trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendia

  Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od roku 2005. Stanowią one ważną formę mecenatu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz promocji najciekawszych działań kulturalnych w regionie. 

  Stypendia są formą pomocy materialnej, przyznawanej na realizację projektów kulturalnych. Beneficjentami stypendiów są zarówno osoby mniej doświadczone, jak i profesjonaliści. Są wśród nich twórcy, animatorzy i popularyzatorzy kultury, opiekunowie zabytków, osoby utrwalające tradycję regionu. Efektami działań wspartych w ramach programu stypendialnego są tomy poezji, płyty z muzyką rozrywkową i poważną, ale też działania niestandardowe, np. inwentaryzacja cmentarza żydowskiego, czy nakręcenie teledysku. W ramach realizacji projektów stypendialnych odbywają się również wystawy fotografii i malarstwa. W gronie dotychczasowych stypendystów znaleźli się między innymi: Filip Springer, Jacek Kortus, Dagmara Gregorowicz, Łukasz Kuropaczewski, Szczepan Kopyt, czy Joanna Jodełka.

  Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2021 otrzymują następujące osoby:

  Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska - pisarka, poetka, autorka sztuki teatralnej, uczestniczka programu „Goście Radziwiłłów”, realizowanego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w Antoninie. W ramach programu stypendialnego chce wydać książkę pt. „Taniec wariata” – zbiór wierszy poświęcony Poznaniowi jako miastu wielu skrajności.

  Angelina Janas Jankowska – realizuje filmy animowane, pracuje przy tworzeniu filmów, spektakli i wydarzeń artystycznych, projektuje kostiumy teatralne. W ramach projektu stypendialnego chce zrealizować autorski film animowany dla najmłodszych, w technice rysunkowej, pt. „Las”. Film ma mieć charakter edukacyjny i charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym. Będzie bezpłatnie prezentowany w Internecie.

  Anna Kędziora – doktor sztuki, adiunkt w Katedrze Fotografii ASP, kuratorka wystaw fotograficznych. Zrealizuje projekt stypendialny pt. „Riverbeds”, dotyczący rzek, jako potężnych, życiodajnych organizmów, równocześnie bardzo wrażliwych na zmiany klimatyczne. Projekt będzie szczególnie dotyczył sytuacji ekologicznej i społecznej rzeki Warty.

  Dagmara Gregorowicz – kompozytorka, autorka tekstów, wokalista, dj-ka, tworzy muzykę elektroniczną. W ramach stypendium nakręci klip do utworu pt. „Hola hola”, zainspirowanego tradycją Biskupizny oraz dokończy prace związane z nagraniami nowej płyty zespołu DAGADANA, którego jest liderką.

  Dawid Figlak – uzdolniony ponad swój wiek uczeń szkoły muzycznej w Poznaniu, o licznych osiągnięciach, często wyróżniany i nagradzany. W ramach stypendium zakupi własny smyczek do wiolonczeli.

  Dawid Misiorny – artysta fotografik, autor klipów i filmów artystycznych. W ramach stypendium stworzy serię portretów znanych Wielkopolan w otoczeniu ich ulubionych pomników i rzeźb z regionu. W efekcie powstanie atlas z wybranymi ludźmi i miejscami związanymi z Wielkopolską, widzianymi przez pryzmat nie tyle historyczny, co estetyczno-personalny.

  Dawid Tatarkiewicz - doktor nauk biologicznych, fotograf. W ramach programu stypendialnego chce zrealizować projekt „Portrety miast”, w którym zajmie się subiektywnymi przedstawieniami wielkopolskich miast powiatowych.

  Elżbieta Zdrojowa - nauczycielka matematyki, autorka powieści „Nie machaj do mnie czerwoną chorągiewką”, uczestniczka programu „Goście Radziwiłłów”, realizowanego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w Antoninie. W ramach programu stypendialnego kandydatka chce wydać książkę pt.„Pomachaj do mnie niebieską chorągiewką” i zrealizować cykl spotkań warsztatowych z czytelnikami, które będą koncentrowały się na rozwoju osobistym.

