Stypendia


Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

Uchwałą nr 431/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2019 przyznane zostały Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2019. Otrzymają je następujące osoby:

 1. Anna Weronika Brzezińska – etnolożka, pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, popularyzatorka kultury ludowej i tradycyjnej. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, kuratorka wystaw. W ramach programu stypendialnego zbierze materiały i przeprowadzi badania terenowe, dotyczące działalności Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu. Efektem będzie wydanie książki poświęconej Cepelii.
 2. Łukasz Dziedziak – muzyk, wiolonczelista, laureat ogólnopolskich konkursów wiolonczelowych, brał udział w projektach orkiestrowych Filharmonii Kaliskiej. Za pieniądze ze stypendium zakupi odpowiedni futerał na swoją wiolonczelę. Ze względu na częste podróże jego wiolonczela jest zagrożona uszkodzeniami.
 3. Filip Fornalik – fotograf, autor wystawy indywidualnej „Starym Obiektywem” prezentowanej na terenie Wielkopolski. Współtwórca wielu wystaw zbiorowych. Wykonuje fotografie w technikach tradycyjnych. Jego program stypendialny zakłada ukazanie przemian zachodzących na terenie powiatu grodziskiego za pomocą fotografii analogowej. Powstanie seria zdjęć w klasycznej technice srebrowej.
 4. Joanna Gogulska – dyrygentka, kompozytorka, wokalistka i aranżerka. Pracuje nad warsztatem wokalnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadziła Chór „Viribus Unitis”, który śpiewał, wykorzystując elementy języka migowego z myślą o osobach niesłyszących. Aktualnie pracuje z zespołem „TuliBabki” z Tuliszkowa oraz „Grupą GołBreak” z Gołuchowa. W ramach stypendium będzie kontynuować pracę z zespołem „TuliBabki” i zakupi pianino cyfrowe, z którego będzie podczas tej pracy korzystała.
 5. Makary Górzyński – historyk architektury, popularyzator wiedzy o zabytkach, autor publikacji o dziejach rozwoju miast w Wielkopolsce. W ramach programu stypendialnego chciałby przeprowadzić projekt badawczy pn.: „Wielkie plany w małym mieście: historia przemian urbanistycznych Turku pierwszej połowy XX wieku, jako opowieść o projektach politycznych modernizacji Wielkopolski”. Jego efektem mają być wykłady otwarte oraz publikacja.
 6. Sara Grolewska – animatorka kultury, zielarka, realizatorka projektów artystycznych. Współpracowała z instytucjami: Centrum Kultury Zamek, Brama Poznania ICHOT, Estrada Poznańska w ramach wielu wydarzeń kulturalnych. W ramach programu stypendialnego przeprowadzi warsztaty poświęcone sztukom wizualnym i etnobotanice dla kobiet z czterech małych miejscowości w Wielkopolsce. W efekcie powstaną cztery lokalne zielniki, które zostaną zaprezentowane w publikacji i na wystawie w Poznaniu. Będą temu towarzyszyć relacje audio i foto z przeprowadzonych warsztatów.
 7. Aleksandra Jakubczak – reżyserka, zrealizowała między innymi spektakl pt.: „Po co psuć i tak już złą atmosferę”, oparty na reportażu Marcina Kąckiego „Maestro”. Reżyserowała spektakle w teatrach w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Toruniu, a także za granicą. W ramach programu stypendialnego napisze scenariusz spektaklu o dorastaniu młodzieży LGBTQ+ w Polsce. Spektakl powstanie na podstawie doświadczeń młodzieży z Poznania oraz mniejszych miast z obszaru Wielkopolski.
 8. Grzegorz Lazarek – malarz–samouk, z wykształcenia elektromechanik. Maluje w technikach akryl i suchy pastel. Jest kolorystą. Tematem jego obrazów są pejzaże przyrodnicze, pejzaże miejskie, portrety, kwiaty. W ramach programu stypendialnego zakupi materiały malarskie oraz podobrazia, zrealizuje indywidualną wystawę swoich obrazów w „Ośrodku Kultury Plastycznej – Wieża Ciśnień” w Kaliszu, a także częściowo sfinansuje wydanie katalogu obrazów.
