trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendia

  Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od roku 2005. Stanowią one ważną formę mecenatu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz promocji najciekawszych działań kulturalnych w regionie. 

  Stypendia są formą pomocy materialnej, przyznawanej na realizację projektów kulturalnych. Beneficjentami stypendiów są zarówno osoby mniej doświadczone, jak i profesjonaliści. Są wśród nich twórcy, animatorzy i popularyzatorzy kultury, opiekunowie zabytków, osoby utrwalające tradycję regionu. Efektami działań wspartych w ramach programu stypendialnego są tomy poezji, płyty z muzyką rozrywkową i poważną, ale też działania niestandardowe, np. inwentaryzacja cmentarza żydowskiego, czy nakręcenie teledysku. W ramach realizacji projektów stypendialnych odbywają się również wystawy fotografii i malarstwa. W gronie dotychczasowych stypendystów znaleźli się między innymi: Filip Springer, Jacek Kortus, Dagmara Gregorowicz, Łukasz Kuropaczewski, Szczepan Kopyt, czy Joanna Jodełka.

   

  Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2022 otrzymują następujące osoby:

  Adam Liszcz – od 2013 roku prowadzi działalność w zakresie animacji działań kulturowych w małej wsi Psarskie pod Pniewami. Zarządza Fundacją im. Niegolewskich, prowadzi zajęcia świetlicowe dla dzieci, punkt biblioteczny, oraz Pracownię Sztuki Naiwnej. W 2021 r. założył Antrejkę Historii Wsi, gdzie udostępnia artefakty z przeszłości wsi Psarskie i popularyzuje jej historyczny dorobek. Obecnie opracowuje materiały do projektowanej strony i dokonuje ich obróbki, by w sposób atrakcyjny wieś Psarskie zaistniała także w internecie.

  Jarosław Jakubowski  - poeta, prozaik, dramatopisarz. Autor tomów wierszy, powieści, zbiorów opowiadań oraz sztuk teatralnych, realizowanych m.in. w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. W ramach stypendium napisze sztukę teatralną pod tytułem „Nigdy się nie dowiecie” - o Jarosławie Ziętarze, 24-letnim poznańskim dziennikarzu, który 1 września 1992 roku został porwany, a potem zamordowany.

  Anna Dragan – publicystka zajmująca się popularyzacją sztuki zwłaszcza plastyki, prezentująca osobowości twórcze z różnych dziedzin życia, autorka wstępów do katalogów sztuki. Ukazało się dwanaście napisanych przez nią książek reportersko-literackich o tematyce związanej głównie z regionem konińskim. Dzięki stypendium zostaną wydane jej opowiadania. W programie stypendialnym zawarte jest również napisanie w 2022 roku drugiej pozycji o charakterze literackim.

  Karolina Pawłowska – absolwentka studiów muzykologicznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie doktorantka tego uniwersytetu. Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu na fotografię z historią „Twarze tradycji”. Przewodnicząca Komitetu Młodych Sekcji Polskiej Międzynarodowej Sztuki Ludowej (IOV) działającej przy UNESCO. Jej projekt stypendialny poświęcony jest badaniom ludowych instrumentów muzycznych w Polsce.

  Antonina Waliszewska – ma 13 lat, jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Koninie. Jest utalentowaną pianistką, laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Otrzymała nagrody m. in. w konkursach w Bukareszcie, Wiedniu, Londynie, Lwowie, Paryżu, Hong Kongu, Hiszpanii czy w Chinach. Posiada predyspozycje chopinowskie. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymała stypendia Prezydenta Miasta Konina, dwukrotnie Fundacji Santander Bank Polska oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymane stypendium marszałkowskie zamierza przeznaczyć na zakup nut i nagrań muzyki Fryderyka Chopina.

  Bogumiła Celer – bibliotekarka, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, nauczycielka dyplomowana. Członkini Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kieruje działem zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Autorka kilku książek i ponad 100 artykułów. W ramach stypendium zrealizuje projekt pt. „Śladami Wiłkomirskich. W poszukiwaniu spuścizny członków muzycznej rodziny”. Na ślady związane z Wiłkomirskimi natrafić można w wielu archiwach i bibliotekach w Polsce i za granicą. Stypendium umożliwić ma przeprowadzenie kwerendy źródłoznawczej i odkrycie tych miejsc.

