Stypendia


Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Uchwałą nr 4925/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2018 roku przyznane zostały stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Otrzymają je następujące osoby:

1. Gabriela Balcerek – młoda skrzypaczka, uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza. Uczestniczka wielu konkursów skrzypcowych, odbywających się w Polsce i za granicą. Jest stypendystką MKiDN w programie "Młoda Polska". W 2016 roku koncertowała z orkiestrą Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza podczas Festiwalu „Musica Sacromontana”. W ramach programu stypendialnego chciałaby nagrać płytę z utworami Wieniawskiego, Kreislera, Sarasate’go i Szczerbińskiego, które zostaną na tę okazję zaaranżowane na orkiestrę smyczkową.

2. Alicja Biała – ilustratorka, graficzka, artystka wizualna. Ukończyła Via University College oraz The Copenhagen School of Design and Technology w Danii. Obecnie kontynuuje edukację na The Royal College of Art w Londynie. Jej ilustracje publikowane są regularnie m.in. w Danii, Polsce, Niemczech, Chinach i Australii. Jest także autorką murali, które znajdują się w Polsce, Portugalii, Meksyku – jej ostatnia praca powstała kilka miesięcy temu w Kassel w Niemczech, w ramach czternastej edycji wystawy sztuki współczesnej Dokumenta. Ostatnie wystawy indywidualne artystki odbyły się w Santa Barbara Center for Art, Science and Technology w Kalifornii oraz Mute Gallery w Lizbonie. W styczniu nakładem wydawnictwa Wolno ukazała się jej pierwsza książka. Jest to wybór wierszy Marcina Świetlickiego Polska (wiązanka pieśni patriotycznych). Kwotę ze stypendium chce przeznaczyć na kontynuowanie studiów na The Royal College of Art.

3. Barbara Borowicz – doktor sztuki muzycznej, klarnecistka, a także germanistka. Koncertuje, nagrywa, jest laureatką wielu znaczących konkursów muzycznych. Interpretatorka dzieł muzyki współczesnej, szczególnie interesuje się twórczością Karlheinza Stockhausena i kompozytorów polskich. Ma na swym koncie płytę „Double Clarinet Concertos” z utworami z epoki klasycyzmu, nagraną wspólnie z prof. Andrzejem Godkiem. Laureatka Medalu Młodego Pozytywisty, przyznawanego przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego. W ramach programu stypendialnego chce nagrać płytę CD z utworami Witolda Friemanna – kompozytora, związanego z Koninem.

4. Łucja Dudzińska – poetka, wydawca, redaktor serii wydawniczej, animatorka kultury – pomysłodawczyni i organizatorka wielu akcji literackich, konkursów, wystaw, prezentacji. Członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka siedmiu tomów poetyckich, tłumaczonych na osiem języków. Laureatka kilkudziesięciu konkursów poetyckich, Nagrody „Tetis" i wielokrotnych nominacji za tom poetycki. Za debiut „z mandragory” otrzymała symboliczną Nagrodę R. Milczewskiego-Bruna. Inicjatorka i kuratorka ogólnopolskiej Grupy Literycznej Na Krechę. Prowadzi Fundację Otwartych Na Twórczość (FONT). W ramach stypendium chciałaby napisać wiersze, które zostaną opublikowane w tomie „Taki Stan. Wykrzesać ogień” oraz podjąć działania, mające na celu promocję tej książki.

5. Ewa Fabiańska-Jelińska – doktor w dziedzinie sztuk muzycznych, kompozytorka. Laureatka prestiżowych konkursów kompozytorskich w kraju i za granicą, wielokrotna stypendystka. Jej utwory są regularnie wydawane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, a także Acte Prealable czy Norsk Music Forlag. W ramach stypendium planuje zorganizować dwa koncerty kompozytorskie: 1. Monograficzny z utworami solowymi i kameralnymi oraz 2. Koncert przedstawiający kompozycje stworzone przez wielkopolskich kompozytorów na kwartet puzonowy.

