trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendia

  Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

  Uchwałą nr 1848/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 przyznane zostały Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2020. Otrzymają je następujące osoby:

  1. Mikołaj Michalczyk – uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie w klasie akordeonu p. Sławomira Mocha, uczestnik wielu konkursów, festiwali, spotkań muzycznych i warsztatów akordeonowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz koncertów szkolnych i środowiskowych, wielokrotny laureat najwyższych miejsc podczas konkursów akordeonowych krajowych i zagranicznych m.in. w Serbii, Czechach i Austrii, zdobywca wyróżnień, nagród i listów gratulacyjnych (m.in. od Burmistrza Miasta i Gminy Wieruszów, Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Samorządu Wieruszowa), tytułów, w tym I miejsca w plebiscycie Człowiek Roku 2018 r. na szczeblu powiatowym w kategorii Kultura oraz II miejsca w tym samym plebiscycie i tej samej kategorii na szczeblu wojewódzkim, trzykrotny stypendysta dyrektora kępińskiej Szkoły Muzycznej za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w grze na akordeonie. W ramach programu stypendialnego zakupi wyższej klasy akordeon, umożliwiający dalsze kształcenie w zakresie gry na tym instrumencie.
  2. Marta Konek – absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, specjalność administracja samorządowa, prowadzi pasiekę, zajmuje się rękodziełem i malarstwem, pisze monografie i przewodniki poświęcone Krajnie i Łobżenicy, jest dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim. W ramach programu stypendialnego napisze tekst, stworzy ilustracje i wyda książkę dla dzieci opowiadającą o życiu pszczół, roku pszczelarskim, roślinach miododajnych i niebezpieczeństwach jakie zagrażają owadom zapylającym ze względu na działalność człowieka – w bajce znajdą się odniesienia do tradycji oraz walorów przyrodniczych i kulturowych Krajny – rośliny miododajne to motywy haftu krajeńskiego, autorka zilustruje książkę sama. W ramach programu stypendialnego zorganizowane zostaną także spotkania autorskie i warsztaty pszczelarskie dla przedszkolaków i uczniów szkół z gmin Łobżenica i Miasteczko Krajeńskie.
  3. Anna Gałczyńska – absolwentka historii, UAM Poznań, uczestniczka i organizatorka warsztatów, seminariów i szkoleń folklorystycznych, od kilkunastu lat pracuje w CKiS Kalisz, zajmuje się dziedzictwem kulturowym oraz animacją i organizacją działań kulturalnych. Posiada doświadczenie w badaniach terenowych. Realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ludowej. W ramach programu stypendialnego zbierze rozproszony materiał dokumentujący tradycyjne stroje ludowe występujące na terenie południowej Wielkopolski w powiatach kaliskim, krotoszyńskim, ostrowskim i pleszewskim, zebrane materiały posłużą za podstawę do wydania tomu Atlasu Polskich Strojów Ludowych poświęconego strojom Ziemi Kaliskiej. Zadanie będzie realizowane poprzez kwerendy w muzeach etnograficznych w Wielkopolsce, a także w Łodzi i we Wrocławiu oraz badania terenowe wśród zespołów folklorystycznych i studiowanie literatury fachowej i zbiorów ikonograficznych w Internecie i archiwach. Będzie to pierwsza monografia dotycząca strojów ludowych z południa Wielkopolski – co między innymi zapobiegłoby rozprzestrzenianiu się wśród członków zespołów niewłaściwych wzorów ubrań.
  4. Marta Benk – absolwentka akustyki na UAM, dyrygentury na poznańskiej Akademii Muzycznej oraz muzykologii na KUL, gdzie obroniła doktorat. Jest organistką, badaczką, uczestniczką konferencji, warsztatów i seminariów poświęconych organologii i muzyce organowej, prowadzi też działalność koncertową, Pracuje nad katalogiem organów Biernackich oraz inwentaryzuje organy na terenie miasta Konin. Wykłada w Seminarium Duchownym w Lądzie. Realizuje projekt „Maraton Chlondowskiego w Lądzie” – jest to jej autorska koncepcja, która ma na celu popularyzację utworów organowych jednego z najwybitniejszych polskich muzyków-salezjanów. W 2010 roku zainicjowała cykl muzycznych spotkań organowych „Lądzkie Prezentacje Organowe” w Zespole Klasztornym w Lądzie. Prezentacje te nagrywa i udostępnia na kanale YouTube.
   W ramach programu stypendialnego zakupi profesjonalny rejestrator dźwięku, tak aby jakość nagrywanych i publikowanych prezentacji polepszyła się. Nabędzie także unikatowe nuty z materiałem na nowe prezentacje – takie, których nagrana nie zostały jeszcze opublikowane.
