysłodawcą i twórcą autorskiego programu warsztatów dla osób niesłyszących. W ramach programu stypendialnego ukończy wieloletni fotograficzny projekt społeczny pt: „Biało-czerwona”, w którym uwieczni wielopłaszczyznowe relacje zachodzące pomiędzy mieszkańcami zarówno Wielkopolski, jak i całego kraju, a biało-czerwonymi barwami narodowymi. Zwieńczeniem tego projektu będzie wystawa prezentowana w Poznaniu oraz innych miastach wojewódzkich.

Izabela Fietkiewicz-Paszek – magister filologii germańskiej, poetka, felietonistka, autorka piosenek, redaktorka prasy literackiej, a także współzałożycielka Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Angażuje się w życie kulturalne i literackie Kalisza, organizuje Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, a także liczne spotkania autorskie
i warsztaty. Zajmuje się historią Żydów i Holocaustu. Obecnie pracuje nad zbiorem wierszy oraz książką prozatorską. Obie te pozycje mają być oparte na źródłach historycznych
i inspirowane losami kaliskich Żydów. W ramach programu stypendialnego sfinansuje swoją podróż i pobyt w Izraelu, gdzie spotka się z ocalałymi z zagłady mieszkańcami Kalisza, weźmie również udział w profesjonalnych warsztatach reportażu.

Maria Ornaf – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, studentka reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Twórczyni filmów i video prezentowanych na festiwalach na całym świecie. Jej pierwszy film dokumentalny „Rudna” opowiadał o powrocie do utraconego dworu należącego do jej rodziny. Był prezentowany na festiwalu „Euroshorts” w Gdańsku i festiwalu „Człowiek w zagrożeniu” w Łodzi. W ramach programu stypendialnego będzie realizowała swój drugi film dokumentalny, opowiadający o poznańskich trojaczkach - siostrach o charakterystycznej urodzie i niezwykłym podobieństwie. Obraz ten ma być pretekstem do rozważań na temat tożsamości.

Iwona Witek – magister sztuki, absolwentka Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Poznaniu, magister Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest kompozytorką, trębaczką, uczestniczką wielu kursów mistrzowskich i warsztatów. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach pozarządowych, angażuje się w działania o charakterze wolontariackim. Do najważniejszych artystycznych osiągnięć kandydatki zaliczyć można aranżację i instrumentację utworów Macieja Fortuny i Andrzeja Przybielskiego. W ramach programu stypendialnego skomponuje utwory inspirowane muzyką jazzową do wierszy Stanisława Grochowiaka – Wielkopolanina oraz zaaranżuje te utwory na big band. Przedsięwzięcie to skupi uwagę na twórczości Stanisława Grochowiaka, zaprezentuje Wielkopolskę jako region otwarty na nowe idee i interdyscyplinarne formy łączące muzykę
z poezją.

Celina Kotz – studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, skrzypaczka, zwyciężczyni prestiżowych międzynarodowych konkursów skrzypcowych w Polsce i za granicą m.in. Konkursu im. Ernesta Szymanowskiego, Konkursu: Młody Paganini, Konkursu im. Prof. Nedyalki Simenovej w Haskovo oraz Malta International Music Competition, laureatka nagrody publiczności XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Artystka koncertowała w wielu krajach Europy, Azji i USA. W ramach programu stypendialnego zakupi smyczek mistrzowski.

Izolda Kiec – profesor zwyczajny nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Autorka jedenastu książek autorskich, między innymi o Halinie Poświatowskiej, Zuzannie Ginczance i Agnieszce Osieckiej. Jej ostatnią książką jest „Czy chce Pan być powieszony w sympatycznem towarzystwie? Poznańskie kabarety artystyczne dwudziestolecia międzywojennego”. W swej twórczości podejmuje wątki kobiece i feministyczne. W ramach programu stypendialnego zamierza opublikować pierwszą powojenną redakcję utworów Romana Tadeusza Wilkanowicza – poety, satyryka, publicysty, uczestnika powstania wielkopolskiego, nazywanego bardem tego powstania.

Stepan Rudik – fotografik, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, członek Związku Polskich Artystów Fotografików – laureat wielu konkursów realizowanych w Polsce, na Ukrainie i w Rosji. Jest dwukrotnym zdobywcą pierwszych nagród w ramach Wielkopolska Press Photo. Uczestnik wielu międzynarodowych wystaw. W ramach programu stypendialnego będzie portretował losy ukraińskich imigrantów mieszkających w Wielkopolsce.

Julia Sawicka – magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, wokalistka, pianistka, kompozytorka. Prowadzi wszechstronną działalność artystyczną - koncertową i kompozytorską. Od wielu lat prowadzi również działalność edukacyjną, która stanowią znaczący wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej. Jest pomysłodawczynią i szefową Międzynarodowych Leszczyńskich Warsztatów Jazzowych oraz prezesem działającej od kilkunastu lat Fundacji Edukacyjnej „Pro Musica”. W ramach programu stypendialnego zrealizuje nowy projekt artystyczny – płytę „Julia Sawicka Project”, utrzymaną w stylistyce jazzowej, a jednocześnie odwołującą się do potencjału muzyki klasycznej i ludowej.

Joanna Michalska – uczennica kierunku: technik cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Bierze udział w kursach, warsztatach i konsultacjach u znanych artystów grafików. Jest autorką cyklu grafik, które prezentowane były na wystawie rysunków na V Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim im. Wandy Karczewskiej oraz w CKiS w Kaliszu. Ilustrowała książkę poety Marcina Królikowskiego. W ramach programu stypendialnego zakupi oprogramowanie i sprzęt do swojej pracowni i będzie doskonaliła swój warsztat u znanych grafików.