  Antonina Tosiek – krytyczka literacka i teatralna. Badaczka XX-wiecznej diarystyki ludowej. Laureatka Studenckiego Nobla w kategorii Literatura i Dziennikarstwo. Autorka debiutanckiej książki poetyckiej pt. „storyrelling”. Doktorantka w Szkole Doktorskiej UAM. Wiersze oraz teksty krytyczne o literaturze i teatrze publikowała min. w „Piśmie”, „Przekroju”, „Dwutygodniku” i „Małym Formacie”. Obecnie pracuje nad reportażem historycznym poświęconym pamiętnikom kobiet wiejskich oraz drugą książką poetycką. W ramach stypendium stworzy tom poezji pt. „żertwy” – książkę stanowiącą poetycki rozrachunek z obrazami oraz praktykowaniem troski.

  Aleksander Liebert – działalność Aleksandra Lieberta upowszechniająca kulturę oraz popularyzująca dziedzictwo historyczne Wielkopolski rozpoczęła się w 2005 roku poprzez stworzenie strony internetowej o nazwie „Galeria Wielkopolska”, będącej jednym z największych regionalnych portali traktujących o zabytkach regionu. Przez 17 lat społecznej pracy udało mu się zgromadzić bazę prawie 500 miejscowości, łączącą tysiące fotografii z opisami zabytków. Przyznane stypendium umożliwi dalszy rozwój projektu, poprzez dotarcie do kolejnych ciekawych lokalizacji.

  Maurycy Majewski – 15-letni muzyk, trębacz, solista, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu w klasie trąbki. Jest laureatem wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Koncertuje z różnymi orkiestrami. Towarzyszył na scenie m.in. zespołowi Dżem i Lady Pank. Akompaniował również takim artystom, jak Kayah, Kasia Wilk, czy Mezo. Aktualnie tworzy autorskie nagrania w ramach duetu z utalentowaną pianistką Hanną Derej. Dzięki stypendium rozbuduje swoje instrumentarium o wspaniały, mistrzowski Flugelhorn, który znacznie poszerzy jego możliwości wykonawcze.

  Paweł Zawadzki – doktorant na Politechnice Poznańskiej, muzyk i tancerz ludowy, twórca instrumentów muzycznych. Członek „Kapeli Piotra i Pawła”. Od 2005 roku propaguje tradycje muzyczne regionu poprzez grę na instrumentach tradycyjnych. Założyciel „Kuźni Tradycji” – szkoły kontynuującej tradycje gry na instrumentach ludowych z Wielkopolski. Koncertował na festiwalach na całym świecie, m.in. w Korei Południowej, Tajlandii, czy Meksyku. W ramach programu stypendialnego wyposaży swój warsztat budowniczego w nowe oprzyrządowanie, a także wykona dwa instrumenty: archetypowe mazanki typu ósemkowego oraz mazanki typu chrośnickiego.

  Jacek Skowroński – pianista, aranżer i kompozytor. Zajmuje się szeroko rozumianą muzyką rozrywkową, chóralną, teatralną i piosenką literacką oraz aktorską. Od lat interesuje go gatunek folk/etno, w którym to nurcie stworzył kilka projektów. Ostatnim z nich jest założony wspólnie z Joanną Skowrońską i Rafałem Igielem zespół OSTY, którego alternatywnie elektro-popowe piosenki jako tworzywo przyjęły polskie - głównie wielkopolskie - pieśni ludowe. Stypendium dotyczy nagrania materiału na pierwszą płytę zespołu OSTY.

  Dawid Stube – fotograf, pedagog, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. W fotografii poszukuje przede wszystkim ludzkich historii. Zajmuje się fotografią teatralną. Na stałe współpracuje z Teatrem Fredry w Gnieźnie.  Laureat min.: Grand Press Photo, i Wielkopolska Press Photo. Wyróżniony min. International Photography Awards. Jego projekt stypendialny jest zatytułowany „Rodzina zastępcza” i ma na celu udokumentowanie fotograficzne i przedstawienie szerszej publiczności zmagań z codziennością państwa Bąkowskich – rodziny zastępczej, w której w tej chwili wychowywanych jest 17 dzieci.