  5. Michał Dębski – absolwent UAM, brał udział w bardzo wielu koncertach, przeglądach i festiwalach muzyki rockowej - wraz z zespołem Ciabatta, którego jest członkiem i współzałożycielem, zespół jest aktywny artystycznie od ponad 10 lat, ma na koncie 4 albumy studyjne). Zespół był wyróżniany na wielu przeglądach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim, razem ze Stowarzyszeniem Smartness członkowie zespołu są współorganizatorami odbywającego się w Kórniku festiwalu Batyskaf.
   W 2014 roku samodzielnie zorganizowali wydarzenie muzyczne Kaskada rocka nad jeziorem kierskim. W ramach programu stypendialnego zrealizuj profesjonalny teledysk do utworu Ciabatty pt. „Spokojnie” z płyty pt.
   „W mroku”. Piosenka powstała w ramach organizowanego przez portal Fabryka Zespołów projektu ZA WOLNOŚĆ – Poznańska Piątka – aby uczcić pamięć o tragicznej historii pięciu wychowanków Salezjańskiego Oratorium św. Jana Bosko w Poznaniu, którzy zostali zgilotynowani przez hitlerowców. Teledysk ma być zrealizowany w technice animacji poklatkowej przy użyciu plasteliny, albo w formie rysunkowej, realizacja teledysku będzie się wiązała z cyklem koncertów promujących utwór na terenie Wielkopolski i przypominających historię z czasów wojny.
  6. Marek Oliwier Fiedler – absolwent etnologii na UAM, uczestnik licznych warsztatów, konkursów i festiwali filmowych, współorganizator wystaw prezentowanych w muzeum im. Arkadego Fiedleraw Puszczykowie.
   W ramach programu stypendialnego zrealizuje film dokumentalny o obozie karno-śledczym w Żabikowie koło Poznania, który funkcjonował w latach 1943-45. Obraz będzie zawierał wywiady z osobami, które pamiętają obóz, mieszkały w jego okolicach, z pracownikami Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, a także jeżeli się uda z byłymi więźniami obozu, ostatnimi, którzy jeszcze żyją. Zebrany materiał będzie kroniką osób związanych z żabikowskim obozem, źródłem wiedzy do wykorzystania do nauki historii lokalnej, przestrogą przed upowszechnieniem ideologii, która może prowadzić do wojny.
  7. Zdzisław Siwik – scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, fotografik, laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Specjalnej im. Aleksandra Kamińskiego na XIII Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” w Łodzi za film „Spotkanie”, Nagrody Jury za film „Tajne Stowarzyszenie Abstynentów” na II Festiwalu Filmów Optymistycznych „Happy End” we Wrocławiu czy Nagrody Głównej za film „Joto Giotto Dimitrow” na Festiwalu Filmów Emigracyjnych EMIGRA w Warszawie. W ramach programu stypendialnego twórca dokończy produkcję filmu o nietuzinkowych artystach – Joannie Gogulskiej i Sebastianie Kamionce, małżeństwie, które swoje życie prywatne i zawodowe poświęca twórczości i edukacji artystycznej, połączonej z działalnością ekologiczną, dzieląc się nią ze środowiskiem lokalnym, np. przekształcając byłą stację paliw Nadleśnictwa Turkowskiego w alternatywny ośrodek kultury - „amfiteatr z wikliny”. Film nosi tytuł roboczy „Alternatywa bez adresu”, przed autorem stoi teraz drugi etap produkcji filmu, polegający na jego montażu, udźwiękowieniu oraz przygotowaniu kopii w języku angielskim.
  8. Agnieszka Fertała– absolwentka Szkoły Baletowej w Poznaniu, pedagogiki baletu na Akademii Muzycznej w Warszawie, a także studiów podyplomowych w zakresie form gimnastyczno-tanecznych i fitnessu na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W latach 2001 – 2016 tańczyła jako solistka w Polskim Teatrze Tańca. Aktualnie współpracuje jako tancerz z Zakrzewską Grupą Spektaklową.W Domu Polskim – Centrum Idei Rodła pracuje jako pedagog i choreograf w Zespole Pieśni i Tańca „Rodlanie”. Jednocześnie prowadzi studio tańca i baletu FerDance w Złotowie i Pile. W ramach programu stypendialnego zrealizuje projekt we współpracy z fotografem Andrzejem Hajdaszem. Będzie on polegał na przygotowaniu układu choreograficznego, któremu będą towarzyszyły wielkoformatowe zdjęcia. Całość będzie opowiadała o ludzkich emocjach. Ważne miejsce w spektaklu będą zajmowały Prawdy Polaków i Znaku Rodła.