Anna Miernik – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, pianistka. Koncertowała jako solistka i kameralistka na całym świecie, w tym w Carnegie Hall w Nowym Jorku. W ramach programu stypendialnego, chce dotrzeć do niepublikowanych dotąd utworów Feliksa Nowowiejskiego, nagrać je, a następnie opublikować na CD oraz w serwisach streamingowych. Płyta zostanie nagrana w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

Jarosław Borowiec – doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, redaktor. Autor książek „Zadura. Ścieżka wiersza” (2008) oraz tomu rozmów z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem „Szare światło” (2009). Redaktor licznych książek, przygotował m.in. publikacje „Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach” (2012) oraz „Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza (2014). Współorganizator konferencji naukowych poświęconych literaturze najnowszej. Kurator festiwalu literackiego towarzyszącego Nagrodzie Kościelskich w latach 2011-2013, organizator licznych spotkań i wydarzeń literackich. Teksty i rozmowy o literaturze publikował w tomach zbiorowych, a także na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Nowych Książek” i „Twórczości”. W ramach stypendium podejmie prace edytorskie nad opracowaniem wierszy zebranych Krystyny Miłobędzkiej.

Agata Siwiak – doktor nauk humanistycznych, teatrolożka, kulturoznawczyni, kuratorka teatralna. Adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczka konferencji, autorka tekstów dotyczących sztuki w kontekście wykluczenia społecznego. Była dyrektorką artystyczną Festiwalu „baz@rt”w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie i Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, sprawowała opiekę kuratorska nad Festiwalem Euro Drama w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Programem Performatywnym Europejskiego Kongresu Kultury. Wraz z samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowała program „Wielkopolska: Rewolucje”. W związku z tym programem, w roku 2013 uzyskała nominację do Paszportu Polityki w kategorii „Teatr”. Obecnie jest dyrektorką artystyczną Festiwalu „Bliscy Nieznajomi” w Teatrze Polskim w Poznaniu. W ramach programu stypendialnego chce przebadać efekty programu „Wielkopolska: Rewolucje”.

Luba Zarembińska – realizatorka spektakli w teatrach dramatycznych i lalkowych m.in. w Olsztynie, Wałbrzychu, Warszawie, Legnicy. Jest założycielką Ośrodka i Teatru „Stacja Szamocin” i autorką licznych projektów socjokulturalnych. W ramach przyznanego programu stypendialnego chce zająć się uporządkowaniem dokumentacji (zdjęcia, dokumenty, recenzje, kasety video, kasety magnetofonowe, które zawierają między innymi archiwalne nagrania o artystach z Szamocina autorstwa Marzanny de Latour z Radia Bis). Chce też nagrać i spisać wspomnienia szamocińskich reżyserów, stworzyć kalendaria premier i pokazów teatralnych - przy okazji przypadającej w 2017 roku 25 rocznicy utworzenia wielopokoleniowego Teatru 44 oraz 20 rocznicy powołania i zorganizowania Ośrodka i Teatru „Stacja Szamocin”.

Kinga Walla – absolwentka Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, członkini kilku grup literackich, między innymi Koła Młodych przy poznańskim oddziale Związku Literatów Polskich, poetka. Jej wiersze zostały docenione w kilku konkursach poetyckich i prezentowane w internetowym Radio Liryka. Publikowała w „Odrze”, „Szafie”, „Salonie Literackim”. Jej teksty były także prezentowane w ramach festiwalu „Poznań Poetów”. Prowadzi koło poetyckie w jednej ze szkół podstawowych w Nowym Tomyślu. W ramach programu stypendialnego chce opublikować tom poetycki i promować go podczas kilku festiwali poetyckich.

Stanisław Małyszko – etnograf i dyplomowany archiwista, autor kilkunastu książek, licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz dokumentacji i ewidencji zabytków, nagrodzony m.in. Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu stypendialnego zamierza dokończyć badania terenowe i archiwalne oraz napisać książkę pt. „Przydrożne znaki wiary i pamięci na terenie gminy Gołuchów”.

Marek Jankowski – ukończył Ochronę dóbr kultury na UAM w Kaliszu, pracownik Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, współautor albumu fotograficznego „Wielkopolskie wiatraki” - nagrodzonego Grand Prix za najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku w kategorii „Wydawnictwo” oraz autor innych publikacji fotograficznych. Bierze udział w pracach remontowych oraz konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. W ramach programu stypendialnego chce wydać przewodnik turystyczny, w którym znajdzie się wytyczony szlak zabytkowych wiatraków na terenie powiatu pleszewskiego.

Michał Mąka – magister sztuki, ukończył UAM w Poznaniu, laureat nagród na konkursach plastycznych związanych ze sztuką street artu i klasycznym malarstwem, autor kilkunastu wystaw m.in. w Toruniu, Poznaniu, Kaliszu, oraz prac w przestrzeni miejskiej m.in. w Berlinie, Rzymie, Londynie, a także Kaliszu, Poznaniu i Wrocławiu. Prowadził warsztaty plastyczne dotyczące m.in. grafiki warsztatowej, szablonu, graffiti. W ramach programu stypendialnego chce namalować mural na terenie miasta Kalisza, którego tematem będzie „Geometria dźwięku” – barwne figury geometryczne, kompozycyjnie dobrane do danej ściany, miejsca i otoczenia. Projekt ma nawiązywać do teorii pitagorejskiej o harmonii sfer, koncepcji będącej połączeniem muzyki i matematyki.


pdf    drukuj    drukuj