  Jakub Cichocki - pianista jazzowy i kompozytor mieszkający w Nowym Jorku. Ma na koncie trzy autorskie płyty. Występował z wybitnymi artystami nowojorskiej sceny jazzowej, m.in. Johnem Benitezem, pięciokrotnym zdobywcą nagrody Grammy, a także z czołowymi postaciami polskiego jazzu, np. Zbigniewem Namysłowskim czy Agą Zaryan. Jego projekt stypendialny dotyczy wydania i promocji płyty, nagranej w Nowym Jorku w styczniu 2021 r. Płyta będzie promowana w Polsce i w stanach Zjednoczonych.

  Jolanta Sroczyńska-Pietz – historyczka, autorka powieści pt. „Cień zegara słonecznego”, „Światłoczuli”, uczestniczka programu rezydencjalnego Goście Radziwiłłów. W ramach projektu stypendialnego napisze powieść o księciu Michale Radziwille, ostatnim właścicielu Antonina.

  Marcin Kostaszuk – z urodzenia poznaniak, z wykształcenia prawnik, z powołania samorządowiec, z pasji autor.  Od 1993 roku publikuje artykuły o muzyce popularnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Współinicjator wielu projektów popularyzujących wielkopolską kulturę, m.in. Poznańskiej Nagrody Literackiej, Konkursu 3030 na najlepszą okładkę płytową oraz albumu płytowego „My Name Is Poznań”. Za środki ze stypendium zrealizuje wydawnictwo książkowe zatytułowane „Wielkopłyta” – wiążące regionalny charakter projektu z albumami płytowymi wydanymi przez artystów związanych z Wielkopolską. Będzie to przewodnik płytowy, dotyczący powojennej historii wszystkich gatunków muzyki popularnej.

  Katarzyna Łapaj – tancerka, pedagog tańca, choreografka. Współzałożycielka Konińskiego Teatru Tańca. W ramach programu stypendialnego zrealizuje spektakl pt. „Sztetl”, który będzie skupiał się wokół społeczności żydowskiej zamieszkującej Konin przed II wojną światową. „Sztetl” – obok  „Dowodu bardzo osobistego”,  będzie drugim z cyklu spektakli o Koninie jej autorstwa.

  Władysław Nielipiński – animator kultury i fotograf. Do niedawna pracował w WBPiCAK w Poznaniu jako instruktor ds. fotografii. Po przejściu na emeryturę podjął się opracowania archiwum fotograficznego Janusza Chlasty – fotoreportera i dokumentalisty regionu gnieźnieńskiego z II poł. XX w. W ramach stypendium zdigitalizował negatywy i obecnie je opracowuje identyfikując czas, miejsce i rodzaj wydarzenia. Wyselekcjonowane kadry zostaną opublikowane w wydawnictwie albumowym, a pozostały materiał podzielony tematycznie będzie eksponowany na wystawach w 2023 r.

  Otylia Polewska – jest klarnecistką, uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole. Odnosi sukcesy jako solistka, kameralistka i muzyk orkiestrowy w wielu konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Udziela się muzycznie w zespołach takich jak: Miejska Orkiestra Dęta w Kole, Big Band w Kole, grupa teatralna przy MDK w Kole. Jej projektem stypendialnym jest zakup profesjonalnego instrumentu oraz udział w kursach mistrzowskich, co pomoże jej dalej rozwijać się artystycznie.

  Tadeusz Pięta – od 2002 roku pasjonat koszykarstwa i plecionkarstwa. Prowadzi warsztaty, bierze udział w wielu krajowych oraz zagranicznych przeglądach i festiwalach plecionkarskich. W ramach programu stypendialnego pojedzie na Word Art Festiwal Alaska 2022, który poprzedzony będzie 5-7 dniowymi warsztatami plecionkarskimi koło Edmonton w Kanadzie oraz weźmie udział w Międzynarodowych Targach i konkursie plecionkarskim w Salt w Hiszpanii.