  9. Julia Sienkiewicz-Wilowska - absolwentka psychologii na UAM oraz Uniwersytetu Artystycznegow Poznaniu, zajmowała się między innymi kwestiami pamięci i niepamięci oraz postpamięci miejsc – na przykładzie historii małego miasteczka na terenie gminy Wałcz. Do tej problematyki nawiązuje projekt stypendialny, w ramach którego przygotuje wystawę pt. „Akiwa Eger. Od rabina w Mirosławcu do nadrabina w Poznaniu. Obraz gminy żydowskiej w Mirosławcu na przełomie XVIII i XIX wieku”. Tytułowy bohater projektu był jednym z najsłynniejszych rabinów swoich czasów, najpierw sprawował swą funkcję w Mirosławcu – na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, a potem, przez 26 lat, do śmierci w Poznaniu, gdzie został pochowany. Wystawa byłaby prezentowana w Domu Spotkań administrowanym przez Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, przy ulicy Żydowskiej, który to budynek jest bezpośrednio związany z osobą Egera. Przedmiotem wystawy staną się zdjęcia przedwojenne oraz współczesne, przedstawiające miejsca i obiekty związane z działalnością rabina, opatrzone opisami.
  10. Mateusz Makuch - skrzypek, zwycięzca Concerto Competition Morningside Music Bridge Calgary (Kanada) oraz International Violin Competition New York (USA). Zaproszony do wykonania koncertu w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Finalista International Music Competition w Atlancie. Obecnie współpracuje z Orkiestrą Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker oraz realizuje studia doktoranckie w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Studiował w Hochschule fur Musik "Hanns-Eisler" w Berlinie. Jest dwukrotnym Finalistą Konkursów Eurowizja Młody Muzyk Roku 2008 - wyróżniony Nagrodą Publiczności TVP Kultura oraz Eurowizja Młody Muzyk Roku 2012. Jest również zwycięzcą oraz laureatem nagród specjalnych konkursów skrzypcowych m.in: w Singapurze, Atenach, Paryżu, Wiedniu, Londynie, Kijowie, Rzymie, Fermo, Sarajewie, Sztokholmie, V'ac, Namur oraz wielu konkursów w Polsce np. prestiżowych konkursów Wieniawskiego i Lipińskiego oraz Serwaczyńskiego w Lublinie. Wielokrotny stypendysta m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mateusz gra na skrzypcach Jean Baptiste Vuillaume z 1823 r. W ramach programu stypendialnego zakupi mistrzowski smyczek.
  11. Teresa Kruczyńska - ukończyła Szkołę Zawodową dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach o profilu krawieckim, wykonuje obrazy wyszywane muliną na kanwie haftem krzyżykowym lub półkrzyżykowym. Wzory czerpie z czasopism lub kupuje gotowe hafty z nadrukiem. Jej prace prezentowane były w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotowie, czy Galerii z Pasją w Klubie Mieszko w Złotowie. Pomimo niepełnosprawności bierze udział w imprezach regionalnych, wystawia swoje prace, prowadzi warsztaty popularyzując haft wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu stypendialnego zakupi: materiały do tworzenia haftu krzyżykowego, komputer oraz będzie czynnie uczestniczyć w lokalnych imprezach.
  12. Tadeusz Pięta – z wykształcenia rolnik, z pasji koszykarz – plecionkarz (otrzymał tytuł mistrzowski z oceną celującą), brał udział w wielu przeglądach, festiwalach, w kraju i zagranicą, gdzie prowadził warsztaty z plecionkarstwa m.in. w Nowym Tomyślu, we Włoszech i w Kanadzie. Podczas tych konkursów otrzymał kilka wyróżnień. Jako jedyny z Wielkopolski i zarazem całego kraju popularyzował sztukę plecionkarską w Salt w Hiszpanii (2016 i 2017 r.). Brał również udział w targach i konkursach, podczas Forum Europejskiego, wykonując na swym stanowisku pokaz wyplatania wikliny na żywo. Jego misją jest przyczynianie się do popularyzacji umiejętności plecionkarstwa, by ocalić ją od zapomnienia. W tym celu bierze udział w publicznych pokazach przy szkołach podstawowych, domach kultury oraz warsztatach dla dorosłych i dzieci w kraju i zagranicą. Jest niezwykle aktywny, w przyszłym roku planuje zorganizować warsztaty w Weronie. W ramach programu stypendialnego weźmie udział w Światowym Festiwalu w Homer na Alasce, gdzie przeprowadzi pokazy i warsztaty przy współpracy z lokalną organizacją plecionkarską.