6. Michał Fetler – saksofonista, instrumentalista, kompozytor, producent. Swoje poszukiwania twórcze poświęca orkiestrom dętym oraz muzyce ludowej. W ramach programu stypendialnego chce skompletować oraz wypromować portfolio zespołu Polmuz, który powstał w 2017 r., w wyniku rezydencji artystycznej w CK Zamek. Zaaranżowano wtedy spotkanie muzyków z Wielkopolski, którzy dokonali interpretacji muzyki ludowej z okolic Poznania, Pleszewa, Śremu, Gryżyny, czy Jurkowa. Celem nadrzędnym projektu jest promocja wielkopolskich tradycji muzycznych i dziedzictwa kulturowego jako żywej materii artystycznej.

7. Przemysław Kaczmarek – laureat krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych, organizator imprez kulturalnych, koncertów i wydarzeń artystycznych, prezes fundacji „Aktywni Zawodowo”. Kwotę ze stypendium chce przeznaczyć na cyfrowe opracowanie materiału muzycznego kapeli podwórkowej „Józefiaki znad Prosny”, który jest zachowany na nośnikach analogowych oraz na opracowanie i redakcję monograficznego wydawnictwa poświęconego „Józefiakom...”. Kapela ta współtworzyła folklor miejski Kalisza od końca lat 40 XX wieku. Projekt stypendialny jest częścią większego zadania, którym będzie wydanie płyty z nowymi wersjami repertuaru kapeli „Józefiaki znad Prosny”.

8. Maciej Klósak – prezes Stowarzyszenia „Nowy Ostrów”, członek Rady Redakcyjnej „Rocznika Kaliskiego”, animator Klubu Podróżnika przy Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Od 2013 roku zajmuje się promocją postaci Stefana Szolca-Rogozińskiego. Członek Komitetu Obchodów „Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego w Kaliszu” w 2017 roku. Wcześniej stanął na czele dwóch afrykańskich wypraw śladami polskiego podróżnika. W ramach programu stypendialnego chce kontynuować działania związane z popularyzacją tej postaci w Polsce i za granicą.

9. Aneta Kolańczyk – magister filologii polskiej, nauczycielka języka polskiego, autorka kilkudziesięciu audycji radiowych i artykułów w prasie oraz kilku książek dotyczących literatury oraz literatów wielkopolskich. Pod pseudonimem Teresa Rudowicz wydała trzy książki poetyckie i zbiór opowiadań. W ramach stypendium laureatka planuje wydać ilustrowaną książkę z wierszami dla młodszych dzieci pod roboczym tytułem „Takie sobie wierszyki”, która składałaby się ze zbioru ok. 40 krótkich rymowanych bajek. Tematyka utworów będzie zróżnicowana, ilustracje towarzyszące tekstom – wykonane przez Annę Sitę - będą nawiązywać bezpośrednio do ich treści.

10. Renata Kubacka – osoba niepełnosprawna od 18 lat, społeczna działaczka kulturalna, organizatorka licznych wydarzeń artystycznych promujących twórczość ludową, integruje środowiska kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu konińskiego oraz gmin ościennych. W ramach programu stypendialnego chce zrealizować projekt pn. „Ocalić od zapomnienia Wczoraj i Dziś”. Na projekt złożą się: opracowanie i wydanie mini przewodnika lokalnego, rajd rowerowy szlakiem zapomnianych miejsc, o których będzie mowa w przewodniku, warsztaty artystyczne i kulinarne, spotkanie autorskie, seminarium poświęcone świadomości kulturowej.