  Izabela Fietkiewicz-Paszek – autorka wierszy, recenzji, felietonów, tekstów piosenek. Jedna z założycielek i prowadzących Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka w Kaliszu, współorganizatorka Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej. Wydała książki poetyckie: „Portret niesymetryczny”, „Próby wyjścia” i „Lipiec na Białorusi”. Prowadzi vloga o poezji pn. „Krótka piłka”. W 2022 r. wyda zbiór sonetów poświęcony literatom związanym z Kaliszem. Stypendium przeznaczy na sfinansowanie ilustracji do książki i filmu promocyjnego.

  Mirosława Sikorska – reżyserka, scenarzystka, montażystka, autorka warsztatów twórczych pn. „Świat po dwóch stronach kamery”, w ramach których pracowała z młodzieżą z trudnych środowisk.  Stypendystka MKiDN z roku 2014 r. Wieloletnia współpracowniczka Telewizji Edukacyjnej w zakresie programów poświęconych sztuce. Autorka książki pt. „Zbawca Luwru – fakty i mit”, której bohaterem jest Florentyn Trawiński. W ramach stypendium marszałkowskiego wyda książkę z wątkami biograficznymi o Izabeli Cywińskiej.

  Alicja Furmańczyk – pianistka, naukę gry na fortepianie rozpoczęła mając 6 lat, obecnie jest uczennicą Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M Karłowicza. Jest laureatką kilkudziesięciu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wielokrotnie otrzymywała nagrody specjalne za wybitną muzykalność oraz osobowość artystyczną. W ramach programu stypendialnego weźmie udział w trzech kursach mistrzowskich, podczas których będzie mogła rozwijać swoje umiejętności pracując z wybitnymi pianistami i pedagogami z Polski i z zagranicy.

  Michalina Reksa – uczennica VI klasy Państwowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Melcera w Kaliszu. Laureatka dziesiątków konkursów muzycznych oraz uczestniczka kursów mistrzowskich. Największe jej osiągnięcia to I miejsce w konkursie w Moskwie, w Rybniku, Kubinie Dolnym na Słowacji oraz I miejsce w konkursie „Music of the World” w Jerozolimie. W październiku 2021 roku została przyjęta do IV edycji projektu Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego „Lusławicka Orkiestra Talentów”. Jej program stypendialny obejmuje zakup skrzypiec lutniczych.

  Monika Woźniak – jej działalność kulturalna obejmuje koncerty na historycznych instrumentach klawiszowych – klawesynie, klawikordzie oraz pianoforte, a także realizację nagrań zawierających: wielkopolskie polonezy, sonaty na pianoforte i skrzypce Mozarta.
  W najbliższych planach ma nagrania wczesnoromantycznych sonat na pianoforte i róg naturalny oraz solowych kompozycji współczesnych na klawesyn. Działania stypendialne obejmują zakup klawikordu oraz projekt naukowo-wykonawczy związany z „Wykładem Systematycznym Zasad Muzyki na Klawikord” pochodzącego z Wielkopolski kompozytora – Karola Kurpińskiego.

  Anna Kokot-Nowak – eseistka, krytyk literacki, dziennikarka. Pisze opowiadania, eseje, recenzje literackie i felietony. Publikuje w ogólnopolskich pismach literackich, między innymi „Akancie”. Laureatka ponad 80 konkursów literackich. Jej teksty znalazły się w ponad 40 antologiach i almanachach. Od 1996 roku współpracowniczka Klubu Literackiego w Poznaniu. Tłumaczona na język angielski, esperanto i chiński. W ramach programu stypendialnego planuje wydać książkę z felietonami, pt. „Ironiczne szczekanie pióra”.

  Magdalena Sobczak – realizuje projekty fotograficzne i reporterskie dotyczące życia codziennego i dziedzictwa kulturowego wsi. Współtworzy Archiwum Społeczne wsi Grodzisko, miejscowości której dedykuje projekt stypendialny. W przedsięwzięciu tym odda głos mieszkańcom, powróci do korzeni i rodzinnej wsi. Na podstawie zebranej wiedzy i wspomnień, powstanie mapa która ma za zadanie podkreślić specyfikę wsi Grodzisko i niepowtarzalność jej zasobów kulturowych.

