trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obiekty hotelarskie

  Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

  Ustala się następujące rodzaje obiektów hotelarskich:

  • hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
  • motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
  • pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie; (Pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami);
  • kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych; (Cztery kategorie oznaczone gwiazdkami);
  • domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów; (Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi);
  • schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów; (Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi);
  • schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
  • pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach;

  Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

  Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych.

  Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami:

  Zaszeregowanie/zmiana/potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

  Promesa - przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

   

  KONTAKT
  Marta Pacek, tel.: 61 626 68 56, piętro IX – pokój 940,
  e-mail: marta.pacek@umww.pl