  13. Katarzyna Hołyst – kieruje Działem Animacji Kultury Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance. Animatorka i menedżerka kultury, autorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych. Wyreżyserowała kilka spektakli teatralnych. Od kilkunastu lat popularyzuje twórczość krzyskiego poety Andrzeja Sulimy-Suryna. Pomysłodawczyni ogólnopolskiego konkursu poetyckiego jego imienia, pomysłodawczyni i współorganizatorka obchodów 20. rocznicy śmierci poety w maju 2017 roku, a także wielu innych przedsięwzięć. W ramach programu stypendialnego zbierze i wyda zbiór wspomnień o poecie. Wśród osób, których wypowiedzi znajdą się w książce są: muzyk Stanisław Soyka, malarz Henryk Waniek, twórca Teatru Węgajty Wacław Sobaszek.
   W ramach programu stypendialnego planuje także trzy spotkania promujące książkę na terenie całego kraju.
  14. Tomasz Siuda – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, fotograf i arteterapeuta. Ma na swym koncie kilka wystaw i udział w projektach podróżniczo – reporterskich. Do najważniejszych należą: „Amazonia śladami Arkadego Fiedlera”, „Iran śladami polskich uchodźców", „New York Puzzle”- o wielokultrowości Nowego Jorku. „Kórniczan Portret Wspólny”- portretujący mieszkańców Gminy Kórnik, gdzie mieszka.
   O swoich podróżach i projektach opowiada często w ramach prelekcji i spotkań w szkołach, bibliotekach, na festiwalach festiwalach podróżniczych. Współautor (części wizualnej) książki Radosława Fiedlera „Iran śladami polskich uchodźców” oraz autor zdjęć książki„Sumienie Amazonii” Arkadego Radosława Fiedlera. Jest także autorem filmu „Sumienie Amazonii”. W ramach programu stypendialnego zrealizuje projekt, który będzie polegał na przemierzeniu Wielkopolskiej prowincji PRL-owskimi motorowerami. Autor wraz z Markiem Oliwierem Fiedlerem użyją zabytkowych motorowerów jako wehikułu czasu przy realizacji krótkiego filmu dokumentalnego, który ukazywałby przemiany wielkopolskiej wsi i mentalności mieszkańców w ostatnich dekadach.
  15. Paweł Zawadzki – doktorant na Politechnice Poznańskiej, muzyk i tancerz ludowy, członek Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”, działającej przy Domu Kultury w Stęszewie. Od 2005 roku propaguje tradycje muzyczne regionu poprzez grę na skrzypcach, skrzypcach przewiązanych oraz mazankach. Uczeń mistrza muzyki dudziarskiej Romualda Jędraszaka. Tańczy w Zespole Folklorystycznym „Wielkopolanie” działającym przy WBPiCAK w Poznaniu. Założyciel Kuźni Tradycji - szkoły kontynuującej tradycje gry na instrumentach ludowych z regionu Wielkopolski. Jako artysta ludowy koncertował i tańczył na festiwalach na całym świecie, m.in. Korei Południowej, Tajlandii czy Meksyku. Współtworzył publikacje książkowe oraz muzyczne poświęcone folklorowi, wydane przez lokalne ośrodki kultury. W ramach programu stypendialnego odbędzie studia podyplomowe z zakresu etnologii na UMK w Toruniu, podczas których zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z technikami oraz metodologią pracy stosowaną w badaniach etnologicznych.
  16. Rafał Igiel – poszukiwacz dźwięków przeszłości, muzyk perkusista, elektronik. Współpracował z wieloma zespołami m.in. Polmuz, Tsigunz, Play, Ploosh, Pivo. Kolekcjoner zabytkowych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięki i ruchome obrazy. Przedmioty z jego kolekcji (osobiście zrestaurowane) są eksponowane w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. W ramach programu stypendialnego odrestauruje i zdigitalizuje nagrania z płyt szelakowych z unikalną muzyką ludową z Wielkopolski.
  17. Kacper Dworniczak – uczeń Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. J. Kaliszewskiej w Poznaniu. Gitarzysta, laureat polskich o europejskich konkursów. Ma na swym koncie także solowe i zespołowe koncerty, między innymi w Nowym Jorku, Moskwie, Brnie. Koncertował także z Polską Orkiestrą Radiową w ramach programu Młody Muzyk Roku w Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie, transmitowanym przez TVP. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2016 roku stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. W ramach programu stypendialnego weźmie udział w konkursach zagranicznych w Zagrzebiu, Enschede oraz Indianopolis oraz weźmie udział w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez Łukasza Kuropaczewskiego, co w przyszłości umożliwi mu studiowanie za granicą.