11. Wojciech Ławnicki – ukończył Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, jest współtwórcą Galerii Plastyfikatory w Luboniu, na koncie ma wystawy indywidualne i zbiorowe, jest autorem serii performansów oraz działań performatywnych. Stypendium chce przeznaczyć na promocję własnej twórczości, w ramach której rozwija autorską koncepcję malarską. Wykorzystuje naturalne, zebrane własnoręcznie materiały, takie jak glina, minerały, lawa, kamień, tworzy z nich pigmenty i farby, tak wytworzonymi farbami maluje obrazy. Obrazy te są monochromatyczne i minimalistyczne, ale jednocześnie są pejzażami miejsc, z których pochodzą materiały, służące do ich namalowania. Miejscem prezentacji tych dzieł ma być konińska Wieża Ciśnień. Przy okazji wystawy powstanie obszerna publikacja promująca twórczość autora w kraju oraz za granicą.

12. Halina Hila Marcinkowska – prawniczka, absolwentka Jesziwa Jakar w Jerozolimie, uczestniczka seminariów poświęconych kulturze żydowskiej, odbywających się
w Polsce i w Izraelu. Współzałożycielka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddziału w Kaliszu, współzałożycielka Muzeum Fotografii Kalisza, współorganizatorka Europejskich Dni Dziedzictwa. Autorka inwentaryzacji polskich i ukraińskich cmentarzy żydowskich. Współpracowniczka Muzeum Historii Żydów Polskich i Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Współpracowniczka portalu „Wirtualny Szetl”, redaktor naczelna Forum Żydów Polskich. Autorka książki „Miasteczko w kolorze niebieskim – Żydzi z Błaszek”, opiekunka Nowego Cmentarza Żydowskiego w Kaliszu. W ramach programu stypendialnego chce zinwentaryzować cmentarz koźmińskiej społeczności żydowskiej w Orli.

13. Mikołaj Mikołajczyk – ukończył Państwową Szkolę Baletową w Poznaniu, tancerz, choreograf, reżyser, przeszedł wszystkie szczeble kariery od adepta do solisty, występował na licznych krajowych oraz zagranicznych festiwalach. Jest autorem spektakli oraz projektów artystycznych. Od 2012 r. współpracuje z Zakrzewskim Domem Kultury, z tamtejszymi seniorami oraz młodzieżą. Pieniądze ze stypendium chce przeznaczyć na projekt: „Chciałbym zatańczyć z Danutą Kisiel Drzewińską... Taniec jako siła życia” – ma być to projekt dokumentalno-badawczy, którego podsumowaniem będzie prezentacja sceniczna i realizacja filmowa. Powstanie wydarzenie interdyscyplinarne, łączące taniec, słowo, ruch, obraz, instalacje przestrzenne i muzykę.

14. Bartosz Nowacki – filmowiec, absolwent Filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, kursów i szkoleń z zakresu reżyserii, pisania scenariuszy, produkcji i dystrybucji filmowej. Jego film krótkometrażowy „Na drodze” był prezentowany na wielu festiwalach, między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Australii, Indiach, zdobywając kilka nagród w kategorii: "najlepszy short". Uczestniczył w realizacji wielu filmów jako scenarzysta, reżyser lub asystent reżysera. Wśród nich były między innymi „Czas honoru (asystent reżysera Michała Rosy, Michała Rogalskiego) oraz „Wałęsa. Człowiek z nadziei” (asystent reżysera Andrzeja Wajdy). W ramach programu stypendialnego kandydat chciałby wziąć udział w Atelier Scenariuszowym, w ramach którego będzie pracował nad swoim filmem fabularnym pt. „Dworek”.”

15. Włodzimierz Pankiewicz – poeta, malarz, grafik, uczestnik wielu konkursów poetyckich, laureat nagród i wyróżnień, autor siedmiu tomików wierszy, ma w dorobku ponad 3000 utworów. Kwotę ze stypendium chce przeznaczyć na wydanie tomiku wierszy pod roboczym tytułem: „Krajeńskie cichosze”, który będzie zwierał wybór jego dotychczasowych wierszy a także nowe, jeszcze nieopublikowane utwory. Tomik będzie bogato ilustrowany przez autora, a inspiracją dla ilustracji będą krajobrazy charakterystyczne dla ziemi krajeńskiej.