  Ewa Pilarska-Banaszak – gra na altówce, altówce historycznej oraz violi d’amore, zajmuje się wykonawstwem historycznie poinformowanym. Jej program stypendialny to zakup dwóch smyczków historycznych, które pomogą zrealizować na wyższym poziomie plany artystyczno-naukowe artystki.

  Filip Pacześny - uczeń szkoły muzycznej w Koninie, w klasie fortepianu, laureat wielu konkursów pianistycznych. W ramach stypendium weźmie udział w Zimowej Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Kultury Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, gdzie będzie doskonalić umiejętności pod okiem Joanny Ławrynowicz. Zakupi ponadto kamerę do rejestracji nagrań konkursowych i ławy do fortepianu.

  Jakub Papuga - aktor filmowy i teatralny związany zawodowo z Teatrem Polskim w Poznaniu. W ramach programu stypendialnego stworzy kreację filmową do filmu dokumentalnego pt. „Znane nieznane”, opowiadającego o mało znanych postaciach Powstania Wielkopolskiego. Szczególną uwagę chciałby poświęcić obcokrajowcom: Vincenzo Cittadiniemu, Czenowi de Fu, Samiemu Sandiemu.

  Jakub Wojtaszczyk – pisarz, dziennikarz. W ramach programu stypendialnego napisze unikatową książkę pod roboczym tytułem „Reportaż o polskiej scenie drag queen”. Będzie to pierwsza na polskim rynku książka o rodzimej scenie dragowej, która zdobywa coraz większą popularność, chociaż do niedawna była niemal niewidoczna dla osób spoza środowiska.

  Jarosław Jurkiewicz - fotograf, reporter wojenny, dokumentalista. W ramach stypendium zrealizuje projekt pt. „Wielkopolska w czasach przełomu”, skupiający się na jego własnych fotoreportażach z przełomu lat 80 i 90 XX wieku. W związku z projektem odbędzie się wystawa online fotografii artysty, wystawa stała w Instytucie Kultury Europejskiej UAM oraz udostępniony zostanie bezpłatny ebook.

  Julia Szmyt – aktorka, reżyserka, scenarzystka, prowadzi warsztaty artystyczne. W ramach stypendium zrealizuje filmy animowane w technice poklatkowej do własnych scenariuszy. Tematem filmów będą trudne do okiełznania emocje dzieci i dorosłych. Filmy zostaną udostępnione w internecie.

  Katarzyna Nowicka - etnolożka, studiuje też teorię muzyki, działa w bydgoskim Zespole Pieśni i Tańca „Płomienie” oraz kostrzyńskim Zespole Pieśni i Tańca „Siekieracy”. Zajmuje się fotografią. W ramach programu stypendialnego będzie realizować projekt fotograficzny, mający na celu demitologizację folkloru jako zjawiska „przeszłego”, a ukazujący go jako zjawisko sztuki atrakcyjnej dla różnych grup wiekowych.

  Krystyna Nita – z wykształcenia geolożka, z zamiłowania regionalistka, autorka wielu tekstów o tematyce regionalnej, które ukazały się na portalu Wiadomości24. W ramach programu stypendialnego chce wydać książkę o mieszkańcach Piecewa oraz innych wsi położonych na terenie powiatu złotowskiego, zamieszkiwanych przed wojną przez ludność niemiecką.

  Krzysztof Nowak – scenarzysta, reżyser i operator filmów dokumentalnych, fotografik. W ramach programu stypendialnego zrealizuje film dokumentalny oraz serial dokumentalny o urodzonym we Wrześni w roku 1905 wielkopolskim artyście, pisarzu i malarzu Marianie Turwidzie.