  18. Szymon Wieczorkiewicz – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na kierunkach: kontrabas klasyczny, kontrabas jazzowy, gitara basowa jazzowa, obecnie student kompozycji i aranżacji w zakresie muzyki jazzowej. Laureat między innymi: I nagrody dla najlepszego instrumentalisty XXIV Ogólnopolskiego Big Band Festiwalu w Nowym Tomyślu i Prezydenta miasta Konina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Nauczyciel w PSM I i II stopnia w Koninie, oraz muzyk Teatru Nowego im. T. Łomnickiego w Poznaniu . Autor wielu różnorodnych projektów muzycznych do których zaliczyć można chociażby popularyzację muzyki klezmerskiej, która była prezentowana w wielu polskich miastach. Koncertował z Andreą Bocellim, Andreą Toffanelli, Krzysztofem Cugowskim, Urszulą Dudziak, Kayah i wieloma innymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. W ramach programu stypendialnego zaprezentuje twórczość dwóch gitarzystów basowych: Johna Patitucciego i Alaina Carona (aranżacja ich utworów na big band, koncert).
  19. Weronika Cegielska – artystka performansu, tancerka i choreograf. Absolwentka Konserwatorium Muzyki i Tańca Trinity Laban w Londynie w dziedzinach tańca współczesnego, choreografii oraz performance art. Uczestniczka wielu konkursów, warsztatów, laboratoriów, festiwali oraz sympozjów związanych z tańcem współczesnym i sztuką performansu. Autorka pracy badawczej i artystycznej o włosach jako symbolu tożsamości. Łączy wiele form sztuki, stawia na współpracę artystów reprezentujących różne jej dziedziny. Zajmuje się także psychoterapią tańcem i ruchem. Pieniądze ze stypendium przeznaczy na kontynuowanie badań naukowych i artystycznych oraz stworzenie i zaprezentowanie w Poznaniu związanego z nimi cyklu 5-6 performansów pt. „Pieśń do moich wnętrzności”. W ramach programu stypendialnego – w nawiązaniu do swojej wcześniejszej aktywności – artystka rozpocznie także wytwarzanie plecionej tkaniny z ludzkich włosów pozyskanych od mieszkańców Poznania – archiwum mieszczące w sobie różne DNA – łączące wszystkich bez podziałów i uprzedzeń. Powstać ma też książka oraz ustne archiwum oparte na autobiografiach z włosami w tle.
  20. Justyna Olszewska – magister sztuki, studentka astronomii, laureatka m.in. Stypendium Artystycznego Miasta Poznania oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma w swoim dorobku wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju oraz za granicą (m.in. Toruń, Poznań, Szczecin, Lublin ,Shanghai, Stambuł), kuratorka wystaw studenckich, prowadziła liczne warsztaty, projekty (np. warsztaty ze sztuki recyklingu na Pol’and’Rock Festiwal). Od 2017 roku pracownik Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.W 2019 r. rozpoczęła przewód doktorski, będący interdyscyplinarnym projektem łączącym sztukę i naukę, we współpracy z Instytutem Obserwatorium Astronomiczne UAM. W ramach programu stypendialnego powstanie seria profesjonalnych astrofotografii ukazujących obiekty astronomiczne widoczne nad regionem Wielkopolski, w miejscowościach na terenie "Ostoi Ciemnego Nieba". Fotografie zostaną wydrukowane, oprawione i zawisną w kilku miejscach (UM w Poznaniu, UM Sieraków, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie), a także zostaną rozpowszechnione w Internecie. Ponadto autorka w przyszłości chciałaby wydać fotoksiążkę.
  21. Kinga Pawlak – uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzyczne nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w klasie fletu. Ma na swoim koncie sukcesy w wielu konkursach, między innymi w Słupcy, Mławie, Brodnicy, Przemyślu, Ostrawie, Solcu Kujawskim, Trzebnicy, Sochaczewie, Wiedniu, Belgradzie, Łodzi. Koncertuje także z bratem Jakubem, tworząc Pawlak Duo. W roku 2019 reprezentowała Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako Ambasador Wielkopolskiej Kultury podczas festiwalu w Castelfidardo we Włoszech. Koncertuje na wszelkich możliwych uroczystościach na ternie całego powiatu poznańskiego. W ramach programu stypendialnego zakupi nowy flet poprzeczny.