16. Michał Podgórski – tancerz, uczestnik i laureat licznych konkursów tańca, od roku 2002 związany z Zespołem Folklorystycznym „Marynia”, z którym występuje zarówno w kraju, jak i za granicą, upowszechnia i promuje kulturę i obyczaje Wielkopolski, kultywuje polskie tańce narodowe, bierze udział w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Kwotę ze stypendium chce przeznaczyć na sfinansowanie Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego na kierunku taniec ludowy, organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury, który daje uprawnienia do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

17. Mateusz Raszewski – skrzypek, uczeń ostatnich wiejskich mistrzów, popularyzator muzyki tradycyjnej, reaktywował rodzinną pracownię instrumentów tradycyjnych. Prowadził badania etnomuzykologiczne w dorzeczu Prosny. Prowadził prace konserwatorskie związane z ochroną tradycyjnych instrumentów, pochodzących z XIX i XX wieku. Muzykę okolic Kalisza popularyzował w mediach, między innymi w radiowej „Dwójce” i TVP Kultura. W ramach programu stypendialnego zamierza kontynuować badania etnomuzykologiczne, podejmować dalsze działania popularyzatorskie, powołać do życia Wiejski Klub Tańca, nakręcić film dokumentalny z przeprowadzonych badań.

18. Mirosława Sikorska – ukończyła kulturoznawstwo, muzealnictwo, reżyserię filmową, jest reżyserem, scenarzystą, montażystą. Jest autorką warsztatów twórczych „Świat po dwóch stronach kamery”, w ramach których pracuje z młodzieżą z trudnych środowisk, stypendystka MKiDN 2014 r., wieloletni współpracownik Telewizji Edukacyjnej w zakresie programów poświęconych sztuce. Pieniądze ze stypendium chce przeznaczyć na druk i wydanie gotowej już książki o Florentynie Trawińskim pt. „Zbawca Luwru – fakty i mit”.

19. Mikołaj Szymański – tancerz i młodszy instruktor Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”. Popularyzuje kulturę osób niepełnosprawnych. Brał udział w tworzeniu pierwszego i jedynego w Polsce Integracyjnego Turnieju Tańców Polskich. Z zespołem „Wielkopolanie” koncertował na całym świecie. W ramach programu stypendialnego, chciałby opłacić kurs tańca ludowego w Mazowieckiej Akademii Tańca, organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i Sztuki w Warszawie. Po ukończeniu kursu uzyska kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć.

20. Wojciech Zieleziński – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, prowadził chóry i zespoły szkolne, pracował w Filharmonii Wrocławskiej, był muzykiem w Kaliskiej Orkiestrze Symfonicznej, kontrabasistą w Filharmonii Kaliskiej, dyrektorem do spraw orkiestr w Południowowielkopolskim Związku Chórów i Orkiestr, tworzy oraz prowadzi audycję pt. „Pod wielkopolską batutą” w kaliskim Radio Centrum. Pieniądze ze stypendium przeznaczy na warsztaty dla dyrygentów orkiestr dętych z terenu Południowej Wielkopolski i na pozyskiwanie młodych talentów, w skład warsztatów wchodzić będą szkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Całość zostanie zwieńczona koncertem.

21. Paweł Zych – absolwent Wydziału Architektury na Politechnice Poznańskiej, otrzymał Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi 2004, wydał trzy autorskie albumy komiksowe, autor części pierwszej i drugiej bestsellerowej książki „Bestiariusz słowiański”, współpracował przy tworzeniu gry: „Wiedźmin 3”, jest współautorem książki „Duchy polskich miast i zamków” oraz autorem książki „Święci i biesy”. Pieniądze ze stypendium chce przeznaczyć na stworzenie stylizowanego planu miasta - mapy legend Poznania, która będzie się składała do podręcznego, kieszonkowego formatu, tak aby każdy turysta mógł zabrać ją ze sobą na wycieczkę i poznawać tajemnicze opowieści ze stolicy Wielkopolski.


pdf    drukuj    drukuj