  Maciej Kijko – doktor nauk humanistycznych, animator kultury, poeta. W ramach stypendium realizuje projekt pt. „Poza horyzont” polegający na napisaniu około 40 wierszy, które będą konfrontować czytelnika z odmiennymi od najczęściej przyjmowanych perspektywami oglądu świata wielokulturowego. Projekt ma charakter edukacyjny. Jego efektem będzie wydanie książki oraz cykl spotkań autorskich we współpracy z Barakiem Kultury.

  Malwina Paszek – multiinstrumentalistka, śpiewaczka, kompozytorka. W ramach programu stypendialnego nagra solową płytę na lirę korbową i głos, której tematem będą polskie pieśni tradycyjne z różnych regionów kraju: Wielkopolska, Kujawy, Lubelszczyzna. Wspólnym tematem wykonywanych pieśni będą historie kobiece. Na płytę trafi 10 pieśni. Płyta zostanie udostępniona także on-line.

  Małgorzata Chojnacka - kulturoznawczyni, autorka projektów teatralnych. W ramach stypendium zrealizuje projekt pt. „Ja Konstancja, Opowieść syberyjska”. Będą to krótkie filmy, których treść oparta zostanie na wspomnieniach córki Ignacego Kraszewskiego. Filmy zostaną wyprodukowane w ramach reguły „nowego rzemiosła”, nastawionej na wytwarzanie produktów kultury artystycznej w warunkach domowych.

  Marlena Hewitt - architektka, absolwentka szkoły projektowania w Bostonie. W ramach programu stypendialnego będzie realizować projekt pt. „Moja mała ojczyzna”, gdzie zamierza popularyzować lokalne wzory kultury poprzez rozmowy, zajęcia plastyczne, malowanie murali na przystankach autobusowych i wiele innych interesujących działań.

  Michał Kaczmarczyk – muzyk, gitarzysta, kompozytor, założyciel autorskiego zespołu jazzowego. W ramach programu stypendialnego zakupi własny sprzęt studyjny oraz nagra projekt pt. „Jazz Duo Session” zawierający standardy światowej muzyki jazzowej.

  Michał Knychaus – artysta wizualny. Przedmiotem jego programu stypendialnego jest realizacja cyklu obiektów rzeźbiarskich inspirowanych transformacją, historią, wartościami, przemianami oraz upadkiem niektórych gałęzi przemysłu wielkopolskiego, głównie z obszaru Poznania i Kalisza.

  Natalia Rejszel - projektantka ubioru, kostiumografka, scenografka. W ramach programu stypendialnego zamierza zrealizować projekt pn. „Hexen” – mini kolekcję ubiorów zainspirowanych strojem bamberskim. Będzie to nowoczesna wersja ubiorów spalonych na stosie prababek poznańskich Bambrów.

  Paulina Piórkowska – animatorka kultury, edukatorka, artystka. W ramach stypendium będzie realizowała projekt pt. „Pandemiczne dzienniki”, w którym wezmą udział osoby niepełnosprawne fizycznie lub intelektualnie. Projekt ma służyć przepracowaniu problemu pandemii przez osoby niepełnosprawne. Rezultatem będzie publikacja, zawierająca prace plastyczne, fotografie, opracowanie merytoryczne części twórczej oraz prezentacja narzędzi do animacji grupy.

  Paulina Skorupska – teatrolożka, dramaturżka, pedagożka teatru, kuratorka projektów społeczno-artystycznych. W ramach stypendium napisze dramat dokumentalny oparty na rozmowach z Białorusinami i Białorusinkami mieszkającymi w wielkopolskich miastach – Gnieźnie, Lesznie, Środzie Wlkp, Kaliszu i Poznaniu. Gotowy tekst zostanie rozesłany do wielkopolskich teatrów, planowane jest też jego performatywne czytanie.

  Paweł Malicki – animator kultury, tancerz, choreograf, pedagog. Jego program stypendialny obejmuje dwa etapy: realizację spektaklu pt. „(R)ewolucja” w konwencji teatru tańca o tematyce ekologicznej, który zostanie zaprezentowany szerokiemu gronu odbiorców w przestrzeni internetowej oraz akcję pn. „#wiEIKOpolska”, której zamysłem jest pokazanie najmniejszego nawet zielonego kawałka Wielkopolski w przestrzeni internetu, w szczególności w mediach społecznościowych.

