trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Instytucje współpracujące

  Zadaniem wspólnym komórek organizacyjnych Departamentu w odniesieniu do WRPO jest udział w opracowaniu procedur jego realizacji, w monitorowaniu, w przygotowaniu sprawozdań i prognoz finansowych oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Kontroli, Departamentem Finansów, Biurem Audytora Wewnętrznego, Biurem Prawnym, Biurem Obsługi Funduszy oraz z innymi Departamentami Urzędu.

  Jednostką uczestniczącą w zarządzaniu WRPO jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Jako komórka organizacyjna o funkcjach zarządzających, DPR odpowiada za zarządzanie całością WRPO, monitoring, ewaluację, kontrolę programu, pomoc techniczną, informację i promocję oraz szkolenia.


  Departament Polityki Regionalnej

  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  tel.: 61 626 63 00
  fax: 61 626 63 01

  Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III Programu „Środowisko przyrodnicze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Szczepanowskiego 15 A
  60-541 Poznań
  tel.: 61 845 62 00
  fax: 61 841 10 09
  e-mail: biuro@wfosqw.poznan.pl
  www.wfosqw.poznan.pl