  Wojciech Jeliński – puzonista młodego pokolenia, który specjalizuje się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Na co dzień pracuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz w Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego. Jego najważniejsze osiągnięcia, to m.in. otrzymanie stypendium Filharmonii Berlińskiej, czy stworzenie Międzynarodowego Festiwalu Puzonowego – Tromboholizm. Dzięki Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jeliński nagra solową płytę CD - z utworami kameralnymi i orkiestrowymi wybitnego polskiego kompozytora Kazimierza Serockiego.

  Maciej Olekszy – malarz pracujący głównie w technice olejnej i akwarelowej. Debiutował w 2009 roku jako laureat nagrody Salted Candy. Wystawiał swoje prace w wielkopolskich ośrodkach kultury, takich jak MBWA w Lesznie oraz CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie. W 2016 roku wziął udział w Biennale OSTRALE w Dreźnie.  W 2017 oraz 2021 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego projekt stypendialny pt. „Przypływ” podejmuje temat relacji społecznych w odniesieniu do intymnego życia rodzinnego oraz procesu twórczego, widzianych przez pryzmat ekspresjonizmu poznańskiego.

  Filip Laskowski – swoją przygodę z folklorem rozpoczął w wieku 8 lat jako członek Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia - Poznań”. Aktualnie działa w Zespole Folklorystycznym „Wielkopolanie”, z którym reprezentuje miasto oraz kraj na wielu turniejach oraz festiwalach w Polsce i za granicą. Środki z otrzymanego stypendium przeznaczy na ukończenie kursu instruktorskiego pt. „Mazowiecka Akademia Tańca” na kierunku „taniec ludowy”, co pozwoli mu poszerzyć wiedzę na temat polskiej kultury narodowej oraz rozwinąć umiejętności taneczne.

  Jarosław Gryguć – autor i Ilustrator książek o tematyce historycznej dla dzieci i młodzieży, autor ilustracji do książek naukowych i podręczników szkolnych. Plakacista, projektant graficzny, pisarz. Przygotowuje rysunkowe rekonstrukcje obiektów archeologicznych dla placówek naukowych, współpracuje też z muzeami, opracowując dla nich materiały promocyjne i edukacyjne. W ramach stypendium Marszałka zrealizuje projekt pt. „Wielkopolanie dla Niepodległej. W walce o granice II Rzeczpospolitej”, który ma przybliżać młodzieży szkolnej i rodzicom historię udziału Wielkopolan w kształtowaniu wschodnich i południowych granic Polski po I wojnie światowej.

  Maksymilian Maluśki – młody muzyk, gitarzysta, któremu uzyskane stypendium pomoże rozwijać talent oraz doskonalić warsztat muzyczny pod okiem wysokiej klasy światowych muzyków, podczas kursów mistrzowskich gitary i konkursów gitarowych.

  Tomasz Dwóżnik – od ponad 10 lat jest tancerzem w Zespole Tańca Polskiego „Wronki”. W 2015 roku rozpoczął swoją taneczną przygodę w ogólnopolskich turniejach tańców polskich. Wraz z zespołem wielokrotnie wyjeżdżał na międzynarodowe festiwale. Przyznane stypendium pomoże mu dalej rozwijać się w tym kierunku. Dzięki niemu będzie mógł  opłacić wszelkie koszty związane z kursem na instruktora tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury.

  Ksawery Wójciński – kontrabasista jazzowy, który prezentuje się słuchaczom w najróżniejszych odsłonach i stylistykach. Współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi muzykami. Wraz ze śpiewaczką Maniuchą Bikont tworzy duet Maniucha i Ksawery, wykonujący muzykę tradycyjną. Obecnie artysta występuje też w Wójciński/Szmańda Quartet, w którym gra z perkusistą Krzysztofem Szmańdą, a także braćmi: Maurycym i Szymonem. W ramach programu stypendialnego zrealizuje utwory związane z sześcioma pomieszczeniami w jego rodzinnym domu - każde z nich ma odmienną akustykę i historię.