 9. Barbara Michalik – uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w klasie fletu Doroty Karaniewicz-Biedny. W ramach programu stypendialnego weźmie udział w warsztatach muzycznych oraz międzynarodowych konkursach instrumentów dętych.
 10. Paweł Młodkowski - z wykształcenia leśnik, z zawodu fotograf i grafik. Pilot paralotni, wykonujący zdjęcia ziemi z lotu ptaka. Ma na swym koncie ponad 30 nagród i wyróżnień fotograficznych, zdobytych między innymi w konkursach: „Pilsner Urquel Photography Awards”, „Sony World Photography Awards”, „Moscow International Photography Awards”, „International Photography Awards”, „Pix de la Photographie”. Trzykrotnie został też nagrodzony w konkursie „National Geographic Polska”. Ostatnie jego prace koncentrują się na wodzie. W ramach programu stypendialnego kandydat przygotuje projekt książki i wystawę fotograficzną obrazującą różnorodność form występowania wody w krajobrazie oraz jej wpływ na kształtowanie powierzchni ziemi.
 11. Karol Olejniczak – muzyk, gitarzysta, wokalista, autor tekstów i muzyki w obszarze rocka, bluesa, jazzu i flamenco. Zakładał własne zespoły muzyczne. Pracuje jako nauczyciel gry na gitarze, rozpowszechniając grę na tym instrumencie wśród uczniów szkół masowych województwa – w tym wolontariat w szkołach specjalnych. W ramach programu stypendialnego nagra własną płytę, będącą uwieńczeniem wszystkich lat jego działalności twórczej oraz rozszerzy działalność dydaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z rodzin najuboższych.
 12. Zbigniew Osajda – nauczyciel wychowania muzycznego, prowadzi wiele zespołów: orkiestrę „Quantum” Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, formację Mażoretek „Charme I” i „Charme II”, „Studio Piosenki Debiut”, a także jest nauczycielem muzyków tworzących zespoły: „Quantum Band”, „Sing Band”, „Second of Live” i Orkiestry Parafialnej w Królikowie. W ramach programu stypendialnego dokona opracowania muzycznego tradycyjnych polskich pieśni patriotycznych, powstałych w okresie I wojny światowej oraz przeprowadzi warsztaty dla rychwalskiej orkiestry dętej i zorganizuje koncert.
 13. Grzegorz Plenzler – programista, fotograf, związany między innymi z „Ośrodkiem Myśli i Działań Fotograficznych Ciemnica”. W ramach programu stypendialnego stworzy kolekcję autorskich fotografii artystycznych i dokumentalnych dotyczących Ziemi Średzkiej. Prace mają powstać przy wykorzystaniu szlachetnych technik fotograficznych, przy użyciu wielkoformatowego aparatu fotograficznego oraz zabytkowych technik wywoływania filmów i wykonywania odbitek. Zwieńczeniem programu będzie wystawa w Środzie Wielkopolskiej.
 14. Krzysztof Rospondek – skrzypek ludowy, animator i popularyzator kultury ludowej, założyciel „Zespołu z Kociny” oraz „Kapeli z Kociny”. Od roku 2016 na terenie Wielkopolski współrealizuje projekt pod nazwą „Tańce blisko ziemi”, zakładający przywracanie wielkopolskiej kultury ludowej na tereny wiejskie. szereg działań dla lokalnej społeczności. W ramach programu stypendialnego weźmie udział w warsztatach i konsultacjach z etnomuzykologami i innymi specjalistami z dziedziny folkloru. Pozyskaną wiedzę i umiejętności chciałby wykorzystywać w dalszej pracy.
 15. Piotr Scholz - gitarzysta, kompozytor, aranżer i dyrygent. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć artystycznych, prowadzi działalność nagraniową, koncertową, naukową i kompozytorską. Jest aktywnym i twórczym gitarzystą. Zajmuje się prowadzeniem zespołów i big bandów. Jest założycielem „Poznan Jazz Philharmonic Orchestra”. W ramach programu stypendialnego stworzy aranżacje z wielkopolskimi pieśniami ludowymi z początku XX wieku oraz podejmie próbę zaprezentowania ich podczas koncertu na terenie Wielkopolski. Celem projektu jest propagowanie utworów niemieszczących się w realiach rynku komercyjnego.