  Paweł Różycki - scenarzysta, autor filmów dokumentalnych, popularyzator kultury. W ramach programu stypendialnego wyprodukuje fabularyzowany dokument poświęcony Piete Kuhr – znanej tancerce, mieszkającej w Pile podczas I wojny światowej, autorce znanego dziennika pt. „Znów się tam spotkamy”.

  Piotr Macha – artysta plastyk, fotografik, filmowiec. W ramach programu stypendialnego nakręci dwa filmy krótkometrażowe odnoszące się do istotnych postaci i wydarzeń związanych z kulturą Wielkopolski. Pierwszy będzie dotyczył Alojzego Andrzeja Łuczaka, poznańskiego pisarza, popularyzatora muzyki, założyciela „Pro Sinfoniki”. Drugi opowiadać ma o Powstaniu Wielkopolskim przez pryzmat współczesnych grup rekonstrukcyjnych.

  Robert Czerniak – pisarz, redaktor, był uczestnikiem pierwszej edycji programu „Goście Radziwiłłów”, zorganizowanego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w Antoninie, podczas której pisał książkę o rowerowej wyprawie do Meksyku. W ramach programu stypendialnego zamierza tę książkę wydać.

  Rosalie Hoffman – piosenkarka, kompozytorka, artystka sceniczna. W ramach programu stypendialnego nakręci teledysk do utworu pt. „Potrzeba Skał” z gościnnym udziałem Błażeja Króla. W prace nad teledyskiem zaangażowani będą poznańscy artyści.

  Stanisław Janaszak - gitarzysta klasyczny. W ramach programu stypendialnego wyda płytę CD z autorskimi kompozycjami. Materiał dźwiękowy został już zarejestrowany podczas trzech sesji, spośród których pierwsza odbyła się w 2013 roku.

  Stefan Rusin – pisarz, poeta. W ramach programu stypendialnego opublikuje dziennik, który pisał sięgając do historii swojej rodziny i pracy na rzecz Konińskiego Klubu Literackiego oraz uczestnictwa w Listopadach Poetyckich. Dziennik dotyczy też przemian duchowych i rozwoju intelektualnego autora, jego podróży, historii regionu, zawiera fragmenty listów, sentencje, komentarze, polemiki, oraz osobiste wyznania.

  Sylwia Kucharska – dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. W ramach programu stypendialnego zamierza przenieść kilkadziesiąt nagrobków z byłego cmentarza żydowskiego w Kępnie na cmentarz żydowski w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej.

  Tomasz Janczar – producent i reżyser programów telewizyjnych, spotów reklamowych, teledysków społecznych i filmów dokumentalnych, filmowiec. W ramach stypendium wyprodukuje krótkometrażowy film o analogowych misjach kosmicznych na terenie pilskiego lotniska.

  Ula Kijak – reżyserka, aktywistka, edukatorka. W ramach programu stypendialnego przygotuje tekst do książki dla dzieci, której centralną postacią będzie dziecko z sercem w głowie. Celem książki jest przedstawienie tematyki emocji, ich fizycznego odczuwania i empatii, jako naturalnych elementów życia i relacji międzyludzkich. Elementem pracy nad książką będą ponadto warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 4-8 lat w Gostyniu.

  Zuzanna Głowacka – artystka, kuratorka. Jej projekt stypendialny nosi tytuł „Rozmowy o śmierci”. W jego ramach odbędą się działania społeczno-artystyczne, związane z oswajaniem śmierci, która jest tematem tabu w kulturze europejskiej. Na projekt składają się wywiady z różnymi osobami ze środowisk lokalnych, warsztaty dla odbiorców w różnym wieku oraz publikacja podsumowująca te działania. Projekt realizowany będzie w Poznaniu, Pobiedziskach, Szamotułach, Chodzieży i Koziegłowach.