  Weronika Lempe – tancerka, uczestniczka wielu konkursów i festiwali folklorystycznych odbywających się w Polsce i za granicą. Ukończyła studia na Poznańskim AWFie, na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej. Jest wolontariuszką i koordynatorką warsztatów tanecznych "Dancing Fairplayce Poznań". Tańczy w "Teatrze Tańca: Nieznany". W ramach programu stypendialnego opłaci kurs Instruktora Tańców Ludowych, organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

  Zuzanna Podgórska – od pięciu lat związana jest z Zespołem Tańca Polskiego ,,Wronki”. Na swoim koncie ma min. takie sukcesy jak: I oraz II miejsce w Konkursie Młodych Choreografów organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca ,,Śląsk”, I miejsce w Ogólnopolskich Turnieju Tańców Polskich o ,,Wielkopolski Bat”, czy stypendium artystyczne Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. W ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego weźmie udział w kursie instruktorskim w zakresie tańców ludowych, organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury.

  Marek Fiedler – absolwent etnologii na UAM, uczestnik licznych warsztatów, konkursów i festiwali filmowych, muzealnik, współorganizator wystaw prezentowanych w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. W ramach programu stypendialnego zrealizuje film dokumentalny o nieistniejącym zakładzie rowerowym „Romet”, który mieścił się w Luboniu.

  Olga Grzelak – alias Zdenka Pszczołowska - reżyserka, dramaturżka, absolwentka komparatystyki literackiej i performatyki przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim, reżyserka spektakli pt. „Freshwater, „Świnia z pieprzem”, „Kongres: 2071”, „Upiory”, laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. W ramach stypendium marszałkowskiego zrealizuje warsztaty dramaturgiczne i czytanie performatywne z udziałem osób niewidzących oraz widzących.

  Małgorzata Myślińska – artystka wizualna i filozofka, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Realizuje projekty artystyczno-badawcze. Zajmuje się kulturą wizualną okresu transformacji, tożsamością indywidualną i zbiorową, w tym dziedzictwem chłopskim i szlacheckim imaginarium. W projekcie stypendialnym zatytułowanym „Gromada” artystka podejmie temat ciała w społeczeństwie postchłopskim, stworzy katalog improwizacji ruchowych mieszkańców Wielkopolski i na jego podstawie opracuje oryginalną choreografię.

  Katarzyna Wąsowska – fotografka i studentka etnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jej prace można było oglądać między innymi w Muzeum Emigracji w Gdyni, na Odessa Photo Days, CIRCULATION(S) w Paryżu, PhotoEspana w Madrycie, Fotofestiwalu w Łodzi. W 2021 roku zakwalifikowana do shortlisty Aperture Portfolio Prize. Podczas realizacji projektu stypendialnego szuka ekologicznych przejawów działkowego życia - z perspektywy socjologicznej, architektonicznej oraz botanicznej.

  Dorota Stasikowska-Woźniak – alias Ewa Kassala - pisarka, autorka jedynej na świecie trylogii o silnych kobietach z czasów Biblii: „Królowa Saby”, „Maria Magdalena”, „Semiramida”. Jest też autorką powieści o królowych starożytnego Egiptu: „Żądze Kleopatry”, „Boska Nefretete”, „Hatszepsut” (wszystkie ukazały się również po angielsku i hiszpańsku).  Trenerka, kreatorka akcji społecznych, specjalistka ds. autoprezentacji i kreowania wizerunku, scenarzystka
  i prowadząca konferencje, zjazdy i sesje, głównie kobiece. Projekt stypendialny dotyczy pracy nad pierwszym tomem trylogii słowiańskiej pt. „Rok 966”.

  Stefaniya Abbasova – artystka i edukatorka z Poznania. Absolwentka UAP, obecnie - doktorantka UAM w Poznaniu. Inspiruje się naturą, kulturami, podróżami, poezją, nauką, muzyką, literaturą, filozofią oraz językami obcymi. Specjalizuje się w artystycznej edukacji i malarstwie. W ramach programu stypendialnego zrealizuje film dokumentalny o kilku ciekawych artystach z Wielkopolski, którzy nie tylko tworzą, ale też edukują. Dokument będzie przypominał, że sztuka jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego człowieka.