 16. Jolanta Surma – artystka, twórczyni tkanin wyplatanych techniką makramy, animatorka kultury. Jej program stypendialny obejmuje: zorganizowanie wystawy prac w ramach roku jubileuszowego – 35 lat pracy artystycznej; zorganizowanie wystawy swoich prac i warsztatów podczas imprez plenerowych (Złotów, Więcbork, Nowy Tomyśl, Mniszki), wzięcie udziału w IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu; wzięcie udziału w XXII Międzynarodowych Targach Koszyków w Salt w Hiszpanii oraz X Konkursie Koszyków; promowanie regionu poprzez wystawy, warsztaty, spotkania artystyczne.
 17. Tomasz Szczepaniak – muzyk, perkusista, współpracował ze znanymi zespołami muzyki współczesnej. Od 2012 roku współpracuje z tancerką i artystką performansu, Weroniką Cegielską oraz z Andersem Kann Eltenem, duńskim marimbafonistą, tworząc „Phantom Duo”. Jest współzałożycielem zespołu „MONOC” w Mediolanie łączącego muzykę oraz sztuki wizualne. Wieloletni członek zespołu „Percurama”. Jest solistą i wykonawcą utworów Simona Steena-Andersena, Raphaëla Cendo czy Sofiji Gubajduliny. W ramach programu stypendialnego chce wbudować pedał tłumiący oraz płytę rezonansową do marimby oraz zbudować instrumenty pod nazwą „glissophon” i „pianorimba”.
 18. Maksymilian Święch – klawesynista, założyciel zespołu „Musica Graciana”, realizującego projekty artystyczne związane z muzyką polską i włoską okresu wczesnego baroku. W ramach programu stypendialnego nagra i wyda album muzyczny z muzyką klawesynową powstałą na przestrzeni XVI, XVII i XVIII wieku na terenie Wielkopolski. Celem projektu jest wskrzeszenie i promocja muzyki dawnej tworzonej w Wielkopolsce.
 19. Eugeniusz Wawrzyniak – organista, pedagog, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego w Marchienne, działacz kulturalny w środowisku polonijnym w Belgii, organizator prestiżowych wydarzeń muzycznych. W ramach programu stypendialnego nagra płytę CD, na jednych z najstarszych organów w Wielkopolsce i najstarszych w Poznaniu, pochodzących z 2 poł. XVIII wieku, które znajdują się w kościele pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa, przy ul. Żydowskiej. Na płycie znajdzie się polska muzyka organowa XVIII wieku, a także utwory J. S. Bacha i G. F. Haendla.
 20. Marta Węglińska – artystka, kuratorka wystaw, edukatorka, zajmuje się filmem eksperymentalnym, książką artystyczną, instalacją, ilustracją oraz fotografią, interesują ją archiwa, lokalna kultura i tradycja. Współzałożycielka galerii „Silverado”(2013). W ramach programu stypendialnego zrealizuje projekt pt.: „Twarz miasta”, który zakłada analizę i twórczą interpretację zdobień i detali architektonicznych znajdujących się na poznańskich, zabytkowych kamienicach. Podsumowaniem projektu będzie publikacja.
 21. Arkadiusz Wieczorek – muzyk, założyciel zespołu „Wielebny Blues Band”, którego repertuar stanowi muzyka bluesowa i rockowa. Zespół ma na swoim koncie trzy płyty. Jego członkowie angażują się - poza działalnością typowo koncertową - również w działalność charytatywną. Program stypendialny obejmuje wydanie publikacji zawierającej zbiór wszystkich tekstów piosenek zespołu, wydanie jego czwartej płyty pt. „BAJ”, a także sfinansowanie promocji publikacji i płyty poprzez koncert w Sycowie i koncert w Domasłowie, które odbędą się przy okazji 25-lecia kapłaństwa Arkadiusza Wieczorka.
 22. Jerzy Wojciechowski – muzykolog i kompozytor oper, założyciel orkiestry smyczkowej „Orchestra Mixtura”, autor jednej z części przedstawienia plenerowego „Opera-Wilda”. W ramach programu stypendialnego będzie popularyzował kulturę Poznania oraz gwarę poznańską poprzez nagranie stworzonej przez siebie opery kameralnej.

pdf    drukuj    drukuj