  Zofia Kulka – tancerka Zespołu Folklorystycznego Wielkopolanie, zeszłoroczna mistrzyni Polski w tańcach polskich w formie towarzyskiej oraz wielokrotna zwyciężczyni na ogólnopolskich turniejach tańców polskich  oraz regionalnych. Od szóstego roku życia kształcona w Dziecięcym Zespole Folklorystycznym Cepelia Poznań. W 2021 roku rozpoczęła naukę na dwuletnim kursie “Mazowiecka Akademia Tańca "na  kierunku  taniec ludowy. Stypendium pozwoli opłacić jej kurs, który wykształci ją na instruktora i choreografa. 

  Tomasz Szczepaniak – ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu, a tytuł magistra perkusji uzyskał na Królewskiej Duńskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Od 2009 roku współpracuje z różnymi polskimi orkiestrami, między innymi z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Występował z Krzysztofem Pendereckim, José Carrerasem, czy Placido Domingo. Interesuje się multidyscyplinarnymi projektami artystycznymi, współpracuje ze znanymi zespołami specjalizującymi się w muzyce współczesnej. Tworzy własne instrumenty. Za pieniądze uzyskane ze stypendium zrealizuje cykl koncertów połączonych z wykładami - z pogranicza muzyki współczesnej i performansu. Koncerty te odbędą się w różnych ośrodkach kulturalnych w Wielkopolsce.

  Filip Pietrowicz - „Nigdy nie zniechęcaj nikogo, kto robi postępy, bez znaczenia jak wolno mu to przychodzi.” Ten cytat Platona dość trafnie podsumowuje drogę, którą kroczy Filip Pietrowicz. Powoli, ale jednak naprzód. Nie dać się zniechęcić - to według niego wymagające zadanie, gdyż pod dostatkiem jest argumentów do porzucenia wszelkich prób twórczego rozwoju. Nie można się jednak im poddać. Jednym z wyzwań jest dla Filipa Pietrowicza monodram inspirowany twórczością Alberta Camusa, który powstanie w ramach środków uzyskanych ze stypendium. 

  Daniel Kaźmierczak – uczeń klasy fortepianu w Samorządowej Szkole Muzycznej w Tarnowie Podgórnym. Laureat licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, uczestnik warsztatów muzycznych dla utalentowanych pianistów młodego pokolenia, koncertów szkolnych, międzyszkolnych oraz charytatywnych. W ramach projektu stypendialnego zakupi profesjonalny fortepian, który poprzez możliwość uzyskania pełniejszego i bogatszego brzmienia, przyczyni się do rozbudzenia jego wyobraźni muzycznej, samodzielnego tworzenia muzyki i improwizacji oraz podniesie poziom umiejętności pianistyczno-interpretacyjnych.

  Roman Szkudlarek – właściciel największej kolekcji harmonijek w Polsce, muzyk-amator, z zawodu lotnik. Od wielu lat promuje grę na harmonijce ustnej, grając koncerty, prowadząc prelekcje i publikując materiały w internecie. W ramach stypendium zaprezentuje różne typy harmonijki ustnej oraz jej potencjał muzyczny, podczas cyklu spotkań w przedszkolach, szkołach, domach kultury etc.

  Edyta Kulczak – polonistka, poetka, krytyk literacki, redaktorka naczelna czasopisma kulturalno-literackiego „Wielkopolski Widnokrąg”, autorka czterech książek poetyckich, jurorka konkursów poetyckich, współautorka i uczestniczka przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych w kraju i za granicą. Autorka zajęć poetyckich dla młodzieży i seniorów w Poznaniu. W ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi cykl zajęć kreatywnych dla dzieci, młodzieży i seniorów odzwierciedlających pracę twórcy nad książką.

  Laura Daź – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej  w Kole. Laureatka - jako solistka a także kameralistka - wielu konkursów muzycznych: międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. Aktywnie muzykuje w Orkiestrze Dętej OSP Koło, zespole kameralnym i Big Bandzie Państwowej Szkoły Muzycznej w Kole. Uczestniczyła w licznych festiwalach i warsztatach muzycznych. Dzięki projektowi stypendialnemu będzie mogła zakupić instrument dobrej klasy, wraz z potrzebnym wyposażeniem, co pozwoli jej na dalszy rozwój edukacyjny i artystyczny.